ISAIAS 5

1Re' hin naa nutz'uyem jinaj i tz'uuy parub'ihnaal i jinaj i q'e' nuk'ax, je' wili i naa nutz'uyem chi k'axb'al reh i ru-uuva rutikim: Re' i q'e' nuk'ax wilik jinaj ruye'aab' q'e' holohik. 2Re' reh xuk'ot paam i ak'al xresaj taqe ab'aj, xusik' wach i rija'eel uuva xutik ar. Eh xuyejaa' i jinaj i paat panyejaal i ru-uuva cha'jalb'al reh, xuyejaa' i yitz'b'al reh i uuva, ruum xukapaaj i reh chi ma' k'isiin i wach i ki' laj uuva naa reliik. Xanaah re' k'ah chik i xuwachuj. 3Eh re' i q'e' nuk'ax je' wili i xuq'or: Re' taq i hat aj Jerusaleem, i hat aj Judá, cha sik' taq chi riij awach i wilik ru mahk. Mi re' hin, oon re' nutik. 4Eh ¿Mi ko wilik naq re' i xraaj i nu-uuva xnutik? ¿Mi ko wilik re' i ma' xnuyejaa' taj i hin? Re' hin ki'laj uuva naq i xwuy-eej, xanaah re' k'ahlaj uuva chik i xuwachuj. 5Re' hin naa taq nuq'orom aweh chib'ih i naa nub'anam ruuk' i nu-uuva re' re': Re' hin naa wesam i koraal chi riij reh chi neensacharik wach, naa wesam i tz'aq chi riij reh chi naa ruyeq'eb'iik paam. 6Eh naa nukanaam chi ma' xta chik i wilik chupaam, ma' naa ta chik rumesariik paam. Eh k'iixmoq'ool, kaq k'iix chik naa rupoq'iik cho ar, naa nuq'ilim i suutz' reh chi ma' nee ta chik ruye'em chaloq i jab' chinaah, inki. 7Re' i ru-uuva i QaJaaw Dios i ruq'or, re' taqe i aj Israel, taqe i aj Judá, xukapaaj naq i reh chi re' i rub'ehel naa kianam. Xanaah re', re' chik i kaansanik inki a'n re' reh re' naq i wihik pansuqkiil k'uxliis xruy-eej, eh xa re' chik i k'erej kichii' inki a'n 8Q'e' ti' i naakik'ulum i xata wo' jarub' i kipaat, xata wo' jarseht i kiye'aab' inkiloq'. Eh xama' awach ta chik inkiyeew ruye'aab', xa re' chik i keh ehchan taqe reh chu'nchel noq inkikapaaj. 9Re' hin xb'iraj chi je' wili i ruq'orom i QaJaaw Dios: Re' taqe i ma' k'isa paat naa nusacham kiwach. Atoob' ta xanimaq chik, xa holohaq chik taqe, xama' jino'q wo' hoq i naa rupatiniik chupaam. 10Eh re' i lajeeb' k'ahaam i chi uuva, xa jinaj wo' ti b'ariil i riis naa ruye'em. Eh re' i lajeeb' koxtaal chi i ja' trigo, xa jinaj wo' tii koxtaal i wach naa rub'anam. 11Q'e' ti' i naakik'ulum taqe rajlaal wahq'eq, kiwuktiik reje chi xohk'rik. Eh re' i k'ahlaj ha' inyojwik kina'ojb'al, korehtaal kiokik q'iij chub'aan. 12Eh chupaam i kininq'iij, inkikoj i arpa, i k'ahaam kiwach q'ooj, i tamb'oor, i suub' q'ooj. Eh inkuk'ej i k'ahlaj ha', ma' inkiyeew ta rajaawriik i ruyejaam chaloq i QaJaaw Dios. 13Re' nutinamiit ma' inkireq ta chi riij, ruum aj re' naa kik'amariik reje pan tokoom tinamit. Eh chu'nchel i k'amal b'eeh, chu'nchel i tinamit naa kikimiik ruum kinuhmiik, ruum kichiqchi'iil. 14Re' jul muq'umb'al xa tehlik chik i chii' chi kuyub'jiik, i tinamit reh chi naa kimuhqik ar. Je' wo' chu'nchel i k'amal b'eeh. Ar naa rusahchiik wach i runimaal kiwach, ruum xa ruuk' i re' inkich'ikaa' kik'ux. 15Chu'nchel i tinamit naa kikahniik chi ma' xta chik kajaawriik, re' taqe i nimaq kiwach korehtaal inkiloch' kiib'. 16Eh re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, naa ruk'uhtaam i rajaawriik noq naa rub'anam i q'ataj q'orik. Eh naa ruk'uhtaam i ruSantohiil ruuk' taqe i korik naa rub'anam. 17Eh chupaam i tinamit re' re', re' chik taqe imas tentzun naa kianam kiwa' ar. Re' taqe i tokoom tinamit naakik'uxwiik reh i kitik, ma' xta chik naa ruwihiik keh i b'ehomaq. 18Q'e' ti' i naakik'ulum taqe i kiqerjik pamahk ruum i yiib' wach na'ojb'al. Eh qeremaj taqe chub'anariik i ma' korik ta laj na'ojb'al, je' kiqerjik reje kareta. 19Re' keh je' wili inkiq'or: Re' hoj inqaaj qilow chi jumehq'iil i ruq'or i QaJaaw Dios. Chub'aan i ruyejaam cho wach i wilik ruSantohiil chikinaah quch i aj Israel reh chi neenqanab'eej i hoj, inki taqe. 20Q'e' wo' ti' i naakik'ulum i kikojwik reh chi holohik, i ma' holohik taj. Eh inkikoj chi saqum i q'equm, eh re' q'equm inkikoj chi saqum, re' k'ah inkikoj chi ki', re' ki' inkikoj chi k'ah. 21Q'e' wo' ti' i naakik'ulum i kow inki a'n kiib' wilik kina'ojb'al inki a'n kiib'. 22Eh xakow chik inki a'n kiib' chi ruxilaakjiik i k'ahlaj ha' noq inkuk'ej. 23Q'e' ti' i naakik'ulum i q'atal q'orik ruuk' tumiin inkikanaa' chi ma' xta ru mahk i wilik ru mahk, eh re' chik i korik wach ruk'ux inkiq'or chi wilik ru mahk. 24Ruum aj re', re' taqe re' naa rusachariik kiwach, je' rukab' noq inchaajrik i chiq sohk', i chiq k'im. Naakik'ulum keh je' rukab' i ruk'ul i tik inq'ahik i raa' i ruhz'ub'aal impooqrik. Ruum ma' xponik ta panaq'kiwach i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, nim rajaawriik. Ma' xkinimaj taj i ruq'oral i wilik ruSantohiil chikinaah i aj Israel. 25Ruum aj re', re' QaJaaw Dios ma' k'isiin ta naa ruchaliik rujosq'iil chinaah i rutinamiit. Eh naa ruye'em i ti' k'axik chikinaah naa ruk'uyu'sam ak'al, xa aha' naa rukahniik chi tuch'lik i kiti'jolal pantaq b'eeh, xa je' chik kiq'ehb'ik sohk'. Re' QaJaaw Dios xama' naa ta wo' rik'iik i rujosq'iil, xama' naa ta wo' rukanaam ruye'ariik i ti' k'axik chikinaah. 26Eh re' QaJaaw Dios jinaj i rehtalil naa rujosam, naa ruxub'em reje jinaj i tinamit wilik chi najt yuuq'. Eh re' i tinamit re' re' jumehq'iil naa kichaliik chub'anariik reh i tinamit Jerusaleem. 27Eh chi kixilak i naa kik'uliik iloq ma' jino'q keh i q'uhteel. Ma' jino'q keh i chelej riib' imb'ehik, ma' jino'q keh naa ruchaliik ruwiriik, chu'nchel la' kib'ak'am i kipaam, kib'ak'am i kixijab' chi korik. 28Eh re' i kiflecha xaq'as chik kiju' re' inkikut wii' xakow chik kiripim wach, re' i rixk'aq i kikawayu xa je' chik kowlaj ab'aj re' i kikareta xa je' chik rukab' i choqik i rub'an i teew jab'. 29Eh xak'erik chik kichii' je' rukab' noq i ruk'er chii' kaq b'ahlam. Naa rub'aan kuuk' i je' rukab' i rub'an i kaq b'ahlam noq i ruchop i chikop i ruk'am reje ma' awach ta chik inq'uchwik reh. 30Eh noq naa kitoq'aam peleto i kuuk' i aj Israel xa k'erik chik kichii', je' rukab' i choqik i rub'an i palaw. Eh jinaj runimaal q'equm naa ruk'utiniik chinaah i Israel, ruum pan runimaal ti'kiil k'uxliis naa kiwihiik.


Copyright
Learn More

will be added

X\