JEREMIAS 14

1Ruum chi ma' rub'an ta chik i jab', re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh i Jeremías: 2Re' taqe i aj Judá xkikoj chik kiq'eq so' ruum xkahnik chi ntz'irik paam i kitinamiit. Eh xkipach'aa' kiib' wach ak'al i aj Jerusaleem xak'erik chik kichii' chi oq'ik, ruum ma' inkireq ta chik kihaa'. 3Re' taqe i b'ehomaq inkitaq'aaj i kajpooh chi k'amaj ha' pantaq jul ha' xa re' la' xama' nkireq ta wo' chaloq. Eh kisutinik wo' chik chaloq ruuk' i kikoom chi ma' xta paam. Xa yo'jik chik inki a'n xankib'ur chik i kiwach ruum kik'ixiik. 4Re' ak'al k'ahchi' rutarib'iik ruum ma' rub'an ta chik i jab' chupaam i qatinamiit. Re' taqe i aj ab'ixoom xama' nkireq ta chik chi riij chib'ih i nakianam, xankib'ur chik i kiwach ruum i ruti'kiil kik'ux. 5Eh re' taqe ixoq keej kox-aasjik kak'uun inkiq'eb' kahnoq i kak'uun, ruum xkuxik ruchiqiik i ch'ahn inkik'ux. 6Re' taqe i b'uurux wilkeeb' naah taq yuuq' xa chiqiij chik taqe ch'ahn chuwach, xa teew chik inkijihq'aaj, je' rukab' inki a'n i k'ichi'ahq. Xanchalik chik ruq'equmriik paam inaq'kiwach ruum ma' inkireq ta chik i ch'ahn inkik'ux, inki. 7Re' tinamit je' wili i xkiq'or: QaJaaw Dios, xti korik wo' chi xiik' naah i mahk xqa a'n chawach, eh ma' xat qanimaj ta chi korik. Xa re' la' inqapahqaaj otob'il aweh chi nee ta tii qoh atoob'eej ye'b'al ruloq'il ab'ihnaal. 8Re' hoj, i hoj aj Israel xa awuuk' wo' hat inqach'ikaa' qak'ux, xa re' wo' hat ti ko'linik qeh panti' k'axik. Eh yu'naak ¿Chib'ih reet noq ma' nakapaaj ta chik qatoob'jiik, xa je' cho pan tokoom tinamit ti chalik xa je' akab' i xa ik'al b'eeh xa junwar i nik'ik rub'an i na a'n qeh? 9Eh ¿Chib'ih reet noq ina' a'n awiib' i hat chi je' rukab' i winaq yo'jik i rub'an, eh chi je' rukab' soldado ma' nee ta rub'an i ko'linik? QaJaaw Dios re' hoj qeht'al chi wilkaat quuk', qoh atoob'eej tii qeh, mansahchik panak'ux chi chu'nchel kinab'inik reh chi hoj aatinamiit, inki taqe. 10Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or chikiij i tinamit Israel: Re' tinamit re' re' xak'ul kiooj chub'aan i ma' holohik taj, ruum aj re' ma' mponik ta chi nuwach inki a'n Ruum aj re' yu'naak ink'ulik cho panuk'ux chu'nchel i kimahk, eh naa nuye'em taqe chutojariik, inki. 11Eh re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or weh: Re' hat maa pahqaaj chik akuyb'al weh chi nee taqe nutob'eej i tinamit re' re'. 12Eh atoob' ta neenkikuy kiwa' kihaa' chub'aan i kitiij, re' hin xama' nee ta wo' imb'iraj taqe, atoob' ta neenkiyeew i k'atoj chikop neen kiyeew i kimayiij chi nuwach xama' nee ta wo' imponik chi nuwach. Naa la' nusacham kiwach ruuk' q'aslaj ch'ihch' ruuk' wi'jaleel, ruuk' yab'ilaal, inki. 13Re' hin je' wili i xnuq'or: QaJaaw Dios re' taqe i jalal aq'oral k'ahchi' kiq'orom reh i tinamit chi ma' naa ta kikimiik panq'aq'inik, chi ma' naa ta kikimiik ruum wi'jaleel. Eh chi re' hat naa aye'wiik keh i suq laj k'acharik chupaam i ye'aab' wili, kinki reh. 14Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Re' taqe i jalal naq nuq'oral re' re' k'achi' kichukum i q'orik chi wiij. Re' taqe i re' ma' hin ta kintaaq'anik reje keh, ma' jank'al ta nuq'or keh chi naa kiq'orom i je' re', ma' jank'al ta nuq'oreej taqe. Eh ma' jank'al ta wo' ink'uhtjik chikiwach inkiq'or ruuk' jot'ooj, xama' xta ruk'am chaloq, inkiq'or rib'iral. 15Re' hin i Dios je' wili nuq'or chikiij: Re' keh panub'ihnaal tii chik i hin kiq'orik inki a'n kiib'. Xa ma' hin ta wo' kintaaq'inik reje keh. Re' taqe i kiq'orik reh chi ma' naa ta ruwihiik q'aq'inik, chi ma' naa ta ruwihiik wi'jaleel chupaam i tinamit wili. Re' taqe re' naa kikimiik panq'aq'inik, eh naa kikimik ruum wi'jaleel. 16Re' taqe i tinamit ki-ib'iriniik reh inkiq'or panq'aq'inik wo' naa kikimiik. Eh re' i kehk'een ruch'ihil taqe kak'uun kixq'uun, ruum wi'jaleel naa kikimiik. Re' i kiti'jolal naakikutariik xilak taq b'eeh ree tinamit Jerusaleem, ma' awach ta naa rumuq'aniik keh. 17Eh re' hat je' wili i cha q'or keh i tinamit: Chi re' hin chi q'iij chi aq'ab' naa woq'iim ruum i runimaal ti' k'axik naakik'ulum i nutinamiit. Eh ruum chi xiik' naah ti'kiil naa kiwihiik. 18Noq naaweliik pantaq ab'iix naawilom wach chi tuch'ulkeeb' ar i kiti'jolal taqe i naa kikimiik panq'aq'inik. Eh noq naawik'iik pan tinamit naawilom chi wilik i kimik inki a'n ruum wi'jaleel. Re' taqe i jalal naq nuq'oral taqe k'amal kib'eeh aj tiij k'ul kiooj pantaq tinamit, eh ma' inkireq ta chi riij chib'ih reet noq je' re' i k'ahchi' ruk'ulariik. 19Re' hin je' wili xnuq'or: QaJaaw Dios, ¿Mi xti xaq'eb' chi riij ak'ux re' i tinamit Judá? ¿Mix q'uhtik ak'ux re' chi rilariik aatinamiit Sión? ¿Chib'ih reet noq xoj ayeew panti', eh ma' awach ta chik iniq'omanik qeh? Re' hoj k'ahchi' naq quy-eem i wihik pansuqkiil k'uxliis, xama' nqareq ta wo' hoq, k'ahchi' naq quy-eem chi naa qakowjiik, qayo'jiik chik inchalik. 20QaJaaw Dios, re' hoj inqanimaj inaq'or chi ma' k'isiin i qamahk, ruum chi xqa a'n i yiib' wach na'ojb'al xk'uhtjik kahnoq qeh kuum i qamaam qati't, xoj mahkunik chawach. 21Reh chi neenqayeew aloq'il, maa qoh aq'eb' chi riij ak'ux, ma' wixow wach aatinamiit ti' wilik wii', k'oloq la' panak'ux ayejaam wach chi naa a'nam kuuk' maa yoj wach. 22¿Mi wilik jino'q keh re' i tiyoox neen ye'wik chaloq i jab'? ¿Mi nee ruyeew chaloq re' i kowlaj jab' i taxaaj xa chi rib'il riib'? QaJaaw Dios ¿Mi ma' re' re' hat ti ye'wik cho qeh i jab'? ¿Mi ma' re' re' hat i qaDios? Re' hoj awuuk' i hat ch'iklik qak'ux eh inquy-eej chi nakooj atoob'eem kinkih reh.


Copyright
Learn More

will be added

X\