ISAIAS 41

1Re' QaJaaw Dios je' wili ruq'or: Re' taq i hat tinamit i wilkaat taq chi chii' i palaw chab'iraj taq i naa nuq'orom. Chachop taq ak'ux reh chi neenqayejaa' wach i ko'lenb'al taq awiib' pankomonil. 2¿Awach x-uksanik reh i korik wach ruk'ux? ¿Awach inq'asanik pan q'ab' i tinamit, eh chi nkiloch' kiib' i reey chuwach, chi rub'an keh ruuk' i ruq'aslaj ch'ihch', ruuk' i ru flecha, i rutukej kiwach je' rukab' noq ink'amarik reje i ma' ahl ta laj sohk' ruum i teew? 3¿Awach intoob'inik reh noq rutahqeej taqe reje i aj ixowaal chi xasuq wo' ruk'ux noq inooj chupaam i b'eeh ma' jank'al tamponik wii'? 4¿Awach imb'anik i re'? ¿Awach i xa wilik wo' chaloq i chinaah i wach ak'al rutihk'ik chee k'acharik? Re' imb'anik taqe reh i re', re' hin i jinaj chi Dios xa wilkiin wo' chaloq najtir q'iij xanaa wo' nuwihiik pantz'apaab' wach. 5Eh noq xkilow i nimaq tinamit wilkeeb' cho chii' i palaw, taqe i xnub'an re' re', xchalik kiyo'jiik. Je' re' noq kim taq, chamol taq chaawiib'. 6Eh k'ul inkitoob'eej kiib' chikiwach, je' wili inkiq'or: Chakowej taq ak'ux, inki taqe. 7Re' aj sehk i ruyeew rukowiil ruk'ux i ch'eyel plata, je' wili i ruq'or reh i aj ch'eyel ch'ihch': ma' xta reet i xa a'n xuchop chik riib' i tiyoox ruuk' i ch'ihch' xahab'isaj, eh re' hin ruuk' kalawux i ruchop riib' chi nuwach, inki. 8Eh re' taq i hat aj Israel, riih rumaam Jacob i hat taq waj kamanoom, nutinamiit nusik'im taq chaa wach, hat taq cho riih rumaam i wamigo Abraham. 9Re' hin xineesanik taq chaaweh pan tokoom tinamit wilkeeb' cho chi najt, je' wili i xnuq'or taq aweh: Re' taq i hat, hat taq waj kamanoom re' hin xin sik'wik taq chawach, ma' jaruuj taq naa kaat nuq'eb'em chi riij nuk'ux. 10Je' re' noq matyo'jik taq, ruum re' hin wilkiin taq awuuk'. Maa rub'an taq kiib' ak'ux ruum re' hin, aaDios. Eh re' wo' hin kinye'wik taq akowiil, re' hin kintoob'inik taq aweh chi juneliik, ruuk' i runimaal i wajaawriik, eh naa taq kaat wilom. 11Eh chu'nchel i ki-ixowanik taq awach naakik'uhtaam kik'ixb'ilaal, naa rehtesjiik i runimaal kiwach. Eh awach naq inkaaj kianam aweh naa rusachariik kiwach chi jumpech. 12Re' taq i hat naa naq chik asik'im i ki-ixowanik taq awach i kichalik taq chi q'aq'inik awuuk' ma' naa ta chik areqem taqe. Je' cho xama' wilkeeb' ta wo' chi jumpech naa rub'anam. 13Re' hin, hin taq aaWaJaaw aaDios, hat taq nuchopom ruuk' i rusak'aaj nuq'ab', je' wili i nuq'or taq aweh: Maayohb'isaj taq awiib', re' hin naa nutoob'iniik taq aweh. 14Matyo'jik taq i hat, hat taq riih rumaam i Jacob, i ma' xta taq awajaawriik noq i nawik'raaj. Eh xama' hat ta taq k'ih chawiib', re' hin naa nutoob'iniik naa nuko'liniik taq aweh, hin taq aSantolaj Dios. 15Re' hin naa taq kaat nukanaam chi je' rukab' i keeb'al riij i trigo ko ak' q'as i reeh. Naa taq a'nam keh i ki-ixowanik taq awach je' rukab' noq ink'amarik reje taqe i yuuq' chi je' rutuus ixiim. 16Re' taqe i ki-ixowanik awach naa akutum taqe taxaaj, naakik'iik k'amaroq ruum i kaq suut teew. Eh re' taq i hat naa rusuuqb'iik taq ak'ux ruuk' i asantolaj Dios. 17Eh re' taqe i neb'aa' i nooj naq kisik' kihaa', xama' inkireq ta wo' hoq, xa chiqiij naq chik kichii'. Eh re' hin naab'iram i kitiij, ma' naa ta taqe nukanaam chi kutkeel, ruum naa taqe nutoob'eem, ruum re' hin taq aaDios i hat taq aj Israel. 18Re' hin naa wesam taqe chaloq i nim ha' chupaam taqe i yuuq'. Eh chi naa raasjiik i k'achlik ha' wataq k'ixkaab', naa nusutem chi ha' paam ye'aab' i chiq yuuq'. Naa nusutem chi raasb'al ha' i chiqiij paam ak'al. 19Eh naa nuye'em q'ab' chi naa rupoq'iik taqe chaloq i chee' chakaltee' chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. Naa kipoq'iik i acacia, i wahut, i olivo, i chaj, i sohchaj, i bojes. 20Reh chi re' i tinamit neenkikoj rehtaal, chi neenkilow, chi neenkinab'eej, chi re' hin ximb'anik xin tz'uhkrisanik reh chu'nchel i re', hin aSantolaj Dios taq i hat, aj Israel, inki Dios. 21Re' QaJaaw Dios, i ruDios i Jacob je' wili i xuq'or: Kim aj taq re' hat, tiyoox tib'ehoq taq chaloq k'oloq taq aq'or reh chi nee taq inako'leej awiib', inki. 22Kim taq cha q'or taq qeh chib'ih i naa ruk'ulariik na' chub'an. Eh cha q'or taq rub'ehel qeh chib'ih i k'uluuj chaloq noq xub'an, re' hoj neenqachop qak'ux chureqariik chi riij. Chaq'or taq qeh chib'ih i naa ruk'ulariik na'chub'an reh chi neenqareq chi riij. 23Chach'ob' taq rub'ehel qeh chib'ih i naa ruk'ulariik na' chub'an reh chi neenqanab'eej chi korik chi hat taq dios. Cha a'n taq jino'q i nim wach na'ojb'al reh chi neenqaq'or chi wilik taq awajaawriik, atoob' ta ma' holohik reh chi neenchalik qayo'jiik. 24Xa re' la' re' hoj qeht'al chi xama' xta wo' hoq i nee taq tichol rub'aan Re' taqe i kiloq'inik taq aweh xama' xta kiokik wii'. 25Re' hin jinaj i winaq xnusik' cho wach pareelb'aal q'iij. Eh re' reh naa ruq'oriik rib'iral i nub'ihnaal, naa ruyeq'em taqe panak'al i wilkeeb' chi ajab'esil. Naa rub'anam keh je' rukab' i rub'an i aj yej-an xun noq i ruyeq' paam i lech'ik laj ak'al. 26¿Awach xq'orik cho qeh pampeet chi xqanab'eej i korik? ¿Awach xq'orik rukorkiil qeh taqe i na'ojb'al wili reh chi naa qach'ob'om rub'ehel, eh chi naa qanab'eem? Ma' awach ta taq aweh i hat xq'orik cho rib'iral, re' re' korik ma' nkitaj. Korik wo' hoq chi ma' awach ta x-ib'irinik cho reh, ma' awach ta xk'uhtanik cho reh. 27Re' hin i Dios, xinq'orik keh i aj Sión pampeet taqe wili. Re' hin xin taaq'anik reh i aj taqareel Jerusaleem chuq'orariik chi ilook' kielik chaloq panti' k'axik rutinamiit. 28Re' hin xnusik' naq chi kixilak i tiyoox chi naa kiin kichaq'weem, xa re' la' xama' jino'q wo' keh ixchaq'wik, xama' xkian ta wo' hoq i xnuq'or keh. 29Re' keh xama' xinkichaq'weej ta wo' hoq ruum ma' jino'q wo' keh i wilik rajaawriik, xa tiyoox taqe, xama' xta kiokik wii'.


Copyright
Learn More

will be added

X\