JEREMIAS 2

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 2Hiy kuuk' i aj Jerusaleem cha q'or keh chi je' wili: Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or taq chawiij. Re' hin ink'ulik panuk'ux noq xnuchop cho kinaah noq xkitoq'aa' cho nimanik korik naq wach kik'ux wuuk'. Eh kinkik'ax naq xkiyeew cho kik'ux wuuk', re' noq xnuk'am cho kib'eeh panchiq yuuq' re' i ma' xta wii' i tik. 3Re' taqe i aj Israel santo laj tinamit naq taqe, peet naq taqe cho wak'uun wixq'uun, ruum aj re' awach naq taqe imb'anik ti' k'axik keh i nuyeew naq taqe chutojariik i kimahk tiko'q keh, inki i Dios. 4Re' taq i hat, hat taq riih rumaam i Jacob, eh chawunchelaal taq i hat aj Israel, chab'iraj taq i ruq'oral i QaJaaw Dios. 5Re' reh je' wili i ruq'or taq chawiij: ¿Chib'ih la' jariik i ma' holohik taj xnub'an keh i kimaam kati't, ruum re' chik taqe i tiyoox ma' xta kajaawriik xkinimaj. Eh xkikanaa' kiib' chi xama' xta chik kikamaj? 6Re' keh ma' xkikapaaj ta chik nunimjiik i hin. Xanaah re', re' wo' naq i hin xineesanik cho keh ar Egipto. Eh xnuk'am wo' naq cho kib'eeh panchiq yuuq', Re' i ye'aab' ma' xta wii' ha' b'oqeel taqe paam, ma' k'isiin taqe i yohb'aal chupaam. Re' taqe i ye'aab' ma' xta patineel chupaam, eh ma' awach ta i nik'ik ar. 7Eh xnuk'am taqe chaloq chupaam i ye'aab' wilik wii' i suq atoob' reh chi xkian rusuqkiil. Xa re' la' re' keh xkitoq'aa' rub'an i re' ma' re' xkisutej chi b'amb'al mahk i ye'aab' re' re'. Eh xkich'uwa'risaj wach i nuye'aab' nuyeew keh. 8Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij ma' re' ta chik i hin xinkinimaj, eh re' taqe i k'amal kib'eeh xinsahchik pankik'ux. Eh re' taqe i q'atal q'orik ma' xkiyeew ta wajaawriik. Re' taqe i jalal naq nuq'oral re' chik i tiyoox Baal xkinimaj, re' chik i xkinimaj i ma' xta kajaawriik. 9Ruum aj re', re' hin naa nuq'atam i q'orik taq cha naah i hat, je' wo' chikinaah taqe awiih aamaam. 10Yu'naak hiy taq chupaam i ye'aab' Quitim wilik reje parookb'aal q'iij. Eh cha taq'aaj taq i reje i aj taqareel ar Cedar, reh chi nee rilow chi korik mi wilik imb'anik reh je' rukab' i xa a'n taq i hat. 11Eh ma' jino'q taqe kiloq'inik reh i tiyoox xkijal wach i ki dios. Re' keh ma' nkijal ta wach i ki dios atoob' ta xama' xta wo' rajaawriik. Eh re' taq i hat nutinamiit xajal taq nuwach kuuk' taqe i tiyoox xama' xta wo' kajaawriik. 12Eh re' taxaaj xan b'arb'otik chik ruum ruyo'jiik noq xrilow aha' wilik taq i xa a'n re' re'. 13Re' taq i hat ki'ib' i yiib' wach na'ojb'al taq xa a'n re' i peet re' chi xinaq'eb' taq chi riij ak'ux i hin, je' naq hin k'achlik raasb'al ha' taq cha weh. Eh je' naaxak'ot taq jino'q i jul xama' xta wo' ha' i rumol, inki Dios. 14Re' taq i hat aj Israel ma' hat ta naq taq k'ayimaj pan tokoom tinamit. Eh yu'naak ¿Chib'ih reet noq xchoparik taq anaah kuum i tokoom tinamit? 15¿Chib'ih reet noq yohb'aal wach i kijosq'iil i aj ixowaal noq xi chalik taq cha naah xa je' chik kijosq'iil i kaq b'ahlam? Eh xsacharik taq kiwach aatinamiit, eh k'atarik ma' xta chik i xkahnik chupaam. 16Re' taqe i tinamit kichalik Menfis, eh re' taqe i kichalik Tafnes xisachwik wach taq aatinamiit. 17Re' taq i hat je' taq re' i xak'ul ruum xinaq'eb' taq chi riij ak'ux i hin, hin taq aaWaJaaw aaDios. Eh hin wo' naq kink'amwik taq ab'eeh chupaam i holohik. 18Eh yu'naak ¿Chib'ih taq neerutiq aweh chi nee taq tiooj Egipto chi nee taq inawuk'ej aweh i nim ha' Nilo? ¿Chib'ih taq neerutiq aweh chi nee taq tiooj Asiria, eh chi nee taq inawuk'ej aweh i nim ha' Éufrates? 19Eh ruum taq ayiib' wach na'ojb'al naa ak'ulum i ti' k'axik, ruum chi ma' tinimanik ta taq naa ruq'atariik i q'orik taq cha naah. Xti cha kapaaj taq riij chi re' nuq'eb'ariik taq xa a'n ti' k'axik, eh ruti'kiil k'uxliis i ruk'am taq cho cha naah, ruum chi ma' nayeew ta taq chik nuloq'il i hin, inki, i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 20Re' taq i hat xa najtir wo' taq kinaq'eb' chi riij ak'ux, ma' xawaaj ta taq chik nunimjiik, je' taq wili i xaq'or: Re' hoj ma' nqaaj ta chik qa'nam i rukamaj, tiki taq. Eh xat okik taq chub'anariik i je' k'oyomal re' kilooqjiik taqe i tiyoox xa a'n taq chi ri'sil taqe i nimaq taq chee' je' wo' chikinaah taqe i nimaq taq yuuq'. 21Re' hin xti xatnuch'ikaa' wo' naq taq pana ye'aab', je' rukab' noq intikarik i uuva holohik rija'eel. ¿Chib'ih reet noq xasutej taq awiib' chi je' rukab' i uuva intikarik xama' holohik taj i rija'eel? 22Re' taq i hat atoob' ta nee taq i na a'n awitiin ruuk' i xa chib'ih jariik, oon nee taq i nakojib'eej awiib' pan xab'oon, xama' jaruuj ta wo' naa reliik panaq' nuwach i ruch'uwa'il taq wach amahk, inki QaJaaw Dios. 23Eh ¿Nik' wach noq nee taq inaq'or chi je' wili: Re' hoj ma' xta xqach'uwa'risaj wii' qiib' ma' nqaloq'ej ta taqe i tiyoox, tiko'q taq? Ruum re' taq i hat aweht'al taq i xa a'n wa taq k'ixkaab', xa a'n taq aweh je' rukab' ixoq cameyo xa rajimam chik riib' inooj xa ruch'apaa' chik taqe i rixk'aq. 24Xa a'n taq aweh i rub'an ixoq b'uurux, xa okrinaq wo' pantaq ch'ahn, noq wilik parutehkiil wach xanoq wo' rik'raaj reje i k'achi' rusik'im. Eh xaraaj chik k'o'nik xama' awach ta chik impab'anik reh, eh xa eliik inkan ruum i imas b'uurux chi xaraaj wo' k'o'nik. 25Re' taq i hat aj Israel maa q'uhtisaj taq awiib', maa toxk'iij taq i nah aawooq, maa kuy taq ahaa' chi ojik chikiij taqe i tiyoox. Xa re' la' re' taq i hat je' wili taq inaq'or: Re' hoj ma' nq'uhtik ta qak'ux chunimjiik taqe i tiyoox, xa konaa wo' qatahqeem taqe, tiki taq. 26Eh nik' wach noq ink'ixik i aj jileq' noq inkan chi riij, je' re' noq naa taq ak'ixiik i hat aj Israel ruum taq i na a'n. Eh naa wo' k'ixik taq aareey, taqe i k'amal ab'eeh, taqe i k'amal kib'eeh i aj tiij, taqe i jalal naq nuq'oral i hin. 27Re' chee' yej-amaj chi tiyoox je' wili taq inaq'or reh: Hat wajaaw, tiki taq reh, eh re' ab'aj korjinaq chi ixoq tiyoox, hat nutuut, tiki taq reh. Eh re' hin re' taq chik awiij xasutej weh. Noq panyohb'aal taq chik wilkaat ko' ra'j je' wili taq inaq'or weh re': Qoh ako'leej, tiki taq. 28Re' taq i hat aj Judá xayejaa' taq ju'jun atiyoox chupaam i ju'jun chi tinamit, neerub'an chi kuuk' taqe re' neenapahqaaj taq atoob'jiik noq neenchalik i ti' k'axik taq cha naah i lb'al reh mi nee pa' inki a'n taq atoob'jiik. 29¿Chib'ih reet noq inchalik taq aa peleto wuuk' chawunchelaal taq i hat ma' kinanimaj ta taq chik? inki i QaJaaw Dios. 30Re' hin xnuyeew taqe panti' k'axik aawak'uun, eh xama' xkijal ta wo' wach i kina'ojb'al. Chawunchelaal taq i hat xa kansaj taq chi q'aslaj ch'ihch' taqe i jalal nuq'oral, xa je' taq chik akab' i josq'laj kaq b'ahlam noq i ruchop i rutiib'. 31Re' taq i hat i aj Israel chab'iraj taq i nuk'uhb'aal. ¿Mi xa je' hin jino'q chiq yuuq' mi xa je' hin jino'q i ye'aab' q'equm paam taq cha weh re'? Hat taq nutinamiit, ¿Chib'ih reet noq inaq'or taq chi je' wili: Yu'naak xoj elik chik panaq'ab' ma' jaruuj chik naa kaat qanimam tiki'nche taq weh? 32Re' i xq'un naa rub'anam kaxáro ma' jaruuj neensahchik paruk'ux taqe naa ruxoyem wii' riib', eh je' wo' hoq i ruso'. Raaj taq i hat, i hat taq nutinamiit, ¿Chib'ih reet noq najtir kinsahchik taq panak'ux? 33Eh xa nayejaa' taq chik reje awiib' noq tiooj taq chub'anariik i je' k'oyomal. Eh hat taq aj tijoom chub'anariik taqe i yiib' wach na'ojb'al. 34Re' taq i hat xasach taq aso' ruuk' i kikik'eel taq aawas achaaq', re' i xa neb'aa' tii taqe, eh ma' xta wo' naq i yiib' wach k'ahchi' keeb'. Eh xama' xta wo' naq kimahk taq xareq. 35Eh je' taq wili inaq'or: Re' hoj ma' xta qamahk ma' kaqrinaq ta chik i Dios quuk', tiki taq. Eh ruum taq inaq'or re' re', naa nuq'atam i q'orik taq cha naah. 36Eh ¿Chib'ih reet noq tokoom chik inooj taq asik' atoob'jiik tiooj taq kuuk' i aj Egipto? xa re' la' naa ruk'uhtjiik taq chaak'ixb'ilaal ar, je' rukab' noq xk'uhtjik taq chaak'ixb'ilaal Asiria. 37Re' taq i hat yohb'aal taq wach ak'ixiik noq naa taq aweliik cho Egipto ruum re' hin naa wesam i kajaawriik awach naq aj uuk' naa rojiik asik'im atoob'jiik. Re' keh xama' naa ta wo' taq kaat kesam panti' k'axik, inki i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\