ISAIAS 38

1Eh chupaam q'iij re' re' xchoparik ruum i runimaal yaab'ilaal i reey Ezequías. Re' i Isaías jalal ruq'oral i Dios rak'uun i Amoz xponik ruuk', je' wili i xuq'or reh: Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or aweh: Chayejaa' chib'ih jariik i naa ayejaam wach panapaat ruum naa akimiik, ma' naa ta chik ak'aachjiik, inki. 2Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Ezequías xusutej i koq i wach, wach tz'aq, eh je' wili i xuq'or parutiij reh i QaJaaw Dios: 3QaJaaw Dios, re' hin inupahqaaj otob'il aweh chi k'oloq tii cho panak'ux chi xatnunimaj chi korik ruuk' i rukorkiil wach nuk'ux. Eh xti xnub'an chu'nchel nuk'ux imponik chawach, inki, eh xasuq suq chik inoq'ik. 4Re' i QaJaaw Dios je' wo' chik wili i xuq'or reh i Isaías: 5Hiy wo' chik ruuk' i Ezequías, je' wili i cha q'or reh: Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or aweh: Re' hin, hin ruDios i xikin aamaam David, xb'iraj chik i aatiij xwilow chik i riis naq'awach, ruum aj re' ko ho'lajuuj chik haab' naa nutiqim rooq aak'achariik. 6Re' hin naa nuko'liniik aweh, eh re' hin naa nuko'liniik reh i tinamit Jerusaleem pan q'ab' i kireey i aj Asiria, inki Dios. 7Re' i wili i rehtalil naa ruye'em i QaJaaw Dios, reh chi naa anab'eem, chi naa rub'anam aha' wilik i xuq'or. 8Re' QaJaaw Dios hoob' ora naa rusutem chi riij i q'iij. Ar naa ruk'utiniik chupaam i ilb'al ru ora i Acaz re' i rupaj wii' i ru ora ruuk' i q'iij, inki Isaías. Eh je' wo' re' i xk'ularik re' hoob' ora wo' sutinik chi riij. Eh xk'utinik chupaam i ilb'al ru ora i Acaz, chi re' q'iij xsutinik chi riij. 9Eh noq xk'achjik ruuk' i ruyab'ilaal i Ezequías kireey i aj Judá xutz'ihb'aaj taqe q'orik wili ye'b'al ruloq'il i QaJaaw Dios. 10Re' hin je' wili i xnuq'or: Kopan yehjaal i nuk'achariik wilkiin, noq naawojiik muhqoq pan kiye'aab' i kamnaq. Eh ma' naa ta nub'anam rusuqkiil i ruqox i nuk'achariik, kinki. 11Re' hin xnukapaaj chi ma' naa ta chik wilom, wach i ruloq'il i QaJaaw Dios ayu', eh chi ma' naa ta chik wilom kiwach i k'achareel ayu' wach ak'al. 12Re' hin xnukapaaj chi xresaj chik i nuk'achariik i QaJaaw Dios. Je' rukab' noq inehteesjik reje i ki-itz'ihy naah paat i aj cha'jen tentzun, je' rukab' noq inyok'arik i keem, ruum xa chi q'iij chi aq'ab' naq chik wilkiin panti' k'axik ruum i yab'ilaal. 13Re' hin kinik'ik aq'ab' chi oq'ik ruum i ti' k'axik, ma' kiwirik ta ruum. Je' cho kaq b'ahlam k'ahchi' rupaxiniik reh i nub'aqil noq inwik'raaj. Eh chi q'iij chi aq'ab' kinik'ik chi ti'. 14Eh xama' nukuy ta chik i q'orik, xa je' chik kinoq'ik kok' siq'jil tz'ikin, xa je' chik kinoq'ik i paloma. Xa ma' nukuy ta chik johtoq i tz'eht pan taxaaj: QaJaaw Dios q'e' ti' wilkiin kinatoob'eej tii. 15¿Chib'ih ta wo' chik i naa nuq'orom i hin, ruum re' wo' i QaJaaw Dios xye'wik i ti' k'axik wili? Re' hin naa nuwihiik pan chaq'lamiil chupaam i nuk'achariik ruum i ruti'kiil i wánima. 16QaJaaw Dios re' hat inatob'eej taqe i winaq ruum i re' inwihik kik'achariik. QaJaaw Dios re' hin weht'al chi nee kinatoob'eej ruuk' i re' nee kinak'achrisaj neen wihik nuk'achariik. 17Yu'naak re' naq i ruti'kiil nuk'ux xasutej chi rusuqkiil k'uxliis. Re' hat xako'leej chik riij i nuk'achariik xinawesaj chik pankimik, ruum xakuy chik chu'nchel i numahk. 18Re' i wilkeeb' chik pankijuul ma' nee ta chik tikiloq'ej, je' wo' taqe i kamnaq. Re' taqe i kiooj panjul ma' nee ta chik inkuy-eej i rukorkiil wach ak'ux. 19Xa re' wo' taqe i kok'achalkeeb' neenkian alooq'jiik je' rukab' i k'ahchi' kiin hin yu'naak. Re' taqe i tuutb'ees ajaab'ees inkiq'or reh i kak'uun kixq'uun i rukorkiil wach ak'ux. 20Re' i QaJaaw Dios inko'linik weh, ruum aj re' naa qaq'ojem i qa arpa naaqatz'uyem wach i QaJaaw Dios parupaat nik' chik najtiil i qak'achariik ayu' wach ak'al, inki Ezequías. 21Re' Isaías je' wili xuq'or: Chake'j taq wach i higo nee taq inakoj chuwach i ru q'aah i Ezequías neenk'achjik, inki. 22Eh re' Ezequías xupahqaaj reh i Isaías chi je' wili: ¿Chib'ih rehtalil neenwilow chi naa nujohtiik parupaat i nuDios? inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\