ISAIAS 65

1Re' Dios je' wili i xuq'or: Re' taqe i ma' jank'al ta kinkisik' xinkireq wo' hoq. Re' taqe i ma' jank'al ta inkiq'or i nub'ihnaal, je' wili i xnuq'or keh: Ayu' wilkiin taq cha toob'jiik, kinki. 2Re' hin juneliik wo' naq xnuk'ul taqe wuuk' i tinamit ma' kinimanik ta weh, ojik inki a'n chupaam i yiib' wach b'eeh. Re' i kiyiib' wach kapeew i keh inki a'n 3Re' i tinamit re' re' inkijosaj chee nujosq'iil ruum inkik'at i kimayiij chikiwach i tiyoox nah taq yuuq', eh inkik'at insensia chinaah i artaal tusuj xaan. 4Eh kitzunaa' kiib' i muqulkeeb' wii' i kamnaq, eh ki-ik'ik aq'ab' chupaam i ye'aab' aha' ma' ki-ilarik ta wii'. Eh inkik'ux i tiwik ahq, inkuk'ej i riis i kitib'kaal i chikop ma' toob' ta chi k'uxarik. 5Eh je' wili inkiq'or: Maa jil chaawiib' maa kinatz'a'j ruum wilik nuSantohiil, inki taqe. Re' keh inkiyeew nujosq'iil xa ch'i'k inki a'n je' kikab' i sib', xa je' kikab' i q'aaq' qoplik inik'ik q'iij. 6Chu'nchel inki a'n re' re' tz'ihb'amaj rehtalil chi nuwach i hin, ma' jaruuj naa nukanaam chi je' re' korehtaal i nuq'aj wach keh je' rukab' i ruk'ul chi keh. 7Re' hin naa taqe nuye'em chutojariik riij i kimahk, i ma' holohik taj xkian chaloq i kimaam kati't. Re' keh xkik'at i insensia chinaah taqe i yuuq', ruuk' i re' xkiyeew nujosq'iil. Re' hin peet naa wajlaam riij i kimahk kora'j naa nuq'ajam wach keh re', inki Dios. 8Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Noq re' i uuva ma' k'isiin i riis ma' inkiq'eb' ta reje i tinamit. Je' wo' re' i naa nub'anam i hin k'axb'al keh i waj kamanoom, ma' naa ta nusacham wach chu'nchel i tinamit. 9Re' hin naa nuk'ihaaxb'isam i riih rumaam i Jacob, i riih rumaam i Judá. Re' taqe re' naakipatiniik chupaam taqe i nuye'aab' naa nuye'em keh i nusik'im kiwach, ar naakipatiniik taqe i waj kamanoom. 10Re' i nutinamiit kisik'wik weh re' i kitentzuun naakinujisam i wach k'ixkaab' Sarón. Eh re' i kiwakax ar naa kianam kiwa' wach k'ixkaab' Acor. 11Eh re' taq i hat i kinaq'eb' taq chi riij ak'ux insahchik taq panak'ux i nuSantolaj ye'aab'. Eh i nayeew taq i wi'k, i vino chuwach i Agad Imeni, re' inaq'or taq i hat chi rut'iosil i b'ehomal. 12Xa re' la' xama' xta wo' taq i naa areqem, naa la' nuye'em q'ab' chi naa taq akanteesjiik ruuk' i q'aslaj ch'ihch'. Eh noq xnusik' naq taq awach xama' xawaaj ta wo' taq. Eh noq xat nuq'oreej naq taq xama' xinab'iraj ta wo' taq, re' la' chik taq i xa a'n i ma' inwaaj ta wach i hin, re' taq chik xasik' inyojwik nuk'ux i hin, inki i Dios. 13Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' taqe i waj kamanoom juneliik naa ruwihiik kiwa' kihaa' ma' naa ta rukahniik chi ntz'irik kiwach. Eh re' taq i hat i ma' tinimanik ta taq weh naa taq akuyum awa' ahaa', naa taq akahniik pank'ixb'ilaal. 14Re' taqe i waj kamanoom naa kianam kitz'uuy ruum i rusuqkiil kik'ux. Eh re' taq i hat naa taq awoq'iim naa ak'erem aachii' ruum ruti'kiil taq ak'ux ruum i ti' k'axik taq i naa ak'ulum. 15Re' taqe i nusik'k'im kiwach naa taq kiq'orom aab'ihnaal chi pahqb'al reh i ti' k'axik i kimik chikinaah i tokoom. Eh re' taqe i waj kamanoom keh ak' laj b'ihnaal chik i naa nukojom keh. 16Xa awach pa' i neerupahqaaj rutoob'jiik koruman chi weh i hin korik wach nuk'ux naa rupahqaam. Eh awach iraaj ruq'orom i korik koruman chi panub'ihnaal i hin naa ruq'orom. Re' taqe i ti' k'axik k'uluuj chaloq xik'ik chik, xsahchik chik panuk'ux chi jumpech. 17Re' hin naa nuyejaam jinaj i ak' taxaaj, jinaj i ak' wach ak'al. Re' i k'uluuj chaloq xik'ik chik, ma' jaruuj chik naa ruk'uliik panuk'ux. 18Suuqb'oq taq ak'ux chi juneliik ruuk' i naa nuyejaam, ruum re' hin naa nuyejaam jinaj i ak' Jerusaleem naa nu nujisam chi rusuqkiil k'uxliis. Eh chu'nchel i naa kik'achariik ar naa ruwihiik rusuqkiil kik'ux. 19Eh re' hin naa rusuqb'iik nuk'ux ruum i ak' Jerusaleem, eh naa rusuqb'iik nuk'ux chikiij i nutinamiit. Ruum ma' naa ta chik rib'irjiik i k'erej chi'is oq'ik. 20Ma' naa ta chik kikimiik i kore' xi-aasjik. Eh re' taqe i mama' winaq ma' naa ta kikimiik chi komajaa' i kihab'ul, awach i xkimik noq kore' wilik reh i jinaj siento haab' ko ak'un noq xkimik reje. Eh awach i xkimik reje chi komajaa' imponik i jinaj siento haab' re' re' q'e' i ru mahk. 21Re' taqe aatinamiit noq naa kiyejaam kipaat re' wo' keh naakipatiniik ar. Eh re' chik i keh naa kib'aniik rusuqkiil i wach i ki uva. 22Eh ma' tokoom ta chik i naa rupatiniik pankipaat. Re' i kitik ma' tokoom ta chik naa rub'aniik rusuqkiil. Re' taqe i nutinamiit najt naa kik'achariik, je' najtiil ink'acharik i nimlaj chee', eh re' chik keh naa kib'aniik rusuqkiil i kikamaj. 23Eh ma' naa ta rojiik chi re' chi ma' re' i kikamaj, ma' naa ta kikimiik i kak'uun kixq'uun chi komajaa' i kihab'ul. Ruum re' taqe i tinamit re' re' nukuxisam taqe, je' wo' hoq i kiih kimaam. 24Noq komajaa' inkipahqaaj weh chib'ih jariik inkaaj, re' hin naa nuye'em keh. Eh noq komajaa' inkikohlaaj nuq'orob'jiik re' hin naa taqe b'iram. 25Re' taqe i xojb' jinaj naa kianam wii' kiwa' ruuk' taqe i tentzun. Re' kaq b'ahlam k'im chik i naa ruk'uxum re' ruuk' i ruk'ux i b'ooyax. Re' aaq' ak'al naa ruk'uxum, chupaam i santo laj ye'aab' Sión ma' jino'q i chikop naa ruk'uxwiik keh, inki Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\