ISAIAS 48

1Chab'iraj i naa nuq'orom i hat taq aj Israel, hat taq riih rumaam i Jacob. Hat taq kiih kimaam i aj Judá, inaq'or taq i korik parub'ihnaal i QaJaaw. Eh inapaqaaj taq chib'ih inawaaj parub'ihnaal i ki Dios i aj Israel, atoob' ta ma' nayeew ta wo' taq ruloq'il, eh ma' korik ta wo' taq wach ak'ux chuwach. 2Re' taq i hat santo laj tinamit wo' naq taq ab'ihnaal, eh i nasik' wo' naq taq atoob'jiik ruuk' i ki Dios i aj Israel. Re' Dios nim rajaawriik rub'ihnaal. 3Re' hin xinq'orik reh taqe i xk'ularik chaloq. Re' hin xin ye'wik chi naab'jik, xnub'an, xooj eloq wach. 4Je' re' xnub'an ruum kow taq awánima, je' kowiil i rax ch'ihch', je' kowiil i q'an ch'ihch'. 5Re' hin xnuq'or cho rib'iral taq aweh xnuyeew cho chi naab'jik i ti' k'axik noq komajaa' ink'ularik. Re' xwaaj i hin chi ma' xaq'or ta taq chi je' wili: Re' xk'ularik wili re' taqe i qatiyoox xye'janik cho wach, ma' tiki ta taq. 6Re' taq i hat xab'iraj xawilow taq chi xk'ularik, chu'nchel i re' cha kapaaj taq riij, cha nimaj taq chi korik. Eh wilik taqe i ko ak' taq naa nuq'orom rib'iral aweh, re' ma' aweht'al ta taq. 7Re' taqe i naa nub'anam kore' naa nuyejaam wach, ma' ab'iram ta taq cho najtir kore' la' yu'naak naa taq ab'iram, reh chi ma' nee ta taq inaq'or chi xa aweht'al wo' taq chik. 8Re' taq i hat ma' xab'iraj ta taq cho rib'iral eh xama' aweht'al ta wo' taq. Re' hin xa weht'al wo' hoq nik' wach taq ana'ojb'al, weht'al wo' hoq chi xama' ti ib'irinik ta taq noq xat tz'uk'rik taq chaloq ruuk' taq aatuut. 9Xa re' la' re' hin xa ruum i nuloq'il, xa ruum chi wilik q'unil wuuk' ma' xnuyeew tee i nujosq'iil taq cha naah, komajaa' i nusach taq awach. 10Re' hin xwaaj naq chi xat korjik taq ruuk' i ti' k'axik. Xa re' la' ma' ruuk' ta q'aaq' je' rukab' imb'aan reh i plata noq inye'arik pan q'aaq'. 11Xa ruum i nuloq'il, i nuk'axb'al ma' xnusach ta taq awach, ruum ma' nwaaj ta chi neenuyeew wiib' chi q'orarik, eh ma' nee ta nuyeew i nuloq'il reh tokoom, inki Dios. 12Eh kinab'iraj taq i hat aj Israel i hat taq riih rumaam i Jacob i nusik'im taq chaawach i hin, i xa wilkiin wo' chaloq pampeet, je' wo' parukuxiik wach. 13Eh re' hin xin ch'ikanik reh i wach ak'al paruye'aab'. Re' wo' hin xinhe'wik wach i taxaaj paruye'aab'. Noq xnuq'or kib'ihnaal chi naa kikorjiik xikorjik wo' hoq. 14Re' taq i hat chamol taq awiib', chab'iraj taq i naa nuq'orom aweh: ¿Awach taq aweh i hat xq'orik cho rib'iral taqe i naa ruk'ulariik? Re' hin xa jinaj wo' i nusik'im cho wach chi naa rub'anam kuuk' i aj Babilonia, i aj Caldeo. 15Re' hin xinq'orik xinpab'anik reh, re' hin naa nutaaq'aniik reh. Eh chu'nchel i naa rub'anam naa reliik korik chuwach. 16Tichaloq taq wuuk' chab'iraj taq i naa nuq'orom aweh chi je' wili: Re' hin ma' jank'al ta nukeb'aa' ruq'orariik, noq ink'ularik taqe i nuq'or wilkiin wo' ar i hin. Re' hin i Dios, re' nuSantolaj Uxlab'al inye'wik rajaawriik taqe wili, inki. 17Re' i Dios wilik ruSantohiil re' aaDios taq i hat aj Israel inko'linik taq aweh je' wili xuq'or: Re' hin, aaDios, hin taq kink'uhtanik aweh i ma' xta reet taq cha weh, hin kink'amwik taq aweh chupaam i b'eeh i ruk'uul taq cha weh. 18Ma' xta naq reet chi xanimaj taq i nuk'uhb'aal, reh chi xooj naq chi nimaal i rusuqkiil taq ak'ux, je' rukab' noq inooj chi nimaal i rooq i ha'. Eh nee naq taq ti elik korik, je' rukab' i palaw ma' nsahchik ta wach. 19Eh xiik' naq k'ihaal taq awiih aamaam, ma' inkuyjik ta naq kajaljiik, je' naq kik'ihaal i saniib' tub'lik chi chii' i palaw. Re' hin ma' xnusach ta naq taq awach, ma' nee ta naq insahchik panuk'ux taq aatinamiit, inki. 20Eleen taq cho chi kixilak i aj Babilonia, i aj Caldeo. Eh cha q'or taq rib'iral chi junsuut i wach ak'al, je' taq wili i neenaq'or: Re' QaJaaw Dios xko'linik qeh i hoj, hoj cho riih rumaam i Jacob raj kamanoom, tiko'q taq. 21Re' Dios noq xatrik'saj taq cho chupaam i ye'aab' chiq yuuq' ma' xa kuy ta taq ahaa'. Panab'aj taq xresaj cho ahaa', eh xamb'ehik chik rooq noq xelik chaloq. 22Eh re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al ma' naa ta ruwihiik rusuqkiil kik'ux, inki QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\