JEREMIAS 23

1Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Q'e' ti' inakik'ulum i aj cha'joom inkisach wach, inkitukej wach i nutinamiit taqe nutentzuun. 2Ruum aj re', re' QaJaaw, i qaDios i hoj, hoj aj Israel je' wili i xuq'or keh i kicha'jinik reh i rutinamiit: Re' taq i hat xatukej taq kiwach i nutinamiit, re' taqe nutentzuun xa kaaj taq reje ma' xacha'jej ta taq. Re' hin naa taq kaat nuye'em chutojariik amahk ruum ayiib' wach na'ojb'al taq xa a'n. 3Re' hin naa wo' chik numolom kiwach i ruqox i nutinamiit re' taqe i nutentzuun, re' i xnutaq'aaj taqe reje wii' chupaam i ju'jun chi tinamit, naa wo' chik nuk'amam taqe chaloq pan kitinamiit naa nuk'uxlaam taqe, eh naa kik'ihaaxb'iik. 4Eh re' hin naa nukojom cha'jen keh, reh chi naa kicha'jaljiik chi korik kuum, ma' naa ta chik kiyo'jiik ma' xta chik i naakik'ulum, ma' jino'q chik keh i naa rusahchiik wach, inki QaJaaw Dios. 5Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Naa ruponiik i q'iij chi re' hin naawuksam cho jino'q i xikin riih i reey David re' chik i reh naa rokiik chi reyil korik wach ruk'ux, re' holohik, eh parub'ehel naa rub'anam i q'ataj q'orik chinaah chu'nchel i wach ak'al. 6Noq naa ruwihiik chi reyil i reh naa ruko'ljiik i tinamit Judá, je' wo' hoq i tinamit Israel pansuqkiil k'uxliis chik naa kik'achariik. Eh je' wili i naa rubíhnaam jinaj i Dios korik wach ruk'ux quuk', inko'q taqe reh, inki. 7Eh re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' hin korik i nuq'or chi naa ruponiik i q'iij chi ma' naa ta chik kiq'orom chi je' wili: Xti k'achlik i QaJaaw Dios x-esanik cho keh i aj Israel paruyuq'ul i Egipto, ma' ko'q ta chik taqe. 8Je' la' chik wili i naa kiq'orom: K'achlik i QaJaaw Dios x-esanik cho keh i aj Israel chupaam i tinamit wilik pantz'eet reje reh i rookb'aal q'iij. Eh xresaj chaloq i rutinamiit chupaam taqe i tinamit kitukem naq wii' kiib', inko'q taqe, ruum re' hin naa wo' chik nuk'amam taqe cho pan kitinamiit, inki. 9Kuum taqe i jalal ruq'oral i Dios ma' korik ta wach kik'ux, xan yot'ik chik i wánima xakib'arb'otik chik chu'nchel i nub'aqil. Xa je' chik nukab' i winaq ma' rukuy ta chik i ruxohk'riik noq inwik'raaj, ruum kinyo'jik chuwach i QaJaaw Dios, chuwach i ru santo laj q'orb'al. 10Ruum re' i tinamit wach ak'al xa re' chik i ch'uwarisanik wach kikaxaro, xa re' i yiib' wach na'ojb'al inki a'n ruum i yiib' wach na'ojb'al inki a'n xkahnik i qaye'aab' chi ma' xta chik i wilik chupaam. Re' taqe k'im inkik'ux naq i chikop xchiqik chi jumpech. 11Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' taqe i jalal naq nuq'oral, taqe i k'amal kib'eeh aj tiij re' wo' taqe haa' chub'anariik i yiib' wach na'ojb'al. Re' hin xnureq taqe panupaat chub'anariik. 12Re' i keh panq'equm paam b'eeh pan kalik naakib'eeh, xa k'isiin naakimihnjik naa kiqehb'iik. Ruum re' hin naa nuye'em i ti' k'axik chikinaah noq naa ruponiik i q'iij chi nuwach i hin, inki QaJaaw Dios. 13Re' hin xwilow taqe i kijalwik naq nuq'oral ar Samaria chi wilik taqe i ma' imponik ta chi nuwach inki a'n re' chik i tiyoox Baal xkiq'or rib'iral. Ruuk' taqe re' xkiyeew q'ab' chi xkiq'eb' kiib' i nutinamiit Israel. 14Eh xwilow kuuk' taqe i kijalwik nuq'oral ar Jerusaleem chi xkian yiib' wach na'ojb'al, xa re' i ch'uwa'risanik wach kikaxaro, xa re' i chukuj q'orik inki a'n Eh inkiyeew rukowiil kik'ux i yiib' wach kib'anik reh chi ma' jino'q keh i neenkikanaa' rub'aan. Re' taqe re', ruch'ihil chu'nchel i tinamit wilkeeb' ar xa je' kikab' i tinamit Sodoma i tinamit Gomorra. 15Ruum aj re', re' hin i Dios wilik wajaawriik, je' wili i xnuq'or chikiij i jalal nuq'oral re' re': Re' hin je' na naa nuye'em keh chi k'uxarik xiik' naah k'ahiil, je' na naa nuye'em keh chi uuk'jik i k'ahlaj ha', ruum kuuk' taqe i kijalwik nuq'oral ar Jerusaleem xelik chaloq i k'ulb'anaj wachiis. Eh xooj chi nimaal chinaah chu'nchel i wach ak'al kinki. 16Eh re' QaJaaw Dios wilik rajaawriik je' wili i xuq'or: Re' taq i hat aj Israel manimaj taq inkiq'or i jalal naq nuq'oral, ruum re' inkiq'or taq aweh xachukuj q'orik, ruuk' i re' inkiyeew taq rukowiil ak'ux, xa re' keh kitz'aqwik wach. Eh re' inkiq'or chi nkilow pan kisaqwiriik xa pankanima inchalik ma' re' taj i hin kink'uhtanik keh. 17Eh je' wili inkiq'or taqe i ki-ixowanik wach i nuq'oral: Re' Dios xuq'or chi ma' xta taq ti' naa awilom wach, inki taqe eh chi re' taqe i ma' holohik ta kib'anik suq naa kiwihiik. Eh re' inki a'n i nelik cho pankanima Ma' jino'q i ti' k'axik naa ruchaliik chikinaah inki taqe, inki i Dios. 18¿Mi wilik jino'q keh i jalal naq ruq'oral i Dios i naab'inik reh i wilik cho panránima i Dios? ¿Mi wilik jino'q i rilom wach, eh rib'iram i ruq'oral? ¿Mi wilik jino'q i xuyeew ruk'ux chi rib'irjiik i ruk'uhb'aal eh xuk'am naah? 19Re' QaJaaw Dios yohb'aal wach i rujosq'iil naa ruye'em chikinaah taqe i yiib' wach kina'ojb'al xa je' chik rukab' noq inchalik i kowlaj jab' i kowlaj kaq suut teew. 20Re' QaJaaw Dios ma' jaruuj naa resam i rujosq'iil chikinaah, korehtaal i rub'an i ruyejaam wach paránima. Eh pan jinaj q'iij naa taq areqem chi riij chib'ih reet noq narojiik eloq wach taqe i re'. 21Re' taqe i jalal naq nuq'oral ma' hin ta xin taaq'anik reje keh chi chukuj i q'orik. Eh re' keh xankiyeew chik kik'ux chub'aan, ma' hin ta xin taaq'anik reje keh. Re' keh xakajiim chik kiooj chub'aan. 22Wita xkik'am naah inwaaj i hin, re' naq i nuq'oral xkiq'or reh i nutinamiit. Eh xkesaj naq taqe chaloq chupaam i kiyiib' wach b'eeh, eh xkikanaa' wo' naq rub'aan i kiyiib' wach na'ojb'al. 23Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' hin xa hin wo' Dios chi najt chi ma' najt. 24Je' re' noq ma' jino'q i rukeb'aa' riib' chi nuwach. Re' hin inwilow paam chu'nchel i taxaaj, je' wo' paam chu'nchel i wach ak'al. Re' wili korik ruum re' hin i Dios kinq'orik. 25Re' hin xb'iraj i chukuj q'orik xkian taqe i jalal naq nuq'oral, re' re' je' wili inkiq'or: Parub'ihnaal i QaJaaw wilik i ruk'uhtaaj qeh pan qawiriik, inki taqe. 26Re' taqe jalal naq nuq'oral re' re' ¿Kojaruuj inkimay ruq'orariik i xama' korik ta wo' hoq, re' taqe i xa re' i chukuj q'orik xa re' keh kitz'aqwik wach? 27Eh ruuk' inkixohk'reej pan kiwirik inkiq'or chikiwach inchalik ruyojiik kik'ux intohq'ik kikanaam nunimjiik i hin. Je' rukab' noq xkikanaa' cho nunimjiik i kimaam kati't, re' chik xkinimaj i tiyoox Baal. 28Eh awach i jalal naq nuq'oral wilik i xixohk'reej paruwiriik, re' wo' chuq'or i k'uhtjik reh. Awach i re' i nuq'oral i ruk'ul re' wo' nuq'oral chuq'or. Ruum re' naq'wach i Trigo ma' elik ta wach ruuk' i rusohk'iil, inki Dios. 29¿Mi ma' je' rukab' re' i q'aaq' i nuq'oral? ¿Mi ma' je' rukab' re' i nimlaj paxb'al ab'aj? 30Ruum aj re', re' hin ma' ruk'ul ta nuk'ux chi re' taqe i jalal naq nuq'oral k'ul inkiq'or chikiwach chi je' re' i nuq'or, inki. 31Eh je' wo' chik wili i xuq'or i QaJaaw Dios: Re' hin ma' ruk'ul ta nuk'ux chi re' taqe i jalal naq nuq'oral re' re' inkiq'or chi re' nuk'uhb'aal i hin inkiq'or rib'iral xanaah re' xa re' wo' keh kiyej-anik wach. 32Eh ma' ruk'ul ta nuwach chi re' taqe i jalal naq nuq'oral inkiq'or rib'iral inkilow pan kiwirik xanaah re' xama' korik ta wo' hoq. Ruuk' taqe chukuj q'orik ruuk' taqe i xa kina'ojb'al i keh inkiyoj ruk'ux i nutinamiit. Ma' re' taj i hin kintaaq'anik keh, ma' hin ta kinq'orik keh taqe re'. Re' keh ma' xta kina'ojb'al chi kitoob'jiik taqe i tinamit, inki i Dios. 33Re' hat Jeremías wixkipahqaaj aweh i tinamit oon jino'q keh taqe jalal naq i nuq'oral, oon jino'q keh i k'amal kib'eeh aj tiij chi je' wili: ¿Nik' wach i ruq'or i QaJaaw Dios? inko'q taqe aweh. Re' hat je' wili taq i naa aq'orom: Re' ruq'or i QaJaaw Dios, re' chi naa taq kaat rukanaam cha wutkeel, tiko'q keh. 34Eh wila' re' taqe i tinamit, taqe i jalal naq nuq'oral, taqe k'amal kib'eeh aj tiij nee nq'orik reh chi je' wili: Re' wili i xuq'or i QaJaaw Dios inko'q chi k'onb'al reh i nuq'oral i hin, hin Dios. Re' hin naa nuye'em i ti' k'axik chinaah i reh chikinaah i awach reh parupaat. 35Neerub'an chi nee rupahqaaj reh i ramigo i ju'jun oon reh i awach reh chi je' wili: ¿Chib'ih xchaq'wik cho wii' i QaJaaw? ¿Chib'ih i xuq'or i QaJaaw? inko'q. 36Xa re' la' ma' nee ta chik i rub'an chi nee taq ink'ulik pankik'ux i xuq'or i QaJaaw, ruum chu'nchel taq aq'oral naa rukamaniik chi wilik i ti' naa ruk'amam chaloq ruum xayoj taq wach i ruq'oral i k'achlik Dios, re' i Dios wilik rajaawriik chinaah chu'nchel. 37Eh re' hat Jeremías cha pahqaaj keh i jalal naq nuq'oral chi je' wili: ¿Chib'ih i xatruchaq'weej taq wii' i QaJaaw Dios? ¿Chib'ih i xuq'or taq weh? tiko'q keh. 38Wila' xaq'or chi je' wili: Re' wili i xuq'or i QaJaaw Dios inko'q taqe. Re' QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq cho chawiij: Ruum chi xaq'or taq i q'orik re' re' je' wili i xuq'or i QaJaaw tiki taq. Eh xnutaq'aaj naq ruq'orariik chi ma' naa ta taq aq'orom chi re' wili ruq'or i QaJaaw, kinki. 39Ruum re' i korik i nuq'or taq aweh chi naa taq asahchik panuk'ux naa wesam pan naq'nuwach i tinamit xnuyeew naq cho keh aamaam awati't. 40Eh chi juneliik naa wesam taq i runimaal awach naa nuye'em q'ab' chi naa taq ak'uhtaam ak'ixb'ilaal, ma' naa ta rusahchiik pank'uxliis chi jumpech, inki Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\