JEREMIAS 22

1Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Hiy parupaat i kireey i aj Judá ar neenaq'or reh taqe i q'orik wili: 2Hat kireey i aj Judá je' rukab' noq xwihik cho chi reyil i David chab'iraj i ruq'oral i Dios naa nuq'orom aweh hat, i ruk'ul wo' chi naa kib'iram taqe i kikamanik awuuk' taqe aatinamiit kiokik cho chupaam aa ye'aab' wili. 3Je' wili i ruq'or i QaJaaw Dios: Parub'ehel naa kianam i q'ataj q'orik, naakiko'leem inq'ucharik i chib'ih keh. Eh mankelq'aaj i chib'ih keh i aj pan tokoom tinamit, je' wo' taqe ixoq kamnaq kib'ahiil, je' wo' taqe i ma' xta kituut kajaaw. Eh maa nkikansaj chik ma' xta kimahk, chupaam i ye'aab' wili. 4Wila' xti korik chi xkinimaj i nuq'oral juneliik naa ruwihiik i reey chinaah i tinamit re' re' je' rukab' noq xwihik cho chi reyil i David. Re' keh pan kareta, rij kawáyu wilkeeb' noq naa kokiik cho chupaam i ye'aab' wili kuch'ihil taqe i naa rukamaniik kuuk' kuch'ihil taqe i kitinamiit. 5Eh raaj wila' ma' xkinimaj i xnuq'or keh, re' hin xti nuq'or i korik chi re' paat wili i na a'n wii' i taaq'anik naa rusachariik wach chi jumpech, inki Dios. 6Ruum re' reh je' wili ruq'orom cho chi riij i paat i rub'an wii' i taaq'anik i kireey i aj Judá: Re' hat q'e' naq tiwaaj je' rukab' noq inwaaj i yuuq' Galaad, i yuuq' Líbano, xa re' la' re' hin i nuq'or i korik chi naa akahniik chi xa je' chik akab' i ye'aab' chiq yuuq', eh chi je' akab' i tinamit ma' xta patineel chupaam. 7Eh naa nuk'amam taqe chaloq i naa ruk'uliik sachwoq taq wach aatinamiit wilik kich'ihch' pan kiq'ab' naakiyok'om taq aach'iit re' ruuk' i chakaltee' naa kikutum pan q'aaq'. 8Ma' k'isiin i naakik'iik ilwoq reh i tinamit re' re', je' wili i naa kiq'orom chikiwach: ¿Chib'ih reet noq xusach wach i QaJaaw Dios i tinamit wili xanaah re' xiik' naq naah nimaal? inko'q taqe. 9Eh je' wili kichaq'weesjiik naa rub'aan: Je' re' xuk'ul ruum ma' xkian taj aha' naq wilik i xkiyejaa' wach ruuk' i QaJaaw Dios. Re' la' chik i tiyoox xkiloq'ej, re' chik taqe i re' xkikamaneej wach kiuchjoq, inki Dios. 10Re' taq i hat maawoq'ej taq i rukimiik reey Josías. Re' la' chawoq'ej taq i rak'uun Salum rub'ihnaal, ruum re' reh naa ruk'amariik reje pan tokoom tinamit. Eh ma' jaruuj ta chik naa rusutiniik chaloq, ma' naa ta chik rilom wach i rutinamiit x-aasjik wii'. 11Ruum re' i QaJaaw Dios je' wili ruq'or chi riij i Salum, rak'uun i Josías kireey i aj Judá. Re' Salum re' re' wilik chi reyil chi jilow i rajaaw naa ruk'amariik reje pan tokoom tinamit ma' jaruuj chik naa rusutiniik cha yu' parutinamiit. 12Ar la' naa rukimiik chaloq pan tokoom tinamit re' naa ruk'amariik reje wii' ma' naa ta chik rilom wach chi jumpech i ruye'aab' wili. 13Re' hat reey Joacim q'e' ti' i naa ak'ulum ruum ruuk' taqe yiib' wach na'ojb'al ruuk' i leq' inayejaa' i paat i na a'n wii' i taaq'anik je' wo' taqe najt kinaah paat inayejaa' inamin taqe pankowlaj kamanik taqe i tokoom, eh ma' natoj ta taqe. 14Re' hat je' wili inaq'or: Re' hin naa nuyejaam i nunim laj paat naa nub'anam wii' i taaq'anik, eh k'ih tahs paam naa nub'anam naa nukojom taqe ru ventanahiil. Eh naa nukojom ruka'taah chi tz'ilom re' ruuk' i chakaltee', naa wiq'omaam wach ruuk' i kaq laj iq'oom tiki. 15¿Mi nakapaaj re' i hat chi re' reyil manlik ruuk' chi xoyimaj wach aapaat cha junsuut ruuk' i tz'ilom i chakaltee'? Korik re' awajaaw Josías xub'an rusuqkiil i ruwa' ruum re' korik i xub'an eh parub'ehel xub'an i q'ataj q'orik ruum aj re' suq xwihik. 16Re' reh xuko'lej riij i ajwaal wach chi keh i neb'aa', taqe xb'aan cho ti' k'axik keh, ruum aj re' suq xwihik, ¿Mi ma' ruuk' taqe re' re' xk'utinik chi xirunimaj? inki QaJaaw Dios. 17Eh re' hat xa re' inakapaaj chi naa areqem atumiin ruuk' i leq' eh chi naa akansam taqe ma' xta kimahk chi nayeew taqe panti' k'axik chi nawelq'aaj i chib'ih keh aatinamiit, inki 18Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or chi riij i reey Joacim rak'uun i Josías kireey aj Judá. Re' Jocim ma' awach ta naa roq'iniik reh na'kimoq ma' awach ta naa ruq'oriik chi je' wili: Q'e' ti' xuk'ul ma' ko'q ta taqe i ras i ruchaaq'. Q'e' ti' xuk'ul i qajaaw reey nim rajaawriik ma' ko'q ta taqe. 19Ma' naa ta kimuq'aam naakiqerem reje i ruti'jolal chi riij i tinamit Jerusaleem je' rukab' noq inkiqerej reje i ruti'jolal i b'uurux ma' nkimuq'aa' taj, inki. 20Re' taq i hat aj Jerusaleem johteen taq chinaah i yuuq' Líbano cha k'er taq aachii' kow taq tiq'oroq reje chinaah i yuuq' Basán, eh k'ul taq cha k'er reje aachii' ruum chu'nchel i q'e' naq taq inak'ax xsacharik chik kiwach. 21Re' hin xat nuq'oreej wo' naq taq noq kosuq taq wilkaat, xa re' la' xama' xinawaaj ta wo' taq ab'iram. Eh xa je' wo' re' i na a'n taq noq kore' xatoq'aa' taq cho nimanik, xama' xinawaaj ta wo' taq ab'iram. 22Re' taqe i k'amal ab'eeh xajunhuup chi teew naa ruk'amwiik reje keh, chu'nchel i q'e' naq taq inak'ax naa kik'amariik reje pan tokoom tinamit. Eh re' taq i hat naa taq ak'uhtaam ak'ixb'ilaal, naa rukahniik chi xama' xta chik taq awajaawriik, ruum taq ayiib' wach na'ojb'al. 23Re' taq i hat yu'naak xasuq taq chik ak'ux chi wihik chupaam taq apaat, akojom taq tz'ilom chuwach re' ruuk' i chakaltee' inchalik ar Líbano. Xa re' la' ponik reh i q'iij chi naa ruchaliik taq i ti' k'axik cha naah xa je' chik rukab' i ruti'kiil ixoq noq ink'ulik ruk'ux, inki Dios. 24Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh Jeconias, rak'uun i Joacim reey ar Judá: Re' hin xti korik i nuq'or aweh atoob' ta naq je' hat nulopq'aaq' wilik ju' rusak'aaj nuq'ab' q'e' looq weh re' i hin xa nee wo' naq tiinub'oq iloq ar. 25Reh chi nee ti nuq'asaj pan kiq'ab' taqe i ki-ixowanik awach i xiik' naah kijosq'iil, re' taqe i xiik' naah tiyo'jik kuum. Naa wo' kaat nuq'asam pan q'ab' i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia, eh pan kiq'ab' i aj Caldeo. 26Naa nuye'em q'ab' chi naa ak'amariik reje pan tokoom tinamit i hat, je' wo' hoq i atuut, ma' re' ta taq xat aasjik wii'. Ar taq naa akimiik cho akab'cheel, inki. 27Je' re' noq re' keh ma' jaruuj chik naakisutiniik cho pan kitinamiit re' i xanaa naq chik kaajwaam kilom wach. 28Re' Jeconias naa rukahniik chi xa je' chik rukab' jino'q paxeel laj pulato. Eh chi je' rukab' i paxeel ak'al xaro ruum naa ruk'amariik reje pan tokoom tinamit i reh, je' wo' taqe i rak'uun rixq'uun. 29Re' taq i hat wilkaat taq wach ak'al eh chawunchelaal taq i wilkaat taq wach ak'al xti chab'iraj taq i ruq'oral i QaJaaw Dios. 30Chatz'ihb'aaj taq i naa ruk'ulum i winaq re' re'. Ruum re' reh naa rukahniik chi xa je' ma' xwihik ta rak'uun rixq'uun, eh ma' xelik ta korik paruk'achariik ruuk' taqe i xub'an. Ruum ma' jino'q i rak'uun ma' jino'q i riih naa rokiik chi reyil ar Judá je' rukab' noq xwihik cho chi reyil i David ar, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\