JEREMIAS 26

1Eh noq xokik chi reyil ar Judá i Jocim rak'uun i Josías je' wili i xuq'or weh i QaJaaw Dios: 2Re' hat chapab'aa' reje awiib' chuwach i nupaat, eh cha q'oreej taqe jar ch'uq i tinamit wilkeeb' ar Judá, re' i kik'ulik chi nulooq'jiik panupaat. Re' hat cha q'or keh chu'nchel i xnuq'or aweh ma' jino'q chik ineenakanaa' chi ma' nee ta naq'or. 3Nee oon naq inche inki a'n i neenaq'or, nee oon naq inkikanaa' i kiyiib' wach na'ojb'al. Re' hin nee wo' naq chik inuketelaaj kiwach ma' nee ta wo' naq i nuyeew i taqe chutojariik i kimahk i nuyejaam wach chi keh. 4Re' hat je' wili i neenaq'or keh: Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Wila' ma' xkib'iraj i nuk'uhb'aal xnuq'or keh, i wila' ma' xik'acharik chi je' rukab' i nutijej taqe wii'. 5Eh wila' ma' xkinimaj i kiq'ilariik imb'aan kuum taqe i jalal nuq'oral re' taqe i k'ih pech wo' naq nutaq'aam taq cho chaq'orob'jiik, eh re' taq i hat xama' xanimaj ta wo' taqe. 6Re' hin naa nusacham wach i nupaat wili, je' rukab' noq xnusach wach i paat ar Silo. Re' taqe i aj Jerusaleem naa kikahniik chi ma' holohik ta rib'iral chikiwach i tinamit wach ak'al tiko'q keh, inki weh i QaJaaw. 7Eh re' taqe i k'amal kib'eeh taqe jalal ruq'oral i Dios, chu'nchel i tinamit xkib'iraj taqe i xuq'or i Jeremías chuwach reje i rupaat i Dios 8Noq xukohlaaj ruq'orariik i xq'orarik cho reh ruum i Dios, re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij, taqe i jalal ruq'oral i Dios je' wo' chu'nchel i tinamit xkichop i Jeremías, je' wili i xkiq'or reh: Re' hat xti korik noq naa akimiik. 9¿Chib'ih reet noq xaq'or chi re' i Dios naa rusacham wach i rupaat wili je' rukab' noq xusach wach i paat ar Silo, chi naa rukahniik chi xan tz'irik chik paam i tinamit wili chi ma' jino'q chik patineel naa rukahniik chupaam? Chu'nchel i tinamit, xchalik kik'aah chinaah i Jeremías eh xkimol kiib' chuwach i rupaat i QaJaaw. 10Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Judá noq xkib'iraj i k'ahchi' ruk'ulariik jumehq'iil xiooj chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik i reey ar kitzunaa' i koq kiib' chi q'ataj q'orik chuwach i ak' puerta. Re' paat re' re' ma' najt ta i koq ruuk' i rupaat i Dios wilik. 11Eh re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij, taqe i jalal naq ruq'oral i Dios je' wili i xkiq'or keh i k'amal kib'eeh i aj Judá, keh chu'nchel i tinamit: Re' winaq wili i ruk'ul chi nee taq inaq'at i q'orik chinaah reh i runkanteesjiik, ruum xuq'or chi naa rusahchiik wach i tinamit wili, eh re' taq i hat xab'iraj taq ruuk' axikin, inki taqe. 12Eh noq rib'iraj chi je' re' i Jeremías, je' wili i xuq'or keh i k'amal kib'eeh i aj Judá, keh i tinamit: Re' hin re' QaJaaw Dios xtaaq'anik cho weh chi naa nuq'orom chi re' tinamit wili naa rusahchiik wach je' wo' i rupaat i Dios, re' i xnuq'or taq xab'iraj. 13Je' re' noq re' taq i hat chajal taq wach ana'ojb'al, je' wo' taq chib'ih i na a'n cha nimaj taq awajaaw aaDios. Chi je' re' ma' nee ta rutaq'aaj taq cho cha naah i ti' k'axik ruyejaam cho wach chi naa taq ak'ulum. 14Xa re' la' re' hin yu'naak panaq'ab' taq wilkiin chaq'at taq i q'orik chi nunaah nik' wach i ruk'ul chi weh taq inawilow. 15Xa re' la' chanab'eej taq chi korik chi wi xinakansaj taq i hat wach naah i tinamit wili naa rukahniik i nukimiik ruum re' hin ma' xta numahk ruum chu'nchel i xnuq'or taq xab'iraj re' i QaJaaw Dios xtaaq'anik cho weh chuq'orariik, inki. 16Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Judá je' wili i xkiq'or reh taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, keh i tinamit: Re' i winaq wili korik chi ma' xta ru mahk ma' ruk'ul taj chi neenqa q'at i q'orik chinaah, korik wo' hoq chi re' i xuq'or qeh re' wo' i QaJaaw Dios xq'orik cho reh, inki taqe. 17Wilik wo' taqe i mama' winaq wilik kina'ojb'al xipa'lojik johtoq je' wili i xkiq'or reh i tinamit kimolom kiib' ar: 18Noq xwihik cho chi reyil i Ezequías ar Judá re' i Miqueas aj Moreset, xuq'or wo' keh chu'nchel i tinamit Judá i xuq'or chee QaJaaw, je' wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios nim rajaawriik xuq'or chi re' ye'aab' Sión naa rukahniik chi xa je' chik rukab' i ye'aab' ab'iixomaj wach, re' tinamit Jerusaleem naa ruch'a'lojiik wach ak'al. Eh re' yuuq' wilik wii' i rupaat i Dios naa ruchaamb'iik i ch'ahn chuwach, inki. 19Re' i reey Ezequías, re' i tinamit Judá, ¿Mi xkikansaj re' i Miqueas chi riij i xuq'or? Xuyohleej la' wach i QaJaaw Dios i reey, xub'an rutiij chuwach i QaJaaw Dios. Eh re' i QaJaaw ma' xuyeew ta wo' chaloq chikinaah i ti' k'axik ruyejaam naq cho wach. ¿Mi neerub'an re' chi re' hoj neenqayuq'eej i ti' k'axik chi qanaah ruum i rukanteesjiik i winaq wili? inki. 20Eh re' Urías jalal ruq'oral i Dios, rak'uun i Senaias aj pan tinamit Quiriat-jearim xuq'or cho rib'iral chi re' Dios naa rusacham wach i tinamit wili, je' wo' chu'nchel i ruyuq'ul i tinamit, je' rukab' i xuq'or i Jeremías. 21Eh re' reey Joacim ruch'ihil taqe i kikamanik ruuk', taqe i k'amal b'eeh noq xkib'iraj rib'iral i xuq'or i Urías xkaaj naq kikansam, eh noq xunab'eej i Urías chi je' re' xumol chi elik xooj pan tinamit Egipto. 22Eh re' reey Joacim xutaq'aaj ar Egipto i Elnatán rak'uun i Acbor wilik wo' chik taqe i winaq xutaq'aaj reje haa'. 23Re' keh xi ponik k'amwoq reh i Urías ar Egipto xk'ulik kiq'asaj pan q'ab' i reey Joacim, eh xutaq'aaj rukanteesjiik, xuq'or chi naa rumuq'ub'jiik i ruti'jolal chupaam i xanik' wach jul, inki taqe. 24Re' i Ahicam rak'uun i Safán xuko'leej riij i Jeremías, je' re' noq ma' xq'atarik taj i q'orik chinaah, ruum aj re' ma' xkanteesjik ta kuum i tinamit.


Copyright
Learn More

will be added

X\