ISAIAS 49

1Chab'iraj taq i naa nuq'orom i hat i wilkaat taq cho chi chii' i palaw, i wilkaat taq cho panimaq tinamit: Re' hin re' i QaJaaw Dios xsik'wik cho nuwach, noq ko hin cho rihqaam i nutuut xa reht'al wo' naq chik i nub'ihnaal. 2Re' reh xuyeew nuq'oral reh chi xin kahnik chi je' rukab' i ch'ihch' k'ul q'as kiruko'leej ruuk' i rajaawriik. Eh xuyeew nukowiil reh chi naa nukamaniik reh chi je' rukab' i flecha q'as ju' wilik parupatil. 3Eh je' wili i xuq'or weh: Hat aj Israel hat waj kamanoom re' hat naa ak'uhtaniik i nuloq'il, inki. 4Re' hin je' wili i xnuq'or panuk'ux: Xa ma' xta ruk'am chaloq i kamanik k'ahchi' kiin, xa k'achi' nusub'um i wansil, kinki. Re' i QaJaaw Dios ineht'alinik reh i k'achi' kiin, eh naa ruye'em nutojb'aal pan jinaj q'iij. 5Re' hin, re' i QaJaaw Dios xtz'ukrisanik cho weh ruuk' i nutuut, reh chi naa wo' chik nusutem taqe chaloq i aj Israel re' taqe i riih rumaam Jacob, reh chi nee wo' chik kinimanik. Eh chuwach i QaJaaw Dios wilik nuloq'il i hin, re' reh inye'wik rukowiil nuk'ux. 6Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or weh: Ma' manlik ta ruuk' chi xa nee nasutej taqe chaloq i aj Israel, eh chi neenayeew taqe pan kiye'aab'. Naa la' wo' kaat nukanaam chi kisaqumaal i tinamit, eh naa kaat nutaq'aam chuq'orariik i ko'lemb'al iib' chi junsuut i wach ak'al, inki. 7Eh re' i QaJaaw Dios wilik ruSantohiil inko'linik keh i aj Israel je' wili xuq'or: Re' tinamit ma' ajwaal ta wach kuum i tokoom tinamit, re' i kow kitaq'ab'jiik kuum i josq' laj ajaab'ees. Eh noq naakilom wach taqe i reey, taqe i ajaab'ees naa ruchaliik kixuk'aam kiib' taq chawach, ruum re' hin xin sik'wik taq chaaweh, wilik nuSantohiil hin ki Dios i aj Israel, inki. 8Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Manlik paruq'ijil xb'iraj aatiij, manlik paruq'ijil i ko'lemb'al iib' xat nutob'eej. Re' hin naa kaat nucha'jeem, reh chi naa a'nam kuuk' i tinamit i nuyejaam wach i hin. Eh naa wo' chik ak'amam taqe chaloq pan kiye'aab' i nutinamiit Israel, k'amooj taqe reje pantaq tokoom tinamit. 9Reh chi neenaq'or keh chi naa keliik cho panti' i je' prexo wilkeeb', eh chineekeliik cho panq'equm i wilkeeb' panq'equm. Re' chik i hat naa acha'jiniik keh, je' rukab' i rub'an i cha'jen tentzun i ruyeew taqe ruwa' i rutentzuun chi' taq b'eeh, eh wataq rub'ohl yuuq'. 10Re' taqe i tinamit re' re' ma' naa ta kikuyum kiwa' kihaa'. Eh ni xata naakik'raam i rutz'a'iil i q'iij ruum jinaj inketelinik wachiis naa ruye'wiik keh chi uuk'jik i k'achlik rooq ha'. 11Re' hin naa nutehem jinaj i b'eeh chinaah i yuuq', eh naa nub'anam k'ixkaab' wach taqe b'eeh b'uuk'laq paam, ar naakik'iik i nutinamiit. 12Re' keh chi najt naa kichaliik, wilik i naa kichaliik pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, parookb'aal q'iij, wilik naa kichaliik chupaam i ye'aab' Sinim. 13Re' taq i hat i taxaaj titz'uyinoq taq re' i hat wach ak'al tinujoq chi rusuqkiil k'uxliis. Je' wo' taq i hat najt taq anaah yuuq' cha k'er taq aachii' chi tz'uuy, ruum re' hin i Dios xnuyeew wo' chik rusuqkiil kik'ux i nutinamiit, xnuketelaaj kiwach i ti' kik'ux. 14Re' taqe i aj Sión je' wili inkiq'or: Re' i QaJaaw Dios xoj rukanaa' chi qutkeel chi jumpech, xoj sahchik paruk'ux, inki taqe. 15Re' hin je' wili i xnuq'or: ¿Mi wilik re' i tuutb'ees neensahchik paruk'ux i k'isa ruha'lak'uun, eh nee rukanaa' ruk'axariik? Atoob' ta nee rukanaa' i k'isa ruha'lak'uun i tuutb'ees, re' hin ma' jaruuj taq neenukanaa' ak'axariik. 16Juneliik la' wilkaat taq panuk'ux, eh nuk'otom paam i nuq'ab' nutz'ihb'aam taq wii' aab'ihnaal. Eh juneliik wo' wilik panuk'ux i koraal tz'aq xyojib'ik kotimaj naq wii' riij taq aatinamiit. 17Re' taqe i naa wo' chik kiyej-aniik reh aatinamiit, jumehq'iil k'ahchi' kichaliik. Eh re' taqe xisachwik wach xi elik chik reje chi jumpech. 18Eh chawilow taq reje chi junsuut, k'ahchi' wo' chik kisutiniik chaloq i tinamit pan kitinamiit. Re' hin i Dios i nuq'or taq aweh chi ma' k'isiin naa rusuuqb'iik taq ak'ux. Jinaj xoyb'al iib' taq cha weh, je' rukab' noq i ruxoyej riib' i k'isa q'ahxoq noq i rub'an kaxáro. 19Re' taq aatinamiit ma' xta chik wilik chupaam, xa ntz'irik chik paam ruum. Naa ruponiik i q'iij chi ma' naa ta chik ruk'amam i tinamit naakimolom kiib' ar. Re' taqe ixsachwik kiwach chi najt yuuq' chik wilkeeb' ponoq. 20Eh re' taq i aha'lak'uun ma' naa ta chik kik'aach noq xaq'or je' wili i naa kiq'orom: Re' i ye'aab' wili ma' qoh ruk'am ta chik, nim la' chik qaye'aab' inqaaj, reh chi ar nee qoh wihik, inko'q taq aweh. 21Eh re' taq i hat je' wili i naa aq'orom panak'ux: ¿Awach xk'isanik cho keh i wili? Re' hin xin kahnik naq chik chi wutkeel, ni xata naq i nukapaaj chi naa ruwihiik k'ih-oq nutinamiit. Re' keh xin kiq'eb' kahnoq ruum xi k'amarik reje pan tokoom tinamit, re' taqe wili ma' weht'al taj aha' xi chalik, tiko'q taq. 22Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin naa nuq'orom keh i wilkeeb' chupaam nimaq tinamit, chupaam kok' tinamit chi naa wo' chik kisutem chaloq taqe awak'uun awixq'uun, nakiq'acheem taq chaaweh. 23Re' taqe winaq reey, taqe ixoq reey naakikahnik chi je' atuut awajaaw. Eh naakipach'aam qohoq kiib' wach ak'al taq chawach loch'b'al kiib', eh naakireq'em i pooq chuwach taq aawooq. Eh re' taq hat naa taq anab'eem i chi xa re' wo' hin i Dios, eh chi awach i kiye'em kik'ux wuuk' ma' naa ta kik'uhtaam kik'ixb'ilaal, inki. 24¿Mi nenq'uchariik reh i kowlaj winaq i xponik ruq'uch panq'aq'inik? ¿Mi nee nelik jino'q i prexo chuwach i josq'laj winaq? 25Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or: Re' hin naa nub'anam kiq'uchariik i k'amooj taqe reje pan kiq'ab' i kowlaj winaq. Eh naa nuq'uchum keh i kiq'uchum reje josq'laj winaq, re' hin naa nuko'liniik keh aatinamiit. 26Re' hin naa nuye'em q'ab' keh i ki-ixowanik taq awach chi k'ul naa kik'uxum kiib'. Eh je' na naa kixohk'resjiik ruum ikaansanik inki a'n Ruuk' i re' naa kinab'eem i tinamit chi re' hin taq aaDios, hin, taq awaj ko'loom, hin xineesanik taq chaaweh panti' k'axik taq i hat aj Israel riih rumaam i Jacob.


Copyright
Learn More

will be added

X\