ISAIAS 59

1Maa kapaaj taq i hat chi re' i QaJaaw Dios ma' xta chik rajaawriik taq chako'ljiik. Eh ma' tz'aplik ta wo' xikin chi ma' nee taq tirib'iraj. 2Re' la' taq ayiib' wach na'ojb'al inq'atwik taq panab'eeh ruuk' i Dios. Eh ruum taq amahk ma' ruyeew ta chik riib' chi naa a'n taq k'ul chi' ruuk' i Dios, ruum i re' ma' rib'iraj ta taq atiij. 3Re' taq i hat sahchinaq chi kik' taq aq'ab', ruum xa re' inkansanik taq i na a'n, xa re' chukuj q'orik, xa re' i yiib' wach q'orik i nelik taq cho panachii'. 4Ma' jino'q i re' rukorkiil i ruq'or, ma' awach taj i rub'an i q'ataj q'orik parub'ehel, inach'ikaa' la' taq ak'ux ruuk' i xachukuj q'orik. Xa re' i yiib' wach q'orik nujinaq taq cho panawánima, eh korehtaal inawesaj taq wach saqum. 5Re' taq i na a'n re' re' je' rukab' i rumiloj i aaq' je' rukab' i rukeem am. Awach ink'uxwik reh i miloj re' re' inkimik, eh noq i rupuch' i miloj, aaq' i nelik cho ar. 6Eh re' i rukeem am, xama' inkorjik ta wo' chi itz'ihy, je' wo' re' taq ayiib' wach na'ojb'al i na a'n xama' xta nokik wii'. Xa re' ikaansanik, xa re' i ma' holohik taj taq i na a'n. 7Xa eliik taq tiooj chub'anariik i yiib' wach na'ojb'al, xa re' i kikanteesjiik aawas achaaq' taq i na a'n atoob' ta xama' xta wo' naq kimahk. Eh xa re' i rub'anariik i yiib' wach inayejaa' taq wach, xa re' i sachooj taq inawaaj. 8Eh ma' nasik' ta taq i suq kiil k'uxliis, ma' xta taq i korik i na a'n. Re' la' chik ma' korik ta laj b'eeh taq i nak'am, re' kik'amwik reh i b'eeh re' re' ma' nkireq ta rusuqkiil kik'ux. 9Ruum i re' ma' qareq taj i wihik parukorkiil. Noq inqasik' naq i saqum xa panq'equm wo' qohkahnik, noq inqasik' naq i rukorkiil re' chik i ma' holohik taj inqareq. 10Xa je' hoj moywach inqamajej i qab'eeh wataq tz'aq, xa je' cho ma' nqil taj i qab'eeh. Atoob' ta kab'lajora wo' naq i q'iij wilkooj inqatoxk'iij nah qooq, je' rukab' inqak'ul chaq'ab' eh xa je' cho hoj yowaab' noq inqik'raaj. 11Eh chi qunchelaal i hoj inqak'er qachii', je' rukab' i rub'an i oso, je' rukab' noq i ruk'er chii' i paloma chi ruyub'jiik i ko'lenb'al qiib', xama' qoko'ljik ta wo' hoq. Eh inqaaj naq chi naaqeliik panti' k'axik xama' qoh elik ta wo' hoq. 12Ma' qoh ehteesjik ta chupaam ruum xiik'naah i qamahk, xti korik chi je' re' ruum re' hoj wilik panqak'ux i qamahk. Eh qeht'al chi ma' k'isiin i yiib' wach inqa a'n. 13Korik wo' hoq chi ma' qanimaj taj i QaJaaw, eh ma' korik ta wach qak'ux ruuk'. Ma' nqaaj ta rutahqaljiik, xa re' inkahsanik inqaq'or rib'iral, xa re' i ma' holohik taj inqa a'n, xa re' i rujot'ariik i tokoom inqa a'n. 14Ma' korik ta qohq'orik, ma' nqareq taj i korik chi b'anarik, aha' imb'aan i q'ataj q'orik ma' imb'aan taj i korik. Eh ma' awach taj imb'anik reh i rukorkiil. 15Eh ma' awach tamb'anik reh i korik, awach naq iraaj rukanaam rub'aan i ti' k'axik inkiyeew pan ti k'axik. Eh re' i QaJaaw Dios ma' imponik ta chuwach chi ma' awach ta imb'anik reh i rukorkiil. 16Re' i QaJaaw Dios xsahchik ruk'ux noq xrilow chi ma' awach ta yej-anik reh taqe i re'. Ruum aj re' ruuk' i rajaawriik xuko'leej taqe i tinamit, xuch'ikaa' i wihik parukorkiil. 17Re' i wihik parukorkiil xuk'am chaloq je' naa xukoj chi ruch'ihch' so', eh re' i ko'lenb'al iib' je' naa xukoj chi ruch'ihch' puneet. Eh je' naa xukoj chi ruso' i rujosq'iil, noq xuq'aj wach keh i aj ixowaal i xkian. 18Re' i QaJaaw Dios naa ruq'ajam wach keh i je' rukab' i ruk'ul chi keh, naa ruye'em taqe panti' k'axik i ki-ixowanik qawach. Je' wo' re' i naa rub'anam kuuk' i wilkeeb' chi chii' i palaw. 19Eh re' taqe wilkeeb' cho pareelb'aal q'iij, i wilkeeb' cho parookb'aal q'iij, naakinimam i Dios noq naakilom i runimaal wach. Ruum re' reh naa ruk'uliik iloq chi je' rukab' jino'q i nim ha' xan choqik chik k'ahchi' ruk'uyu'jiik ruum i kowlaj teew. 20Eh naa ruchaliik chi kiko'ljiik i wilkeeb' ar Sión, re' taqe i riih rumaam i Jacob, re' taqe i naakiyot'om i kik'ux chi riij i kimahk, inki i QaJaaw Dios. 21Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin jinaj i nuyejaam taq wach awuuk'. Re' chi re' i Santolaj Wuxlab'al naa ruwihiik taq awuuk' chi juneliik, je' wo' taq atijiik naa nub'anam reh chi naa taq aq'orom rib'iral keh taq awak'uun awixq'uun i hat. Eh re' keh nee wo' chik inkiq'or rib'iral keh i kak'uun kixq'uun, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\