ISAIAS 43

1Eh yu'naak je' wili ruq'or i QaJaaw Dios ixtz'uhkrisanik qeh i hoj, hoj aj Israel, i hoj riih rumaam i Jacob: Matyo'jik taq ruum re' hin xineesanik taq cha weh panti' k'axik. Eh hin xinkojwik taq aab'ihnaal chi hat taq nutinamiit. 2Eh noq naa taq awik'iik chinaah i palaw, noq naa taq awik'iik chinaah taqe nim ha' ma' naa ta taq ajihq'iik, ruum re' hin naa nuwihiik taq awuuk'. Noq naa taq awik'iik pan q'aaq' ma' naa ta taq kaat ruk'atam i xaq q'aaq'. 3Ruum re' hin taq aaWaJaaw aaDios, awaj ko'loom, hin taq aSantolaj Dios i hat taq aj Israel. Re' xat wesaj taq cho panti' k'axik Egipto. Re' chik i tinamit Etiopía, i tinamit Seba xnuyeew taq chajilow. 4Re' hin q'e' taq tiwaaj, xiik' taq k'ihaal atz'aaq chi nuwach, q'e' taq ti nuk'ax. Ruum aj re' i nuko'leej taq rij ak'achariik, tokoom tinamit chik i nuq'asaj taq chajilow. 5Maayohb'isaj taq awiib', re' hin naa nuwihiik taq awuuk'. Eh naa numolom cho kiwach taq aatinamiit pareelb'aal q'iij, parookb'aal q'iij. 6Eh chi je' i wilkeeb' pantz'eet, pansak'aaj ree rookb'aal q'iij, naa nuq'orom keh chi kitaq'aaj chaloq taqe i wak'uun wixq'uun, naa nuk'amam taqe chaloq i wilkeeb' chi junsuut i wach ak'al. 7Chu'nchel i re', re' hin xin tz'uhkrisanik keh, re' hin xikojwik taq aweh chi nutinamiit re' taqe i kiq'orik wib'iral. Eh re' wo' hin inkiyeew nuloq'il, inki QaJaaw Dios. 8Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Atoob' ta wilik wo' naq naq' kiwach, xa je' wo' taqe moywach Atoob' ta wilik wo' naq kixikin xa je' wo' tz'aplik i kixikin. 9Eh naakimolom kiib' i nimaq tinamit kuuk' i kok' tinamit. ¿Mi wilik jino'q chi kixilak ixq'orik cho pampeet i k'ahchi' ruk'ulariik? ¿Mi wilik jino'q chi kixilak i neeruq'or chib'ih naa ruk'ulariik? Wila' wilik jino'q i nee nq'orik, neerub'an chi nee ruk'am taqe chaloq i kieht'alinik reh chi neenkiq'or i korik, reh chi neenib'irjik, inki. 10Eh je' wili i xuq'or: Re' taq i hat nee ti q'orik i korik chi wiij. Re' hin xin sik'wik taq awach chi waj kamanoom, reh chi naa taq anab'eem nuwach chi re' hin i Dios. Eh ma' jino'q i dios wihinaq chaloq chi peet chi nuwach i hin, eh ma' naa ta wo' chik ruwihiik jino'q dios chi wiij i hin. 11Eh xa re' wo' hin i jinaj chi Dios, ma' awach ta chik jino'q inko'linik chi wiij i hin. 12Re' hin xinq'orik chaloq chib'ih i naa ruk'ulariik eh re' wo' hin naa nuko'liniik taq aweh, ma' re' ta jino'q i tiyoox. Eh re' wo' taq i hat nee ti q'orik reh chi xa re' wo' hin i Dios. 13Korik wo' hoq noq xa hin wo' cho Dios pampeet. Ma' jino'q i neeruko'leej riib' panuq'ab', eh ma' awach ta chik neenyojwik wach i nuyejaam wach i hin, inki. 14Re' taq aSantolaj Dios taq i hat aj Israel re' inko'linik taq aweh je' wili ruq'or: Re' hin wilik taqe i naa nutaq'aam kuuk' i aj Babilonia, reh chi naa taq kaat nuko'leem, naa taq kaat wesam cho ar. Eh re' taqe i aj Caldeo q'e' naq suq kik'ux chi riij i Babilonia naa rutib'iik kik'ux. 15Re' hin i Dios wilik nuSantohiil, hin xin tz'uhkrisanik taq aweh i hat, hat taq aj Israel, eh hin taq aaReey. 16Re' hin xintehwik chee kib'eeh taq aamaam awati't noq xi ik'ik cho chupaam i palaw, noq xi ik'ik cho chupaam i nim ha'. 17Re' hin xinsachwik kiwach i ruk'ihaal soldado xtahqinik cho keh. Eh nusach kiwach i kikareta, i kikawayu reh q'aq'inik, ma' xi wuktik ta chik chi jumpech je' rukab' noq inchuhpik i saqum. 18Re' taqe re' ik'inaq chik, maank'ulik taq chik panuk'ux inub'anam cho najtir, maakapaaj taq chik i k'uluuj chaloq. 19Re' hin ak' chik taqe naa nub'anam, eh jumehq'iil taq naa awilom. Eh naa nutehem i b'eeh chi keh i nutinamiit chupaam i ye'aab' chiq yuuq', naa nutz'uhkrisam taqe i nim ha' chupaam i ye'aab' ma' xta nelik chuwach. 20Re' taqe i josq'laj chikop naakiye'em nuloq'il, taqe i xojb', taqe i nimaq chikop wilik kixiik', ruum naa nutz'uhkrisam ha' pan i chiq yuuq'. Eh je' wo' chupaam i ye'aab' ma' xta nelik chuwach, reh chi naa ruwihiik kihaa' i nutinamiit nusik'im cho kiwach. 21Re' taqe i tinamiit wili xnuyejaa', reh chi naa kiye'em nuloq'il chikiwach i tinamit. 22Xa re' la' re' taq i hat aj Israel hat taq cho riih rumaam i Jacob xama' xayeew ta wo' taq nuloq'il. Xq'uhtik la' taq ak'ux chi nusik'ariik. 23Eh ma' xak'am ta taq chaloq aatentzuun chi mayiij, ma' xta mayiij taq xayeew weh. Eh ma' nik' ta taq xnupaqaaj aweh i mayiij, je' wo' hoq insensia. 24Eh ma' xta taqe ink'ohnik laj ch'ahn taq xak'at chi amayiij chi nuwach. Eh ma' xak'am ta taq chaloq chi mayiij i kixeb'ohiil taqe i chikop. Re' la' taq chik amahk xinaq'utisaj taq wii', eh ma' suq ta xub'an weh chu'nchel taq ayiib' wach na'ojb'al. 25Xa re' la' ruum chi re' hin taq aaDios naa nujuxum taq ayiib' wach na'ojb'al taq i na a'n. Eh ma' naa ta chik ruk'uliik panuk'ux taq amahk a'nam. 26Eh wila' re' hin ximahkunik taq chawach, re' numahk neenqak'am pan q'atb'al q'orik, reh chi neensik'arik chi riij awach i wilik ru mahk. 27Re' taqe aamaam awati't, taqe i xk'amwik cho kib'eeh ximahkunik cho chi nuwach. 28Re' taqe i xi k'amwik cho kib'eeh xkich'uwa'risaj paam i nuSantolaj paat. Ruum aj re', re' hin xnukanaa' taqe i aj Israel re' taqe i riih rumaam i Jacob chi xsacharik kiwach.


Copyright
Learn More

will be added

X\