ISAIAS 9

1Re' i QaJaaw Dios ma' chu'nchel ta q'iij naa risam i rajaawriik i tinamit Zabulón, je' wo' i tinamit Neftalí, naa la' risam i ruti'kiil kik'ux. Naa ruponiik i q'iij chi naa ruye'em ruloq'il i tinamit wilik chi chii' i nim ha' Jordán, re' i wilik chii' b'eeh inooj chi chii' palaw. Eh naa wo' chik ruye'em ruloq'il i tinamit Galilea, re' i wilkeeb' wii' i ma' re' ta aj Judío. 2Re' taqe i tinamit k'acharik inki a'n panq'equm, xkilow wach i runimaal saqum. Eh re' taqe i k'acharik inki a'n paruyohb'alil i kimik, xisihq'iljiik cho ruum jinaj i saqum. 3QaJaaw Dios re' hat naa ak'ihaaxb'iisam i tinamit, eh naa rusuuqb'iik kik'ux awuuk', je' rukab' noq insuuqb'ik kik'ux i kore' xkian i jach. Je' rukab' noq insuuqb'ik kik'ux noq inkich'aq inkiq'uch chaloq panq'aq'inik. 4Re' hat naa awesam ahl laj ihq chikinaah, naa awesam taqe panti' k'axik imb'aan keh kuum inixowanik kiwach. Eh naa asacham kiwach je' rukab' i xa a'n keh i aj Madián. 5Re' taqe i aj ixowaal re' re', xa nk'uyu'jik chik ak'al i naa rub'anam i kixijab', reh q'aq'inik. Eh re' i kiso' naa rusahchiik chi kik', je' wo' hoq i keh naakik'atariik wach q'aaq' chi sachb'al kiwach, 6ruum jinaj i k'isa k'un x-aasjik chi qeh, re' i QaJaaw Dios xye'wik cho qeh, re' chik i reh naa rub'aniik i taaq'anik. Eh je' taqe wili i naa rubíhnaam: Kojol na'ojb'al, ma' ha' ta chi je', Dios nim rajaawriik, Ajaab'ees naa ruwihiik chi juneliik, eh ye'el reh i wihik pansuqkiil k'uxliis. 7Eh re' reh naa ruwihiik chi reyil, je' rukab' noq xwihik chi reyil David. Eh re' i taaq'anik naa rub'anam i suq kiil k'uxliis naa ruye'em ma' xata pajooj najtiil, Re' i korik, re' rub'ehel, naa ruye'em, reh juneliik. Re' i QaJaaw Dios je' re' i naa rub'anam, re' raaj i reh chi xa re' wo' reh naa runimjiik. 8Re' i QaJaaw Dios xuq'or chi naa ruye'em i ti' k'axik chikinaah i aj Israel, re' taqe i riih rumaam i Jacob. 9Re' wili chu'nchel i tinamit naa runab'iniik reh. Naakinab'eem taqe i aj Efraín, taqe i aj Samaria. Re' keh inkiq'et wachej kiib', inkinimb'isaj kiwach, chuq'orariik chi je' wili: 10Xq'ehb'ik i paat korjinaq taqe ruuk' xaan, re' hoj ruuk' chik ab'aj naaqayejaam. Eh xkiyok' i chee' Sicómoro korjinaq wii' i qasiq paat, re' hoj chakaltee' chik naa qayej-aam wii', inki taqe. 11Re' i QaJaaw Dios naa rujosam cho wach i kijosq'iil i aj ixowaal. Eh naa ruk'amam taqe chaloq reh chi naakichaliik chi peleto kuuk' i aj Israel. 12Re' taqe i aj Siria, naakeliik chaloq parelb'aal q'iij, re' taqe i aj filisteo naakeliik chaloq parookb'aal q'iij chub'anariik keh i aj Israel. Eh ni xata ruuk' i re' naa rik'iik i rujosq'iil, i QaJaaw Dios xa konaa wo' ruye'em i ti' k'axik chikinaah. 13Xa re' la' re' taqe i aj Israel xama' naa ta wo' kisik'im i QaJaaw Dios nim rajaawriik, re' naa ruye'wiik keh panti' k'axik. Eh ni xata naa kinimam i Dios. 14Re' QaJaaw Dios xa chi jumehq'iil naa ruye'em taqe panti' k'axik i aj Israel, je' rukab' noq inyok'arik i naah, inyok'arik i rujeeh i chikop. 15Re' i naah i chikop kijalwaach i k'amal b'eeh. Re' i rujeeh i kijalwaach taqe i chukul q'orik inkikoj kiib' chi jalal ruq'oral i Dios. 16Naakik'ulum i ti', ruum re' taqe i k'amal b'eeh i naa wo' chik kiq'eb'em kiib'. Eh re' taqe i tinamit inkik'am rub'eeh naa wo' chik kiq'eb'em kiib' i keh. 17Ruum aj re', re' QaJaaw Dios, ma' ruketelaaj ta kiwach i k'ijolaq, je' wo' i ma' xta kituut kajaaw, je' wo' i neb'aa' ixoq kamnaq kib'ahiil, ruum chu'nchel i yiib' wach kina'ojb'al. Eh chi kunchelaal xa re' i yiib' wach q'orik i nelik cho pankichii', ruum aj re', re' QaJaaw Dios majaa' ta nik'ik i rujosq'iil, chikinaah. 18Re' i yiib' wach na'ojb'al inki a'n xa je' chik rukab' i q'aaq' noq i ruk'at, i ruchajrisaj i k'iix, i xa reh reh wach ch'ahn. Eh je' rukab' i q'aaq' ink'atwik reh i runimaal rax chee', yohb'aal wach i rusib'eel injohtik pan taxaaj. 19Eh ruum i rujosq'iil i QaJaaw Dios nim rajaawriik, naa rusacham wach i wach ak'al. Eh re' i tinamit naakik'ahtiik ruuk' q'aaq', ma' awach ta chik i naa ruketelaam wach i ras ruchaaq'. 20Xa aha' naa kojiik chi q'uchariik i chib'ih keh i tinamit, eh re' keh xama' naa ta wo' ruch'iklojiik kik'ux, xayohb'aal wach i kinuhmiik, korehtaal inkik'ux i ruti'jolal i kas kichaaq'. 21Re' taqe i aj Manasés atoob' ta naa kipletoheem kiib' kuuk' i aj Efraín, naa kichaliik chi peleto kuuk' i aj Judá. Re' i QaJaaw Dios ni xata ruuk' i re' naa rik'iik i rujosq'iil, xa konaa wo' ruye'em i ti' k'axik chikinaah.


Copyright
Learn More

will be added

X\