ISAIAS 58

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Matyo'jik cha k'er aachii' je'-oq i inq'ajb'anik tuun aq'oral noq nee taqe i naq'il i tinamit. Eh chaq'il taqe i riih rumaam i Jacob ruuk' i kimahk. 2Rajlaal q'iij inkisik' i wotob'il xankaaj chik kinab'eem i nub'eeh xa korik chik wach kik'ux inki a'n kiib', xa nkik'am chik naah i nuk'uhb'aal noq inkikapaaj inkipahqaaj weh i korik chi b'anarik. Eh inkiq'or chimponik chikiwach i nulooq'jiik. 3Eh je' wili inkiq'or: ¿Chib'ih ta wo' kamaj qeh chi neenqakuy qawa' qahaa' chub'aan i tiij. Eh chi neenqik'saj chi ti' k'axik i qati'jolal re' Dios xama' qohril ta wo' chaloq, xama' rukoj ta wo' paruman? inki taqe. Je' re' inkiq'or ruum re' chik i yak, re' chik i jot'ooj kimoso inki a'n 4Eh chupaam i ruq'ijil i tiij chi ma' b'anooj wi'k ha' re' chik i peleto taq i na a'n, xakow taq chik inasak' aawas achaaq'. Ruum chi je' taq re' i na a'n paruq'ijil i tiij chi ma' b'anooj ta wi'k ha' ma' jaruuj taq naab'iram aatiij. 5¿Mi nakapaaj taq re' hat chi re' tiij chi ma' b'anooj ta wi'k ha' re' chi nee taq inawik'saj aati'jolal chi ti', chi na k'utzaa' taq anaah je' rukab' i kaxlan aaj, chi nayo'k'aa' taq awiib' chuwach i q'as kiwach itz'ihy, oon nah chaaj? ¿Mi re' i re' imponik chi nuwach re' i hin? 6¿Mi ma' re' i wili i tiij imponik chi nuwach i hin chi ma' b'anooj ta wi'k ha': Re' chi nee taq inakanaa' i yiib' wach na'ojb'al. Eh re' chi nee nawesaj taq ahl laj ihq aye'em taq chikinaah aawas achaaq', eh chi nee taq inakanaa' i kowlaj taaq'anik chikinaah? 7¿Mi ma' re' chi naa taq awunem awa' ahaa' i ma' xta kiwa' kihaa' chi naa taq aye'em rupatal i ma' xta rupaat. Eh chi naa taq akojom kiso' taqe i neb'aa', chi ma' naa ta taq akanaam kitoob'jiik aawas achaaq'? 8Wila' xa a'n taq i je' re' k'ahchi' taq ak'uhtaam i saqum, je' rukab' i rusaqumaal i q'iij noq insaq'ik, eh naa taq ak'aachjiik chi jumehq'iil ruuk' taq ati'kiil. Eh naa ruwihiik rukowiil taq ak'ux, naa wo' ruwihiik taq awuuk' i nuloq'il. 9Eh noq nee taq inapahqaaj i wotob'il nee taq tib'iraj. Eh noq nee taq inaq'or i nub'ihnaal ayu' wilkiin, kinko'q taq aweh. Eh cha kanaa' taq i kowlaj taaq'anik, ma' b'aj taq chik i tokoom, cha kanaa' taq i tz'aqaj q'orik chikiij. 10Eh wila' xayeew taq kiwa' kihaa' i ma' xta kiwa' kihaa', wila' xayeew taq chib'ih keh i ti' kik'ux. Re' rusaqumaal taq ana'ojb'al je' rukab' i rusaqumaal i q'iij noq tuqlik kab'lajora. 11Re' hin naa nucha'jiniik taq aweh chi juneliik naa nuye'em taq awa' ahaa' chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. Eh naa nuye'em taq akowiil, naa taq akahniik chi je' rukab' i ye'aab' wilik wii' uhtz'ub' wilik ruha'iil, chi je' rukab' i raasb'al ha' ma' jaruuj inchiqik. 12Eh re' taq i hat naa wo' chik ayejaam taq aatinamiit yojinaq, eh naa wo' chik akojom taq rukowiil i raa' kojooj cho najtir. Eh je' wili taq i naa ab'ihnaam: Re' i xikorb'isanik cho reh taqe i paat yojinaq naq, inko'q taqe aweh. 13Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Chayeew taq ruloq'il i hi'limb'al q'iij ruum nuSantolaj q'iij. Wilik-oq taq panak'ux chi re' q'iij re' re' suq kiil k'uxliis i ruk'am chaloq, eh q'e' looq', maa a'n taq aha' wilik taq inawaaj i hat chupaam. Eh mo'-oq xa re' taq neenasik' inawaaj taq i hat. 14Wila' xayeew taq ruloq'il nee taq inareq rusuqkiil ak'ux wuuk'. Naa taq kaat nutob'eem reh chi xa re' taq i hat naa aweliik korik. Naa wo' ruye'em taq aweh chi k'ularik akooch nuq'orom cho rib'iral reh i Jacob, inki i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\