ISAIAS 44

1Re' taq i hat aj Israel i hat taq riih rumaam i Jacob chab'iraj taq. Re' hin xisik'wik taq chaawach chi waj kamanoom. 2Re' hin i Dios, hin xintz'ukrisanik taq chaaweh eh xatnuyejaa' taq chaloq noq komajaa' taq ti aasjik. Maayohb'isaj taq awiib', i hat taq waj kamanoom, re' hin xin sik'wik taq chaaweh, ti nuk'ax taq. 3Re' hin naa nutz'uhkrisam chaloq i ha' chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. Eh je' wo' i nim ha' chupaam i ye'aab' ma' xta nelik chuwach. Naa nuye'em i wuxlab'al i wotob'il chikinaah taq aawiih aamaam. 4Re' keh naa kik'ihaaxb'iik, je' rukab' noq kik'ihaaxb'iik i ch'ahn panab'iix. Eh je' rukab' noq kik'ihaaxb'iik i chee' chi rooq haa'. 5Wilik i naa ruq'oriik reh chi je' wili: Re' hin, hin reh i QaJaaw Dios. Wilik i naa ruq'oriik reh chi je' wili: Re' hin, hin reh i Jacob. Wilik i naa rutz'ihb'aam ralaq q'ab' chi je' wili: Re' hin, hin reh i QaJaaw. Eh wilik naa kiq'oriik reh chi re' ruuk' taqe i aj Israel. 6Re' QaJaaw Dios, i kiReey i aj Israel re' inko'linik keh je' wili i ruq'or: Re' hin xa wilkiin wo' chaloq pampeet, je' wo' parukuxiik wach i chib'ih jariik. Ma' jino'q chik Dios chi nuwach i hin. 7¿Mi wilik ixq'orik cho reh pampeet chib'ih i xk'ularik chik, eh chib'ih i naa ruk'ulariik? ¿Mi wilik jino'q i nee ruyeew paruye'aab' i tinamit je' rukab' inub'anam chaloq i hin pampeet? Wila' wilik neerub'an chi neeruq'or chib'ih i naa ruk'ulariik. 8Re' taq hat mat yo'jik taq aweht'al taq chi xa re' wo' hin xinch'obwik cho rub'ehel chib'ih taqe i naa ruk'ulariik. ¿Mi wilik chik jino'q i Dios re' chi nuwach i hin? Re' taq i hat aweht'al taq chi ma' xta chik jino'q inko'linik chi nuwach, i hin. 9Re' taqe kiyej-anik reh i tiyoox xama' xta kiokik wii'. Ma' xta kiokik wii' taqe i tiyoox q'e' looq' kekeh. Re' taqe i kiloq'inik reh taqe i tiyoox re' re', je' moywach taqe ma' xta kina'ojb'al, ruum aj re' naa kikahniik chi xa se'lb'al taqe. 10Re' taqe inkiyejaa' ki dios ruuk' ch'ihch' ruuk' chee' xaq'eb'ej q'iij inki a'n 11Eh chu'nchel i kiloq'inik reh, xa se'lb'al naakikahnik wii' ruum re' ki dios xa winaq kiyej-anik reh. Noq neenkimol kiib' chupaam i q'atb'al q'orik, neenehteesjik i kajaawriik, eh neenchalik kik'ixiik. 12Re' i aj ch'eyel ch'ihch', i ruchop i ruch'ihch' ruuk' i chopb'al reh, i ruhab'isaj wach q'aaq', i ruch'ey wach ruuk' i tuhyb'al kalawux. Eh i rukamaneej wach ruuk' i raansil i wach tileb', wi ma' xub'an chik ruwa' ruhaa' ma' nee ta chik i ruk'uy i kamanik. 13Eh re' i aj sehk i ruchop chaloq i tz'ilom i rukoj chi rupajb'aal, ruuk' i re' rukoj rehtalil ruuk' lapis. Eh i rujuk' wach i chee' ruuk' i ch'ihch' ruuk' i re' i ruyejaa' rutiyoox, chi je' ruwii' holohik laj winaq, chi riij i re' i ruyeew chupaam i paat. 14Eh inkitik i chakaltee' re' jab' ink'isanik johtoq reh. Eh noq kik'ihik i ruyok', wilik wo' sohchaj i rutik, oon re' ruuk' taqe i q'eq tz'inuj, eh i rucha'jeej korehtaal kiponik chi xa nimaq chik kipaam. 15Eh re' reh i rukoj taqe i chee' re' re' chi luk'b'al ruq'aaq'. Eh re' i ruxeer i ruk'at, i rub'an ruq'axniik chuwach. Eh wilik wo' ruqox i rukoj chi chaq'teesb'al kaxlanwi'k, ruuk' i ruqox i chee' i ruyejaa' i tiyoox, noq ruyejaam chik ruxuk'aa' riib' chuwach. 16Eh yejaal reh i chee' re' re' i rukoj wach q'aaq ruuk' i re' irub'ah rutiib', i ruk'ux korehtaal i nujik. Eh i rub'an ruq'axniik chuwach i ruqox i chee', je' wili i ruq'or: Re' hin k'achi' chik nutz'a'b'iik, inki. 17Ruuk' i ruqox i chee' re' re', i ruyejaa' i tiyoox, i ruxuk'aa' riib' chuwach i rupahqaaj rukuyb'al reh je' wili i ruq'or i koq: Kinako'leej, ruum re' hat, hat nudios, inki. 18Re' taqe kib'anik reh i re', ma' kireq ta chi riij i korik, wilik wo' naq naq' kiwach xa je' wo' taqe moywach Tz'aplik i kikapeb'aal chi jumpech. 19Re' winaq i ruyejaa' rutiyoox ma' rukapaaj ta riij i rub'an, eh ma' ruq'or ta chi je' wili: Re' wili xa rutooq chee' i nukoj chi nusii' reh nuq'axniik, i nukoj chi chaq'tesb'al nuwa', eh xnub'ah nutiib' chuwach, xnuk'ux i koq. Re' ruqox i chee' wili ma' ruk'ul ta chi neenuyejaa' nudios chi reh, ma' ruk'ul taj chi neenuxuk'aa' wiib' chuwach i xa rutooq chee', ma' nki taj. 20Eh je' naa chaaj i ruk'ux. Eh i ruk'am naah i xachukuj q'orik, re' reh ma' jaruuj naa ruko'leem riib' chuwach i ti' k'axik, ma' xta runa'ojb'al, ruum ma' rureq ta chi riij chi re' i rukoj chi rudios i ruyohq'eej pan q'ab' ma' re' ta wo' Dios. 21Re' i Dios je' wili xuq'or: Hat taq aj Israel, hat taq riih rumaam i Jacob k'oloq taq panak'ux chi hat taq waj kamanoom. Eh re' hin xin tz'uhkrisanik taq chaaweh, maa kinsahchik taq panak'ux. 22Re' hin xnusach chik wach i ma' holohik ta taq xa a'n, eh xnukuy taq amahk, je' rukab' noq insahchik wach i suutz'. Eh xat nuko'leej taq chik ruum aj re' kinanimaj wo' taq chik. 23Re' i hat taxaaj, cha k'er aachii' ruum i rusuqkiil ak'ux. Re' hat ruchamiil i wach ak'al cha k'er aachii' chi tz'uyjiik nuwach i hin, hin Dios. Re' taq i hat najt taq anaah yuuq' taq i hat raxchee' cha k'er taq aachii' ruum i rusuqkiil taq ak'ux, ruum re' hin xnuko'leej taqe i aj Israel, re' taqe i riih rumaam i Jacob. 24Re' taq i hin, awaj ko'loom, hin taq xintz'ukrisanik chaaweh noq komajaa' taq ti aasjik. Re' hin i Dios, hin xintz'ukrisanik cho reh chu'nchel i xa chib'ih jariik, re' hin xinhe'wik wach i taxaaj, eh xnuyeew paruye'aab' i wach ak'al, eh ma' awach ta xtowik weh chub'aan. 25Re' hin ma' naa ta nuye'em q'ab' chi naa rojiik eloq wach i chukuj q'orik inki a'n inkikoj kiib chi jalal nuq'oral i nusach kina'ojb'al taqe i aj q'iij. Eh inusutej chi xa memil laj na'ojb'al i kinimaq wach na'ojb'al 26Eh re' inkiq'or taqe i waj kamanoom i nuyeew q'ab' chi nooj eloq wach, eh chi neenooj eloq wach inkiyejaa' wach taqe i waj taqareel. Re' hin i nuq'or i korik chi naa wo' chik kiwihiik i patineel Jerusaleem, eh chi re' tinamit Judá naa wo' chik rukorjiik ruka'peech i yojinaq naq. 27Re' hin noq neenuq'or reh i palaw chi neenchiqik nee wo' inchiqik. Eh noq neenuq'or keh i nim ha' chi nee kichiqik nee wo' kichiqiik. 28Eh noq neenuq'or reh i reey Ciro, chi neenkahnik chi cha'jinik nee wo' inkahnik. Noq neenuq'or keh i aj Jerusaleem chi naa wo' chik rukorjiik i kitinamiit naa wo' rukorjiik. Eh noq neenuq'or reh i nupaat chi naa rukorjiik naa wo' rukorjiik, inki Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\