JEREMIAS 17

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' taq amahk i hat aj Judá je' naa ruuk' q'as ju' ch'ihch', ruuk' i q'as ju' holohaq ab'aj k'otooj ruye'aab' chupaam taq awánima, je' wo' chuwach i ruk'aa' taq artaal. 2Re' taq awak'uun awixq'uun ma' inkimay taj i mahk xank'ulik wo' pankik'ux i kiartaal, i kitiyoox Asera inkiyeew ruloq'il chi ri'sil taqe i nimaq taq chee' eh chikinaah taqe inajt kinaah yuuq'. 3Chinaah taqe i rax chee' pantaq ab'iix. Eh ruum taq amahk i na a'n naa nuye'em q'ab' chi naa kelq'aam taq ab'ehomal. Eh chi naa kelq'aam paam i rupaat taq atiyoox wilkeeb' chupaam chu'nchel taq aatinamiit. 4Eh naa taq akanaam kahnoq aa ye'aab' nuye'em taq chi akooch, eh re' chik i ki-ixowinik taq awach naakitaaq'aniik taq aweh chupaam i ye'aab' ma' aweht'al ta taq. Ruum re' nujosq'iil yohb'aal wach noq xqop, xa je' chik rukab' i q'aaq' imb'anik sachooj, inki i Dios. 5Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Q'e' ti' inaruk'ulum awach i resaj i ránima wuuk' i hin, ruuk' chik i xa winaq i ruyeew ruk'ux, ar chik i rusik' toob'al reh. 6Re' imb'anik reh i je' re', naa rukahniik chi je' rukab' i kaq k'iix wilik chupaam i ye'aab' chiq yuuq' ma' awach ta incha'jinik reh. Eh xilak taq ab'aj ink'ihik johtoq chupaam i sahaab' paam ak'al ma' awach taj i patim chupaam. 7Eh awach i ruyeew ruk'ux wuuk' i hin naa ruk'ulum i wotob'il, eh wuuk' i hin i ruch'ikaa' ruk'ux. 8Re' reh je' rukab' i chee' tikooj chii' rooq ha' inooj reje i raa' chii' ha', ma' xta ruk'ul noq inchalik i rutz'ahiil i q'iij xa eliik rax wach i xaq. Eh noq inchiqik taqe i yuuq' k'ixkaab' xama' xta wo' ruk'ul, xama' rukanaa' ta wo' wachinik. 9Eh ma' xta chik jino'q imb'anik jot'ooj chuwach i ma' holohik taj wilik cho pan ánima. ¿Mi wilik jino'q neenab'inik reh i ánima? 10Re' hin i Dios ra'j weht'al re' chib'ih i wilik cho pan ánima, i wilik cho chupaam i kapeb'al, eh naa nuye'em i rutojb'aal i ju'jun je' rukab' i ruk'ul chi reh, re' q'oreel chib'ih i xub'an, chib'ih i xuq'or inki. 11Awach i rureq i rub'ehomal ma' re' ta parub'ehel, i rub'an reh je' rukab' i rub'an i tz'ikin i rumoheej i miloj ma' re' tee reh xk'otwik reh. Re' reh panyejaal i ruk'achariik naa rukanaam kahnoq i rub'ehomal, ar naa ruk'utiniik chi ma' xta runa'ojb'al. 12Re' i rupaat i qaDios i hoj xiik' naah loq'il xanoq wo' pampeet xye'arik runimaal wach, re' i santo laj ye'aab'. 13QaJaaw Dios awuuk' hat inqach'ikaa' qak'ux i hoj aj Israel, eh chu'nchel i xat kiq'eb' chi riij kik'ux naa ruk'uhtjiik kik'ixb'ilaal. Eh re' inkimay animjiik xa je' pampooq tz'ihb'amaj i kib'ihnaal, ruum chi xat kiq'eb' i hat i je' naq hat jinaj k'achlik raasb'al ha' chi keh. 14QaJaaw Dios cha kuy kinak'achrisaj tii, chi je' re' neekink'achjik. Eh kinako'leej tii, chi je' re' neekinko'ljik ruum re' hin xa re' wo' hat i nuyeew aloq'il. 15Re' tinamit je' wili inkiq'or weh: ¿Chib'ih reet noq ma' nqak'ul taj i ruq'or rib'iral qeh i Dios? Re' hoj inqaaj qilom chi nenooj eloq wach yu'naak, inki taqe. 16Re' hin ma' xnupahqaaj taa weh chi naa aye'em i ti' k'axik chikinaah, ma' inwaaj taj chi neenkik'ul i ti' k'axik, re' hat aweht'al chi re' taqe i xnuq'or chi na kik'ulum re' wo' hat xat q'orik weh. 17Jaaw maa kinayohb'isaj cho ruuk' aajosq'iil, ruum xa awuuk' wo' hat inusik' ko'lemb'al wiib' noq inchalik i ti' k'axik chi nunaah. 18Eh re' taqe i ki-ixowanik nuwach cha kanaa' taqe pank'ixb'ilaal, ma' re' taj i hin. Re' keh chayohb'isaj taqe ruuk' aajosq'iil, ma' re' taj i hin. Xa k'ahchi'-oq aye'em i runimaal ti'kiil k'uxliis, chikinaah. 19Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Yu'naak hiy chapab'aa' awiib' panookb'al reh i tinamit Judá re' kiokik i kielik wii' taqe i reey, eh nee wo' nooj apab'aa' awiib' chi chii' taqe i ookb'al reh i tinamit Jerusaleem. 20Eh je' wili i neenaq'or keh i tinamit, je' wo' keh taqe i reey, je' wo' keh i aj Judá, je' wo' keh i aj Jerusaleem: neeki okik i koq chupaam taqe i ookb'al re' re'. Chab'iraj taq i ruq'oral i QaJaaw Dios. 21Re' QaJaaw je' wili i xuq'or: Chaketelaaj taq wach aak'achariik maa k'am taq reje ihq chupaam i hi'limb'al q'iij, ma' naa ta wo' taq ak'amam reje chupaam taqe i ookb'al re' i tinamit Jerusaleem. 22Eh maa wesaj taq chaloq jino'q i ihq panapaat, eh ma' xta jino'q i kamanik naa a'nam. Naa la' taq akanaam chi loq'oomb'al weh i hi'limb'al q'iij re' re', je' rukab' i xnuq'or keh taq aamaam awati't chi naa kianam. 23Xa re' la' re' keh xama' xkian ta wo' hoq i xnuq'or keh, ni xata xinkinimaj. Eh ruum i rukowiil i kinaah ma' xkik'am ta naah i nuk'uhb'aal. 24Re' hin i Dios kinq'orik chi kinanimaj taq i hat, maa k'am taq reje jino'q i ihq pantaq ookb'al reh i tinamit Jerusaleem chupaam i hi'limb'al q'iij. Cha kanaa' taq chi loq'oomb'al weh, ma' jino'q i kamanik taq naa a'nam chupaam. 25Eh wila' xa a'n taq i je' re', chi juneliik naa ruwihiik taq aareey je' rukab' noq xwihik i reey David. Pan kareta xoyimaj, eh rij kawáyu wilkeeb' noq naakokiik pantaq ookb'al reh i tinamit wili kuch'ihil taqe i k'amal b'eeh kuch'ihil taqe i aj Judá. Je' wo' taqe i aj Jerusaleem, chi je' re' junelik naa ruwihiik patineel Jerusaleem. 26Wilik inaakichaliik pan tinamit Judá, re' taqe i wilkeeb' chi junsuut i Jerusaleem, pan tinamit Benjamín, wach k'ixkaab' wilik wii' i rax chee' ar Neguev. Eh naa kik'amam cho chi kimayiij taqe i k'atoj chikop, eh wilik xa chi naq'wach i kitik, wilik insensia naa kik'amam cho chi kimayiij chupaam i ye'aab' chi ye'b'al nuloq'il. 27Eh wi ma' xanimaj taq i hat i nuk'uhb'aal, wila' ma' xakanaa' taq chi loq'oomb'al weh i hi'limb'al q'iij, eh wila' ma' xakanaa' taq i kojooj ihq chupaam taqe i ookb'al reh i tinamit Jerusaleem. Re' hin naa nukojom ruq'aq'al taqe i ookb'al reh i tinamit re' re', eh re' q'aaq re' re' naruk'atwiik reh taqe i paat imb'aan wii' i q'ataj q'orik ma' awach ta chik naa ruchupwiik reh, tiko'q keh, inki weh i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\