ISAIAS 60

1Hat taq aj Jerusaleem tiwuktoq taq, wih-oq taq asaquumaal, ruum xk'ulik chik i ruloq'il i QaJaaw Dios xsihq'inik taq chik cha naah. 2Eh chu'nchel i tinamit wach ak'al panq'equm wilkeeb' ruum i kina'ojb'al. Eh re' taq i hat re' i ruloq'il i QaJaaw Dios naa rusihq'iniik taq cha naah. 3Eh chupaam i rusaqumaal naa kiwihiik i nimaq tinamit, naa wo' rusik'ariik i rusaqumaal kuum i reey, naa rusahq'iik chi keh. 4Eh ti tz'ehtanoq taq reje cha junsuut nee taq inawil chi chu'nchel k'ahchi' cho kimolom kiib' chi chalik taq panatinamiit, k'ahchi' kichaliik taqe i kak'uun kixq'uun chupaam inajt tinamit. 5Eh noq naa taq awilom i hat chi k'ulik inki a'n iloq naa rusuuqb'iik taq ak'ux, naa taq aye'em kiloq'il. Naa kik'amam chaloq i kib'ehomal i nimaq tinamit wilkeeb' chi chii' i palaw naa taq kiq'asam aweh i kib'ehomal i tokoom tinamit. 6Eh ma' k'isiin i cameyo naa kichaliik Madián, naa kichaliik Efa. Naa wo' kichaliik i aj Sabá, naa kik'amam chaloq i oro, insensia. Eh naa kitz'uyem wach i QaJaaw Dios chi loq'oomb'al reh. 7Naa taq amolom kiwach i chikop ar Cedar, naa taq rukahniik cha weh. Re' taqe imas tentzun wilkeeb' ar Nebaiot, naa taq aq'asam chi amayiij wach artaal ye'b'al ruloq'il i rupaat i QaJaaw Dios, re' i mayiij re' re' q'e' neemponik chuwach i reh. 8¿Awach i chalik inki a'n Jerusaleem, je' kichalik suutz', je' kirupinik cho paloma pan kisuuq'? 9Re' taqe i re', re' taqe i barco chalik inki a'n chinaah i palaw, ruch'ihil kichalik Tarsis k'ahchi' cho kik'amam chi najt i awak'uun awixq'uun. Eh xkik'am wo' chee oro i plata, chi ye'b'al ruloq'il i QaJaaw Dios wilik ruSantohiil. Re' qaDios i hoj, hoj aj Israel, re' inye'wik qaloq'il. 10Eh re' taqe i tokoom tinamit naa kikorb'isaniik i tz'aq chi riij taq aatinamiit. Re' i kireey naakikamaniik taq aweh, atoob' ta xnuyeew nujosq'iil taq cha naah, naa wo' chik nuketelaam taq awach. 11Eh ma' jaruuj chik naa rutz'ahpiik i ookb'al taq reh aatinamiit, naa rukahniik chi tehlik chi q'iij chi aq'ab' reh chi naa kik'amam cho ar i kib'ehomal i tokoom tinamit. Reh chi neeki okik i reey. 12Eh re' taqe i tinamit ma' naa ta kaajwaam kamanik taq chawach, naa rusahchiik kiwach chi kunchelaal. 13Re' taqe i chee' Líbano ma' k'isiin kiholwochiil, re' taqe i chaj, re' taqe i sohchaj, re' taqe i chakaltee'. Re' taqe re' naa rukamaniik chi xoyb'al wach i nupaat. Re' hin naa nuye'em ruloq'il i nupaat. 14Eh re' taqe i kak'uun kixq'uun i xi ixowanik taq chaawach naa kiloch'om kiib' taq chawach. Chu'nchel i xitib'isanik taq ak'ux naakixuk'aam kiib' taq chawach, je' wili i naa kiq'orom: Re' taqe i aj Sión rutinamiit taqe Santolaj Dios i kiDios i aj Israel, inko'q taqe. 15Ma' jaruuj taq chik naa akahniik cha wutkeel, ma' naa ta chik rixowjiik taq awach. Naa la' nuye'em q'ab' i hin chi naa kiye'em taq aloq'il chi juneliik, naa nuye'em rusuqkiil taq ak'ux chi juneliik. 16Re' taqe i tokoom tinamit naa kik'amam taq cho k'uxumb'al aweh. Re' taqe i reey naa kik'amam taq cha weh i kib'ehomal, eh naa taq anab'eem chi re' hin i Dios kinko'linik taq aweh, eh chi re' hin nim wajaawriik xinko'linik reh i Jacob. 17Re' hin oro chik naa nuye'em taq aweh chi jilow i q'an ch'ihch', plata chik i jilow rax ch'ihch', q'an ch'ihch' chik i jilow chee', eh ch'ihch' chik i jilow ab'aj. Eh parukorkiil chik naa kianam i taaq'anik taq cha naah ajaab'ees. 18Eh chupaam taq aaye'aab' ma' naa ta chik rib'irjiik i ti' k'axik, ma' awach ta chik naa ruyojwiik naa rusachwiik wach taq aatinamiit. Re' la' tz'aq kotimaj wii' riij naa ruko'liniik taq aweh, eh chupaam taqe i ookb'al reh taq aatinamiit naa ruwihiik i loq'inik. 19Eh chupaam taq aatinamiit ma' koruman ta chik chi naa rusihq'iniik i q'iij, eh ma' koruman ta chik i rusaqumaal i poh. Ruum re' i hin i Dios naa nusihq'iniik taq aweh chi juneliik. Re' taq i hin aaDios, hin taq naa nuye'wiik asaquumaal. 20Re' taq asaquum naa rukahniik chi jilow i q'iij, chi jilow i poh, ma' jaruuj chik naa ruchuhpiik, ruum re' hin naa nukahniik chi hin taq asaquum chi juneliik. Ma' naa ta chik rutib'iik taq ak'ux. 21Naa rukahniik chi korik wach kik'ux chu'nchel taq aatinamiit, eh chi ehchan taqe reh chi juneliik i ye'aab' naa ruye'ariik keh, je' kintikarik i chee' naa nub'anam, k'uhtb'al reh i nuloq'il. 22Eh yu'naak ma' q'e' ta taq hat k'ih korehtaal taq ti ponik chi nimlaj tinamit, naa ruwihiik taq awajaawriik. Re' hin naa nub'aniik i wili chi jumehq'iil, inki i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\