ISAIAS 40

1Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Chayeew taq rusuqkiil kik'ux, eh chayeew taq rusuqkiil kik'ux i nutinamiit. 2Chaq'or taq keh ruuk' q'unil, i aj Jerusaleem chi manlik chik i ti' k'axik xkik'ul, eh naa wo' chik keliik reje i wilkeeb' wii'. Re' hin ma' k'isiin chik i tojb'al kimahk xnuyeew ruum i kiyiib' wach na'ojb'al. Eh xnukuy chik i kimahk, inki. 3Eh jinaj i k'erik chii' chuq'orariik chi je' wili chupaam i ye'aab' chiq yuuq': Chayejaa' taq chi korik awánima chuk'ulariik i QaJaaw Dios. Eh cha yejaa' taq i rub'eeh, je' rukab' noq inyejeb'jik i rub'eeh i wilik chi ajaab'esil. 4Chu'nchel i ye'aab' juulaq paam, taqe inajt naah yuuq', naa rub'aan k'ixkaab' reh. Eh re' taqe i b'eeh b'uuk'laq paam naa rub'aan chijiik wach keh, re' taqe i b'eeh yok yok wach naakiye'ariik chi korik. 5Eh re' i QaJaaw Dios naa ruk'uhtaam i ruloq'il, chu'nchel i tinamit naaki-ilwik wach pankomonil. Re' wili korik, ruum re' i QaJaaw Dios inq'orik reh, inki. 6Eh je' wo' chik wili i xq'orarik cho weh: Chak'er aachii', inki. ¿Chib'ih jariik i naa nuq'orom? kinki reh. Re' naa aq'orom re' chi re' i kik'achariik i tinamit xa je' rukab' i rax ch'ahn, eh re' runimaal kiwach je' rukab' i rixmak'al i ch'ahn inpuhlujik wataq yuuq' k'ixkaab'. 7Korik wo' hoq chi re' i rax ch'ahn xa re' yu' inchiqik. Re' i uhtz'ub' xa re' yu' inchiqik ruum i tz'a'laj teew i ruyeew chee QaJaaw Dios, je' re' noq insahchik wach i kik'achariik i tinamit. 8Re' i ch'ahn inchiqik, eh re' i uhtz'ub' inchiqik wo' hoq. Eh re' i ruq'oral i QaJaaw Dios, ma' jaruuj naa rik'iik wach, inki cho weh. 9Re' hat johteen chinaah i yuuq', cha q'or keh i aj Sión i q'orik holohik rib'irjiik. Eh cha q'or keh i aj Jerusaleem, chi naa rik'iik i kiyo'jiik. Nee wo' naq'or keh i aj Judá chi je' wili: Chalik taq reh aaWaJaaw aaDios chako'ljiik. 10Re' QaJaaw Dios naa ruk'uliik iloq ruuk' i rajaawriik, re' chik i reh naa rub'aniik taaq'anik. Eh xuk'am chaloq i kitojb'aal nik' nimaal i xuko'leej taqe chaloq. 11Re' wo' reh naa rucha'jiniik reh i rutinamiit chi, je' rukab' i rub'an i cha'jen tentzun, i ruyeew taqe i koq chi' ruk'ux. Eh ruuk' q'unil i rub'esaj taqe ixoq tentzun ko kok' taq i kak'uun. 12¿Mi wilik i neerub'an rupajariik i palaw ruuk' i paam i q'ab', eh neerub'an rupajariik paam i taxaaj ruuk' taqe ju' q'ab'? ¿Mi wilik i neerub'an rupajariik i runimaal i wach ak'al, eh neerub'an rupajariik inajt kinaah yuuq' ruuk' jino'q i pajb'al? 13¿Mi wilik inq'orik reh i QaJaaw Dios ruuk' chib'ih taqe i rub'an? ¿Mi wilik ixtijinik reh i QaJaaw? 14¿Mi wilik xkojwik runa'ojb'al i QaJaaw Dios? ¿Mi wilik xq'orik reh chi parub'ehel naa ruq'atam i q'orik, eh xk'uhtanik reh i nimaq wach na'ojb'al, ixtijinik reh ruuk' taqe i runa'ojb'al? 15Chuwach i QaJaaw Dios re' taqe i nimaq tinamit, xama' xta kiokik wii', xa je' taqe junt'uur chi ha'. Eh xa je' taqe kikab' i pooq inye'arik pan pexu. Re' taqe i tinamit kotimaj kiij chi ha', xa je' rukab' noq insahchik wach i pooq. 16Eh re' taqe i chikop wilkeeb' Líbano, ma' nee ta naq kimanlojik chi mayiij. Ni xata naq neemanlojik i chee' wilkeeb' ar chi k'atb'al reh i mayiij. 17Chu'nchel i nimaq tinamit, xama' xta kiokik wii' chuwach i QaJaaw Dios. Xti korik chi ma' xta kitz'aaq chuwach i reh. 18¿Awach taq aj uuk' naa apajam i runimaal wach i QaJaaw Dios? ¿Mi nee taq inapaj ruuk' jino'q xatz'aqoj tiyoox? 19Re' aj ch'eyel ch'ihch' i ruyejaa' i tiyoox, eh re' aj ch'eyool i ruyulej i oro chi riij, eh i ruyejaa' rukarena chi plata, eh i rulekaa' chi ralaq. 20Re' neb'aa' reh i rusik' i chee' ma' moohrik taj i ruyeew reh i aj sehk, eh ruuk' i re' inyejeb'jik i rutiyoox, re' aj sehk xa holohik chik i ruyejeb'jiik i rub'an xa re' la' xama' ink'uyu'jik ta wo' hoq. 21¿Mi ma' aweht'al mi ma' ab'iram taq re' hat? ¿Mi ma' q'orooj taq cho rib'iral aweh pampeet re'? ¿Mi ma' aweht'al taq re' hat i xa re' wo' rutz'uhkriik chee wach ak'al? 22Chi re' QaJaaw Dios ko ar wilik cho kochinaah i taxaaj, imb'urwik naah i wach ak'al. Eh re' i tinamit wilkeeb' wach ak'al xa je' taqe kok' chili'l noq i rilow. Eh re' i taxaaj, xa je' inteharik wach itz'ihy i rub'an, re' ruuk' inokik chi perpat. 23Re' QaJaaw Dios i rusutej taqe chi xama' xta kiokik wii' i winaq nimaq kiwach inki a'n kiib'. Eh i rusach kiwach taqe i k'amal kib'eeh i tinamit. 24Re' keh naakik'ulum keh je' rukab' i ruk'ul i tik koha'lakuun koxtikarik panak'al, komajaa' i ruk'am raa' chi korik. Eh noq re' i QaJaaw Dios i ruyeew chaloq i teew chinaah inchiqik. Eh noq i ruyeew chaloq i kaq suut teew jab' ink'amarik reje chi xa je' ma' ahl ta laj sohk'. 25Eh re' i santo laj Dios i rupahqaaj chi je' wili: ¿Awach taq aj uuk' nee kinapaj, awach i nee rureq chi je' nukab' i hin? inki. 26Re' taq i hat ti tz'ehtanoq taq johtoq pan taxaaj, Eh ¿Awach inyej-anik taqe re' noq inaq'or taq i hat? re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik xyej-anik keh. Re' reh xye'wik reh pan kiye'aab', eh xukoj rub'ihnaal. Eh ma' xta jino'q i ma' ta xuyeew paruye'aab'. 27Eh re' taq i hat aj Israel i hat taq riih rumaam i Jacob. Chib'ih reet noq inaq'or taq chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq re' Dios xama' qohrutoob'eej ta wo' hoq ruuk' i ti' k'axik inqak'ul, tiki taq? 28¿Mi ma' aweht'al, mi ma' ab'iram taq re' hat chi re' i QaJaaw Dios xa wilik wo' chaloq najtir, eh chi re' reh xyej-anik reh chu'nchel i wilik wach ak'al? Re' reh ma' q'uhtik taj, ma' k'uhlik taj i raansil, re' runa'ojb'al ma' aha' ta chi je'. 29Re' reh i ruyeew ruman raansil i q'uhteel. Eh i ruyeew ransil i ma' xta k'isinoq ransil. 30Re' taqe k'ijool kiq'uhtik, re' taqe i kow kiib' ink'uhlik i kaansil, eh kiq'ehb'ik wo' hoq. 31Eh re' taqe i kiye'em kik'ux ruuk' i QaJaaw Dios xa eliik naa ru aak'b'iik i kaansil. Eh naakixik'iniik chi je' rukab' taqe i xihk, xama' naa ta wo' kiq'uhtik, naakib'eeh xama' naa ta wo' ruk'uhliik i kaansil.


Copyright
Learn More

will be added

X\