JEREMIAS 16

1Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 2Re' hat ma' naa ta sik'im awehk'een chupaam i tinamit wili, eh ma' ruyeew ta riib' chi neen wihik awak'uun awixq'uun ayu'. 3Ruum re' hin i Dios i nuq'or chib'ih inakik'ulum taqe ak'un, xq'un naa kaasjiik chupaam i tinamit wili, je' wo' hoq inakik'ulum i kituut kajaaw. 4Re' keh yiib' wach yab'ilaal naa rukasaniik keh, ma' awach taj i naa roq'iim chikiij, eh ma' naa ta kimuhqik. Xa aha' naa rukahniik tuch'ulkeeb' i kiti'jolal wach ak'al chi je' rusaa' chikop. Re' q'aq'inik, re' i wi'jaleel naa rusachwiik kiwach, re' kiti'jolal naa ruk'uxariik kuum i chikop wilik kixiik', eh kuum taqe i josq'laj chikop, inki. 5Re' QaJaaw Dios je' wo' chik wili i xuq'or weh: Re' hat mat ik'ik i koq chupaam i paat aha' kikojom ikiq'eq so'. Eh ma' naa ta woq'em ma' naa ta ak'uhtaam chi naa rutib'iik ak'ux chi riij awach i naa rukimiik keh. Ruum re' hin wesam chik chinaah i tinamit wili i suq kiil k'uxliis, i nuk'axb'al, i ketelinik wachiis i nub'an, inki. 6Je' re' noq chi nimaq chi kok' taq naa kikimiik chupaam i tinamit wili, eh ma' awach ta naa rumuq'aniik keh, ma' naa ta kooq'jiik, ma' naa ta kiyok'om wach i kiti'jolal, ma' awach taj i naa ruyok'om i rismaal i kinaah ruum i ruti'kiil kik'ux chikiij. 7Eh ni xata naakimolom kiib' chi wi'k noq naakicha'jeem i kamnaq ye'b'al rusuqkiil kik'ux taqe i awach reh i xkimik. Eh ni xata naa ruye'ariik keh chi uuk'jik i riis uuva ye'b'al rusuqkiil kik'ux, chi riij i rukimiik i kituut i kajaaw. 8Je' wo' i hat ma' naa ta wo' awokiik i koq kuuk' aha' kimolom kiib' chi wi'k oon chi uk'ik, ma' naa ta tzunaam awiib' chi kixilak. 9Ruum re' hin i Dios nim wajaawriik, kiDios i aj Israel, i nuq'or chi chupaam i tinamit wili naa rumahyiik i tz'uuy pantaq ninq'iij, je' wo' hoq i rusuqkiil k'uxliis, je' wo' i tz'uuy reh kaxáro. Eh xti manlik paruq'ijil naa ruk'ulariik, re' taq i hat naa taq awilom ruuk' naq'awach. 10Eh noq naa aq'orom rib'iral keh i tinamit wili, naa kipahqaam aweh chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq xuq'or i Dios chi naa ruye'em chi qanaah i runimaal ti' k'axik re' re'? ¿Chib'ih i ma' holohik taj xqa a'n chuwach? ¿Chib'ih i mahk xoj q'ehb'ik wii' chuwach i QaJaaw, re' i qaDios? inko'q taqe. 11Re' hat je' wili i naa aq'orom keh, re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin je' re' i naa nub'anam keh, ruum re' taqe i kimaam kati't xin kiq'eb' chi riij kik'ux, re' chik taqe i tiyoox xtohq'ik kinimam, eh xtohq'ik kiloq'em. Eh re' hin xin kiq'eb' chi jumpech, ma' xkinimaj taj i nuk'uhb'aal xnutijej taqe wii'. 12Eh re' keh xti xiik' wo' chik naah yib'kiil wach kib'anik chikiwach i kimaam kati't, ruum i rukowiil i kinaah xkitoq'aa' rub'aan i ma' holohik ta chi b'anarik, re' i nelik cho pankanima. Ma' xinkaaj ta kinkinimam. 13Ruum aj re', re' hin naa wesam taqe reje chupaam i ye'aab' wili naa nutaq'aam taqe reje chupaam i tinamit ma' keht'al taj i keh. Eh ni xata re' i kimaam kati't xinab'inik cho reh, eh ar chi q'iij chi aq'ab' naa kiloq'em taqe i tiyoox, ruum aj re' ma' naa ta nuketelaam kiwach inki taq chawiij, tiko'q keh. 14Eh naa ruponiik i q'iij chi ma' naa ta chik kiq'orom chi je' wili: Tik'achlik i QaJaaw Dios i x-esanik cho keh i aj Israel ar Egipto ma' ko'q ta chik taqe. 15Je' la' wili i neenkiq'or: K'achlik i QaJaaw Dios x-esanik cho keh i aj Israel chupaam i tinamit wilik chaloq pantz'eet reje reh rookb'aal i q'iij, resaj wo' chaloq i rutinamiit chupaam i tinamit aha' kitukem wii' kiib' inko'q taqe. Chi je' re', re' hin naa wo' chik taq kaat nuk'amam chaloq chupaam taq aaye'aab' re' i nuye'em cho keh taq aamaam awati't. 16Xa re' la' re' hin i Dios naa nutaq'aam reje k'ih-oq i sik'il taq aweh aha' pa' akeb'aam taq awiib', naa taq kaat kichopom chaloq, je' rukab' i aj karineel noq i ruchop i kar. Eh je' rukab' inki a'n i kiooj aj chikop panch'ahn korehtaal inki a'n cho reh. Re' taqe aj sik'ool re' re' naa taq kaat rojiik kesam pantaq raxchee' nah taq yuuq', chupaam taqe i ruhopil ab'aj. 17Ruum re' hin inwilow chi ma' holohik ta taq tib'anik, eh inwilow chu'nchel taq i yiib' wach na'ojb'al taq i na a'n, ma' xtaj inkahnik pankeliik chi nuwach. 18Eh re' hin xiik' naah ti'kiil naa nuq'ajam wii' wach taq aweh ayiib' wach na'ojb'al, ruch'ihil taq amahk, ruum xa ch'uwareej taq wach i nuye'aab' ruuk' i yiib' wach kilooq'jiik taqe kamnaq tiyoox taq xa a'n ar. Eh chupaam chu'nchel i ye'aab' xnuyeew taq aweh chi akooch xa a'n taq i yiib' wach na'ojb'al ma' imponik ta chi nuwach inki. 19Re' Jeremías je' wili xuq'or: QaJaaw Dios, hat ye'el nukowiil, hat toob'en weh, hat ko'len weh nik' wilkiin panyohb'aal. Awuuk' i hat naa kichaliik taqe i tinamit wach ak'al, je' wili i naa kiq'orom aweh: ¿Mi xa re' wo' taqe i tiyoox xama' xta kajaawriik xkik'ul chi kikooch i qamaam kati't? 20¿Mi neerub'an re' chi xa neeruyejaa' rudios i winaq? Re' dios inkiyejaa' i keh ma' re' ta wo' taqe korik laj dios inko'q taqe. 21Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Ruum aj re', re' hin naa nuk'uhtaam chi manlik i wajaawriik taq chawach. Reh chi naa taq anab'eem chi re' i nub'ihnaal ajaab'ees Dios, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\