ISAIAS 52

1Re' i Dios je' wili i xuq'or: Chawik'raaj awiib' i hat Sión cha sik' i wajaawriik. Hat santo laj tinamit Jerusaleem, chakoj aholohaq so', ruum re' i ch'uwa' kiwach, i ma' poch'ooj taj i rutz'uhmal naah i kik'achab', ma' xta chik naa taq kaat kuchem. 2Re' hat Jerusaleem cha puh i pooq chawiij, eh chachej karena, chawesaj i ahl laj ihq cha naah, titzuhnoq chupaam i ye'aab' imb'aanwii' i taaq'anik. 3Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' hin ma' xta tumiin xnuk'ul noq xat k'amarik reje pan tokoom tinamit. Eh ma' xta wo' chik naa nutojom noq naa kaat wesam chaloq ar. 4Pampeet chaloq xiooj wo' reje i nutinamiit ar Egipto, ar xi k'acharik cho pan tokoom tinamit. Eh chi riij i re' xiye'arik panti' k'axik kuum i aj Asiria chi ma' xta kimahk. 5Raaj i yu'naak ¿Chib'ih i naa nub'anam? Ruum xkik'am reje i nutinamiit Babilonia chi ma' xta kimahk. Eh re' taqe intaaq'anik keh xakow chik inkik'er kichii' chi kinaqariik, xa nimaq chik kiwach inki a'n kiib', eh rajlaal i q'iij inkib'aj i nub'ihnaal. 6Xa re' la' naa ruponiik i q'iij noq re' i nutinamiit naa kikojom rehtaal, naa kinab'eem chi re' hin i Dios k'achi' nuq'orinik keh. 7Ma' k'isiin ta loq'il noq kik'uloq nah taq yuuq' i kiq'orik rib'iral i ak' laj q'orik suq rib'irjiik. K'ahchi' cho kiq'orom rib'iral i ko'lemb'al iib', inkiq'or rib'iral i suq kiil k'uxliis. Je' wili inkiq'or reh i aj Sión: Re' QaJaaw Dios taq aareey, inki taqe. 8Re' taq i hat naa taq ab'iram i kicha'jinik taq reh aatinamiit noq naakik'erem kichii' chi tz'uuy, ruum naakilom chi re' i QaJaaw Dios naa wo' chik taq kaat ruk'amam chaloq panatinamiit Sión. 9Re' taq i hat aj Jerusaleem i xsacharik naq taq awach naa taq ak'erem aachii' chi tz'uuy, noq naa taq awilom chi re' QaJaaw Dios naa ruketelaam kiwach taqe i rutinamiit aj Jerusaleem, eh naa ruko'leem taqe. 10Re' QaJaaw Dios naa ruk'uhtaam i runimaal i rajaawriik chikiwach i wilkeeb' pan nimaq tinamit. Eh naa wo' runaab'jiik chi junsuut i raa' taxaaj chi re' i QaJaaw Dios xko'linik qeh. 11Re' taq i hat cha chop taq ak'ux chi elik chaloq Babilonia, maa tz'a'j taq aweh i ch'uwa' kiwach wilkeeb' ar. Re' taq chik i hat i naa ak'amwiik cho reh taqe i xa chib'ih jariik inkamanik parupaat i Dios. 12Xa re' la' ma' pan ajiim b'eeh, ma' panke'lik ta taq naa aweliik cho ar, ruum re' i QaJaaw Dios i ki Dios i aj Israel naa ruk'amwiik taq ab'eeh, re' reh naa rucha'jiniik taq aweh. 13Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' i waj kamanoom naa reliik korik ruuk' chu'nchel i naa rub'anam. Eh naa ruye'ariik runimaal wach, naa ruye'ariik ruloq'il. 14Eh ma' k'isiin i tinamit xsahchik kik'ux noq xkilow wach ma' xkinab'eej ta chik wach, ruum xama' ink'utinik ta chik i wach ruum yohb'al wach i ti' k'axik kian reh. 15Eh noq naa rusahchiik kik'ux i wilkeeb' pan nimaq tinamit. Eh re' taqe reey chinaah i tinamit ma' naa ta chik reliik i kiq'oral chuwach, ruum naakilom wach i ma' jank'al ta nq'orarik cho rib'iral keh, inki Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\