ISAIAS 42

1Re' Dios je' wili xuq'or: Re' wili i waj kamanoom, inusik'im wach, q'e' nuk'ax, eh suq nuk'ux chi riij. Eh naa nuye'em i Wuxlab'al chinaah, eh naa ruq'orom i rukorkiil wach nuk'ux keh chu'nchel i tinamit. 2Re' reh ma' awach tee naa ruwech'um, ma' naa ta ruk'erem chii', eh ma' naa ta rib'irjiik i ruq'oral pantaq b'eeh 3Eh naa rutoob'eem taqe i je' paxeel kaxlan aaj, eh je' wo' taqe i je' taqe q'aaq' xa k'isiin intzub'ik rusib'eel. Xti korik la' chi re' reh naa ruk'amwiik chaloq i wihik parub'ehel. 4Eh ma' naa ta ruq'uhtiik, ma' naa ta rub'anam kiib' ruk'ux. Korehtaal la' i ruyeew i k'acharik parub'ehel chinaah i wach ak'al. Eh re' i wilkeeb' chi chii' i palaw k'ahchi' kuy-eem chi narojiik eloq wach i re', inki. 5Re' QaJaaw Dios xyej-anik reh i taxaaj, eh xuhe' wach, re' i xyej-anik reh i wach ak'al ruch'ihil taqe i kik'ihik chuwach, re' inye'wik ruxlaab' inye'wik ruk'achariik i tinamit je' wili i xuq'or reh i raj kamanoom: 6Re' hin i Dios, xin sik'wik awach, eh hin xiye'wik awajaawriik reh chi naa ak'amam chaloq i k'acharik parub'ehel chinaah i wach ak'al. Eh chi re' hat naa aq'oriik rib'iral i naa nub'anam kuuk' i tinamit, re' hat i kisaqumaal i tinamit. 7Reh chi naa atehem inaq'kiwach i moywach eh chi naa taqe awisam cho panti' k'axik i wilkeeb' prexo. Eh chi naa taqe awesam chaloq pan q'equm i wilkeeb' panq'equm. 8Re' hin, Dios nim wajaawriik i nub'ihnaal, maayeew taq inuloq'il keh i tokoom, maayeew taq runimaal kiwach taqe i tiyoox chi nujilow i hin. 9Eh re' i xnuq'or cho pampeet xooj wo' eloq wach, yu'naak ko ak' chik taqe i nuq'or. Re' hin k'achi' taq nuq'orom rib'iral aweh noq komajaa' nilarik, inki Dios. 10Re' taq i hat wilkaat taq chi junsuut i wach ak'al, cha tz'uyej taq i ak' tz'uuy chi loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios. Eh re' taq i hat i tib'ehik taq naah palaw, je' wo' taq i hat i wilkaat taq chupaam, je' wo' taq i hat wilkaat taq chi chii' i palaw, chaloq'eej taq i QaJaaw Dios. 11Re' taqe i wilkeeb' panchiq yuuq', re' taqe i kitinamiit kik'er kichii' chi tz'uuyjik wach i QaJaaw Dios. Je' wo' taqe i wilkeeb' Cedar, taqe i wilkeeb' ar Sela, kik'er kichii' chutz'uuyjiik wach i QaJaaw Dios, chinaah taqe yuuq'. 12Eh re' taqe i wilkeeb' chi chii' i palaw kiyeew runimaal wach, kitz'uyej wach i QaJaaw Dios. 13Re' QaJaaw Dios ruuk' i rajaawriik naa rutik'am jinaj pajaj iib', je' rukab' i rub'an i soldado, i ruk'er reje chii' chuq'orariik chi naa rutoq'aam i q'aq'inik. Eh korehtaal i rub'an keh chu'nchel inixowanik wach. 14Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin najt xwuy-eej, chi xama' xta xnuq'or. Eh yu'naak naa nuk'erem nuchii', je' kowiil i ruk'er chii' ixoq noq ink'ulik ruk'ux. Junsachariik kiwach naa nub'anam i ki-ixowanik nuwach. 15Re' hin naa nusacham kiwach taqe je' inajt kinaah yuuq', taqe i je' rub'ohl yuuq', taqe i je' tik. Eh naa nuchiqsam taqe i je' nim ha', i je' jul ha' naa nukanaam taqe chi je' chiq yuuq'. 16Eh naa nuk'amam kib'eeh i moywach chupaam i b'eeh ma' keht'al taj, naa taqe nuk'amam chupaam i b'eeh ma' jank'al ta ki-ik'ik wii'. Eh naa nusutem chi saqum i q'equm wilkeeb' wii' re' taqe i b'eeh b'uuk'laq paam naa nukanaam chi jiik kiwach. Re' taqe i wili naa nub'anam kuuk' i ma' naa ta taqe nukanaam chi kutkeel. 17Re' hin naa nuye'em q'ab' chi naa kik'uhtaam kik'ixb'ilaal taqe inkiyeew i kik'ux kuuk' taqe i tiyoox, eh je' wili inkiq'or reh: Hat manlik qadios, inki taqe reh. 18Re' taq i hat i tz'aplik taq axikin ti ib'irinoq taq. Re' taq i hat, moywach ti ilwoq taq. 19¿Awach i moywach? Re' taqe i nutinamiit. ¿Awach taqe i moywach i tz'aplik i kixikin? Re' taqe i nusik'im cho kiwach re' taqe i waaj kamanoom nutaq'aam taqe reje chuq'orariik. 20Re' keh ma' k'isiin wo' naq inkilow, xama' inkikoj ta wo' rehtaal. Ma' k'isiin wo' naq i xkib'iraj xama' xkaaj ta wo' kib'iram, inki QaJaaw Dios. 21Re' QaJaaw Dios ruum chi re' reh aj ko'loom, ruum aj re' xuyeew runimaal wach i ruloq'il ruk'uhb'aal xuk'utaaj. 22Xa re' la' re' rutinamiit i Dios inkichop inkiyeew prexo inkelq'aaj i chib'ih keh. Eh inkitz'ap pantz'ilom, inchoparik kinaah ma' awach ta chik inq'uchwik keh, eh noq kieljik reje ma' awach ta chik inooj q'uchwoq keh. 23Eh ¿Mi wilik taq jino'q chaxilak i hat ineerunimaj taqe wili? ¿Mi wilik taq jino'q chaxilak i hat iraaj rib'iram chib'ih jariik i naa ruk'ulariik? 24Eh ¿Awach xye'wik q'ab' chi xeljik i chib'ih keh i riih i rumaam i Jacob? ¿Mi ma' re' re' i QaJaaw Dios xye' wik q'ab' ruum ximahkunik chuwach? ma' xkaaj ta kik'amam i rub'eeh. Eh ma' xkaaj ta kinimam i xitijik wii' ruum i reh. 25Ruum aj re', re' QaJaaw Dios xrik'saj i ruk'aah chikinaah, xuyeew taqe panti' k'axik noq xb'aan keh ruuk' i q'aq'inik. Je' naa xi k'atarik pa runimaal q'aaq', xa re' la' re' keh xama' xinimanik ta wo' hoq.


Copyright
Learn More

will be added

X\