ISAIAS 51

1Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Kinab'iraj taq i hat, i tib'anik taq reh i korik, i tisik'wik taq weh. Chakapaaj taq riij awach taqe chaloq aamaam awati't, xat tz'uhk'rik taq cho wii'. Re' i je' kikab' ab'aj esamaj chaloq chupaam i saqrehp ab'aj. 2K'oloq taq panak'ux i xikin aamaam Abraham, i qatuu Sara. Re' reh tz'uhk'risanik taq aweh, noq xnusik' cho wach i xa jinaj naq chi riib'. Eh noq xnukuxisaj, xk'ihaaxb'ik i riih rumaam. 3Re' hin naa nuketelaam wach i tinamit Sión, re' i sacharik cho wach. Eh re' taqe i ye'aab' chiq yuuq' naa nusutem chi jinaj ye'aab' naa relik wii' i suq atoob', je' rukab' i rax paam ye'aab' Edén. Eh ar naa ruwihiik i suq kiil k'uxliis, naa rub'aan i tz'uuy, naa rib'irjiik taqe i q'ooj. 4Re' taq i hat i wilkaat taq pankok' tinamit, pan nimaq tinamit kinab'iraj taq, re' hin naa nupuhkaam ruq'orariik taqe i tijinik naa nub'anam. Eh re' i nuk'uhb'aal naa rukamaniik chi kisaquum i tinamit. 5Re' hin naa nub'anam i nuq'or, naa taqe nuko'leem tinamit, naa nuq'atam i q'orik chikinaah. Re' taqe i nimaq tinamit k'ahchi' kiinkuy-eem. Eh naakich'ikaam kik'ux ruuk' i wajaawriik. 6Titz'ehtanoq taq johtoq pan taxaaj chatz'ehtaaj taq i wach ak'al. Re' taxaaj naa rusahchiik wach je' rukab' noq insahchik wach i sib'. Re' i wach ak'al naa rik'iik wach je' rukab' noq inik'ik wach itz'ihy, re' taqe i k'achareel naa rusahchiik kiwach chi je' insahchik wach i suutz'. Eh re' ko'lemb'al iib' i rukorkiil wach k'uxliis i nuyeew i hin reh juneliik. 7Kinab'iraj taq i hat i tib'anik taq reh i rub'ehel i nak'am taq naah i nuk'uhb'aal, maayohb'isaj taq awiib' kuum i kikaqse'lanik taq aweh. Eh ma' rub'an taq kiib' ak'ux ruuk' taq ab'ajariik inki a'n 8Ruum re' keh naa rusahchiik kiwach je' rukab' noq insahchik wach itz'ihy ruum i rumohil, oon je' rukab' noq inokik cho ruhahiil inooq' re' ruuk' i isb'. Eh re' i rukorkiil wach nuk'ux i hin, re' i ko'lemb'al iib' i nuyeew naa ruwihiik chi juneliik xa jar ch'iht pa' chi k'achareel i naakik'iik, inki Dios. 9Xti qoh ab'iraj i hat, hat QaJaaw Dios, eh qoh atoob'eej ruuk' awajaawriik je' rukab' noq xako'leej i tinamit najtir q'iij. ¿Mi ma' re' wo' re' hat xatkansanik reh i Rahab re' i je' nimlaj josq'laj chikop wilik pam palaw? 10¿Mi ma' re' wo' re' hat xatchiqsanik reh i palaw noq xayejaa' jinaj i b'eeh chupaam, reh chi re' taqe aatinamiit ma' xta haa' xik'ik wii' reh chi xako'leej taqe? 11Xti korik wo' hoq chi naa wo' chik kisutinik chaloq chupaam i ye'aab' Sión i xresaj taqe panti' k'axik i QaJaaw Dios. Eh naakik'erem kichii' chi tz'uuy, naa kireqem i suq laj wihik, ma' naa ta chik koq'iim. 12Re' hin kinye'wik taq rukowiil ak'ux. ¿Chib'ih reet noq tiyo'jik taq kuum i winaq xakimik keh? Re' keh naa rusahchiik kiwach je' rukab' noq insahchik kiwach i ch'ahn. 13¿Chib'ih reet noq xinsahchik taq panak'ux i hin, hin taq xin tz'uhkrisanik cha weh? Re' hin xin ye'wik paruye'aab' i taxaaj, i wach ak'al. ¿Chib'ih reet noq ma' k'isiin taq tiyo'jik kuum i xiik' naah kijosq'iil inkisik' chi riij nik' wach noq naa taq kisacham awach? Re' hin neenuq'at wach i kajaawriik 14Re' taqe i minooj panti' k'axik naakeliik ar chi jumehq'iil. Ma' naa ta kikimiik i k'amooj taqe reje wii' chi prexohjik, eh ma' naa ta wo' chik kikuyum kiwa' kihaa'. 15Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' i hin taq aaWaJaaw aaDios Ajaab'ees Dios nim wajaawriik i nub'ihnaal. Re' hin xink'uysanik reh i palaw, xan teleninik chik i rub'ohl. 16Re' hin xin ye'wik paruye'aab' taxaaj, i wach ak'al. Re' hin xin ye'wik i nuq'oral taq panachii', xat nuko'leej taq ruuk' i wajaawriik, eh je' wili i xnuq'or keh i aj Sión: Re' taq i hat, hat taq nutinamiit, kinki keh. 17Chawik'raaj taq awiib' i hat taq aj Jerusaleem, na'lojoq taq aweh i xak'ul taq i ti' k'axik ruum taq amahk xa a'n noq xuyeew chee rujosq'iil i Dios taq cha naah. Je' jinaj kulk chi k'ahlaj ha' i xuyeew taq aweh, xat xohk'rik taq ruum. 18Re' taq i hat ma' jino'q chik keh awak'uun, awixq'uun xi kahnik chi k'achalkeeb' chi nee taq tirutob'eej, chi nee inkik'am taq ab'eeh. 19Re' taq i hat kiib' wach i ti' k'axik taq xak'ul, re' chi xsacharik wach taq aatinamiit ruuk' q'aslaj ch'ihch', eh ruuk' i wi'jaleel. ¿Mi wilik ta wo' neen ketelinik taq awach ineenye'wik rusuqkiil taq ak'ux? 20Re' taq awak'uun awixq'uun xsahchik kina'ojb'al xa aha' xi kahnik chi tuch'ulkeeb' pantaq b'eeh, je' rukab' inkik'ul i keej noq kichoparik pan xirob'. Reh chi rik'saj i rujosq'iil i QaJaaw Dios chikinaah noq xuq'il taqe. 21Chab'iraj taq i hat ti' taq ak'ux, i je' taq cho hat xohk'reel, xa re' la' ma' re' ta ruuk' i k'ahlaj ha'. 22Re' taq aawajaaw aaDios inko'linik reh i rutinamiit je' wili i ruq'or taq aweh: Re' hin naa wesam cha naah i ti' k'axik ma' jaruuj chik naa nuye'em cha naah i nujosq'iil. Ma' naa ta chik nuye'em aweh i je' jinaj kulk chi k'ah laj ha'. 23Re' i ti' k'axik chikinaah chik taqe i kib'anik ti' k'axik aweh naa nuye'em, re' i kiq'orik taq aweh chi je' wili: Re' taq i hat ma' xta taq awajaawriik nee taq ti qayeq' pan qooq chi je', pooq, inki taqe, re' taq i hat xa nakanaa' wo' taq awiib', inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\