JEREMIAS 21

1Re' reey Sedequías xutaq'aaj reje Pasur rak'uun i Malquías ruuk' i k'amal b'eeh aj tiij Sofonías rub'ihnaal rak'uun i Maasías reh chi xoj chi q'orob'jiik i Jeremías je' wili xuq'or ponoq reh: 2Re' reey je' wili i xuq'or chaloq: chupahqaaj i rotob'il i QaJaaw Dios chiqiij, ruum re' i Nabucodonosor reey ar Babilonia k'achi' chi q'aq'inik quuk' nee oon i rub'an cho quuk' i QaJaaw je' rukab' taqe i nimaq wach ma' ilooj taj i rub'an. Reh chi re' i aj ixowaal neensutinik reje, inki. 3Re' Jeremías je' wili ruch'aq'weesjiik xub'an i raj taqareel i Sedequías: 4Re' QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel je' wili xuq'or: Re' hin naa wesam i kajaawriik i raj q'aq'ineel i Sedequías, eh ma' xta chik naa rukamaniik wii' i ch'ihch' reh q'aq'inik wilik pan kiq'ab'. Re' naq inkik'ulb'ilej wii' i kireey i aj Babilonia. Eh re' taqe i aj Caldeo wilkeeb' reje chi junsuut i tz'aq, korehtaal inumol kiwach panyejaal i tinamit wili. 5Eh re' rutinamiit i Sedequías, re' hin naa nub'aniik i peleto ruuk' i runimaal i wajaawriik ruum yohb'aal wach i nujosq'iil. 6Re' hin naa nuye'em i ti' k'axik chikinaah, chi winaq chi ixoq chi chikop naa kikimiik ruum i yiib' wach yab'ilaal. 7Eh re' Sedequías kireey i aj Judá ruch'ihil taqe i aj kamanoom naa taqe nuq'asam pan q'ab' i Nabucodonosor, pan kiq'ab' i nixowanik kiwach xiik' naah kikojsq'iil. Re' taqe i ru soldado, re' taqe i tinamit ma' naa ta kikimiik ruum q'aq'inik, ruum wi'jaleel, naa nuq'asam taqe pan kiq'ab' i aj ixowaal re' re'. Eh re' keh naa rukansaniik keh ruuk' q'aslaj ch'ihch', ma' naa ta ruketeljiik kiwach ma' naa ta rukuyariik i kimahk. 8Eh cha q'or keh i tinamit wili chi je' wili: Re' QaJaaw Dios je' wili ruq'or: Re' hin i nuyeew q'ab' keh chi neenkisik' wach i kiib' chi b'eeh re' i rub'eeh i k'achariik, oon re' rub'eeh i kimik. 9Awach i naa rukahniik chupaam i tinamit wili naa rukimiik ruum q'aq'inik, ruum wi'jaleel, ruum yab'ilaal. Eh awach i naa reliik reje ayu' i naa ruq'asam riib' pan kiq'ab' i aj Caldeo, re' taqe i k'ahchi' kib'aniik i q'aq'inik chupaam i tinamit wili. Re' reh ma' naa ta rukimiik naa ruko'leem riij i ruk'achariik. 10Re' hin xchalik nuk'aah kuuk' i tinamit wili, ma' re' ta suq i naa nuk'amam cho chikinaah, ti' k'axik la' i naa nuk'amam chaloq. Naa nuq'asam pan q'ab' i kireey i aj Babilonia, re' reh naa ruk'atwiik ruuk' i q'aaq'. 11Eh chupaam i rupaat i kireey i aj Judá je' wili i naa aaq'orom: Chab'iraj i ruq'oral i QaJaaw Dios naa ruq'atam q'orik cha naah. 12Hat taq riih rumaam i reey David i ti q'atwik taq q'orik cha a'n taq q'ataj q'orik parukorkiil chu'nchel q'iij chawesaj taq panti' k'axik i k'ahchi' rub'an ti' k'axik keh, reh chi ma' nee ta inqop wach i nujosq'iil taq cha naah je' rukab' noq inqop i q'aaq' ma' awach ta chik inchupwik reh, ruum taq i ayiib' wach na'ojb'al. 13Re' taq i hat i wilkaat taq wach k'ixkaab' je' taq aakowiil ab'aj i naa a'n awiib', re' hin i Dios ma' ruk'ul ta nuk'ux taq i na a'n. Je' taq wili inaq'or: Re' hoj ma' awach ta neen k'ulik kaansanoq qeh, eh ma' awach ta neerub'an chee johtik chupaam i ye'aab' wilkooj wii', tiki taq. 14Xa re' la' re' hin naa taq kaat nuye'em chutojariik amahk je' rukab' i ruk'ul taq cha weh. Re' hin naa nuqopom ruq'aq'al taqe i rax chee' wilkaat taq wii' re' re' naa rusachwiik taq awach, je' wo' chu'nchel i chib'ih jariik i wilkeeb' taq cha junsuut, inki Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\