ISAIAS 37

1Eh noq xrib'iraj i reey Ezequías i xq'orarik reh, xuxih i ruso' chi riij, q'as wach itz'ihy chik i xukoj chi riij rehtalil chi xtib'ik ruk'ux. Eh xooj chupaam i rupaat i QaJaaw Dios. 2Xutaq'aaj taqe ruuk' i Isaías rak'uun i Amoz jalal ruq'oral i Dios, i Eliaquim inilwik reh i wilik parupaat i reey, i Sebna i aj tz'ihb', haa' taqe i k'amal kib'eeh i aj tiij, q'as wach kiso' xkikoj reje. 3Eh noq xi ponik, je' wili i xkiq'or reh i Isaías: Re' hoj je' wili i xuq'or cho qeh i reey Ezequías chi naa qaq'orom aweh chuwach i q'iij wili, wilkooj chupaam i runimaal ti'kiil k'uxliis, jinaj i ti' k'axik xama' nqakuy ta chik, xa je' chik rukab' ixoq achk'isiin ma' nk'ulik ruk'ux ma' xta chik raansil. 4Atoob' wila' xrib'iraj i ruDios i reh i xk'ulik, ruq'or Rabsaces nim wach k'amal b'eeh, xtaq'ab'jik cho ruum i kireey chutojariik i ru mahk chi riij taqe i xuq'or. Je' re' noq chub'an rutiij chi riij i qatinamiit reh chi ma' nee ta nsahchik kiwach nik' nimaal taqe i koxikahnik chi k'achalkeeb, inki taqe. 5Re' taqe i raj kamanoom i reey Ezequías xi ponik wo' chuq'orob'jiik i Isaías. 6Eh re' Isaías je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat je' wili i cha q'or taq ponoq reh i Ezequías. Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Maa ruyob'isaj riib' ruuk' taqe i q'orik xrib'iraj, i nub'ajariik xkian taqe i raj kamanoom i kireey i aj Asiria. 7Re' hin naa nuye'em q'ab' chi naa ruponiik rib'iral ruuk' i kireey i aj Asiria chi jinaj i runimaal yo'jik naa ruchaliik chinaah. Ruum i re' naa wo' chik rusutiniik reje parutinamiit. Eh ar naa nukansam, inki i QaJaaw Dios, tiko'q taq ponoq reh. 8Re' Rabsaces nim wach k'amal b'eeh xunab'eej chi re' i ru reey xelik reje pan tinamit Laquis, xelik reje Jerusaleem, xponik rureq i ru reey chi peleto chik i rub'an kuuk' i aj Líbano. 9Re' i Senaquerib i xrib'iraj chi re' i Tirhaca kireey i aj Etiopía xchalik chi q'aq'inik ruuk'. Eh re' kireey i aj Asiria wilik wo' chik taqe i xutaq'aaj reje ruuk' i Ezequías kireey i aj Judá, je' wili i xuq'or reje keh: 10Re' i qareey i hoj, hoj aj Asiria je' wili i xuq'or cho chawiij: Re' i ruDios i ruyeew wii' ruk'ux inq'orarik reh ruum chi reh i tinamit Jerusaleem ma' jaruuj naa ruye'em q'ab' chi naa nuchopom naah, re' re' ma' korik taj, maa ruyeew riib' chi jot'arik. 11Re' reh reht'al chib'ih i kianam i wihinaq taqe cho chi reyil ar Asiria. Re' keh xkuxik kisacham wach i xkaaj naq cho kisacham wach i tinamit Asiria. ¿Mi kore' chik i reh neeruko'leej riib' panuq'ab' re'? 12Re' taqe i numaam wati't xkisach wach taqe i tinamit je' wili kib'ihnaal: Gozán, Harán, Resef, ruch'ihil taqe i riih rumaam i Edén, re' i xi k'acharik ar Telasar. ¿Mi xiko'ljik taqe i re' i tinamit re' re' ruum i ki dios? 13¿Mi wilik kajaawriik re' i kireey i aj Hamat, i kireey i aj Arfad, i kireey i aj Sefarvaim, i kireey i aj Hena, i kireey i aj Joa? noq i rilow i reh, inki i qareey, inki taqe i aj taqareel. 14Eh re' reey Ezequías xuk'ul i huuj xkik'am chaloq i aj taqareel, eh xrilow wach chib'ih i ruq'or. Eh xooj chupaam i rupaat i QaJaaw Dios, ar xuhe' johtoq wach i huuj chuwach i QaJaaw Dios. 15Eh xub'an rutiij chuwach i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: 16QaJaaw Dios nim awajaawriik, hat qaDios i hoj, aj Israel, ar wilkaat pan taxaaj chi kixilak taqe i k'achaach wilik kixiik' Eh xa re' wo' hat i Dios wilkaat chikinaah i reey sut i wach ak'al. Re' wo' hat xatyej-anik reh i taxaaj i wach ak'al. 17QaJaaw Dios kinab'iraj tii, chawilow i ruti'kiil qak'ux. Re' hat xab'iraj chik i xutaq'aaj cho ruq'orariik weh i Senaquerib kireey i aj Asiria, chu'nchel i xuq'or, ab'ajariik i hat QaJaaw Dios k'achalkaat chi juneliik. 18QaJaaw Dios korik wo' chi re' taqe i kireey i aj Asiria ik'inaq taqe chaloq, kisacham wach taqe i tinamit. 19Eh xkuxik kik'atam wach q'aaq' i kitiyoox taqe i tinamit re' re' ruum ma' re' ta wo' taqe manlik Dios xa chee' xa ab'aj wo' kiyej-aal. Xa ruyej-aniik winaq taqe ruum aj re' xkian rusachariik wach. 20Yu'naak QaJaaw Dios, i nupahqaaj otob'il aweh chi qoh ako'leej pan kiq'ab' i aj Asiria. Ruuk' i re' neenkilow chi wilik awajaawriik chuwach taqe i wilik kajaawriik, eh chi xa re' wo' hat i jinaj chi Dios, inki parutiij. 21Eh je' wili i xutaq'aaj ruq'orariik i Isaías rak'uun i Amoz reh i Ezequías: Re' QaJaaw qaDios i hoj, hoj aj Israel je' wili i xuq'or chawiij: Re' hin xb'iraj chik i rutiij chi riij i k'axkiil i ruk'am chaloq i Senaquerib kireey i aj Asiria. 22Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i kireey i aj Asiria: Re' hat naa kaat kikaqse'laam i aj Sión je' rukab' i kaqse'eel i rub'an i k'isa q'ahxoq. Eh noq naa amolom chi elik re' taqe i aj Jerusaleem naakik'uyusam i kinaah. 23Eh ¿Awach i xakaqse'laaj, i xaq'ehtaaj, i xab'aj, i xajosaj aq'oral chinaah noq inaq'or i hat? Re' i xa a'n reh chi je' re', re' i hin i Santolaj Dios ki Dios i aj Israel. 24Re' hat xataq'aaj taqe reje aj taqareel chi nub'ajariik i hin, hin Dios, je' wili i xaq'or: Re' hin ruuk' i kajaawriik i nukareeta xin johtik chi q'aq'inik chikinaah i yuuq'. Eh xin johtik wo' chinaah inajt naah yuuq' Líbano, ar taqe xnuyok' i nimaq chee' chakaltee', taqe i sohchaj q'e' holohaq. Eh korehtaal ximponik chupaam i ye'aab' kitikim wii' i chee' q'e' holohaq. 25Re' hin pan tokoom ye'aab' xnuk'ot nujul haa', eh xwuk'ej weh, eh xa ruuk' wooq xnuchiqsaj taqe i rooq ha' wilkeeb' naq cho Egipto, tiki. 26¿Mi ma' ab'iram re' hat chi re' hin i k'achlik Dios xikapeb'inik cho reh najtir q'iij, eh chi re' hin xinyej-anik cho wach chi naa rub'aan? Eh yu'naak xnub'an chik ruum i re' nuyeew q'ab' aweh i hat chi xasach kiwach i tinamit wilik wo' naq kipaat inkiko'leej wii' kiib', eh xakanaa' chi ma' xta i wilkeeb' chupaam. 27Re' taqe i patineel ar ma' xta kikowiil, xiyo'jik, xik'ixiik. Ruum aj re' xi kahnik chi xa je' taqe ch'ahn, xa je' taqe k'im, je' kikab' i ch'ahn kipoq' nah taq paat, ink'atarik ruum i rutz'a'iil i teew inchalik pareelb'aal q'iij. 28Re' hin weht'al chik chu'nchel ayejaam wach, eh chib'ih taqe i naa a'nam. Eh weht'al wo' hoq chi xchalik ak'aah chi nunaah. 29Ruum chi xchalik ak'aah, chi xajosaj aq'oral chi nunaah, je' naa nukojom i kotkot laj ch'ihch' chii' aaju'. Eh je' wo' naa nukojom ch'ihch' panachii' mek'b'al reje aweh, reh chi naa wo' chik asutiniik reje chupaam i b'eeh xat chalik wii', inki Dios, inki Isaías. 30Re' Isaías je' wili i xuq'or reh i Ezequías: Re' i wili i rehtalil i naa ruk'ulariik, chupaam i haab' wili, eh chupaam i haab' jinaj xa re' i naakiwachum i poq'el trigo taq naa ak'uxum. Eh chupaam i roox haab' naa taq chik atikim atrigo naa taq atikim aa-uuva re' taq chik i wach naa ak'uxum. 31Eh re' taqe i aj Judá konaakikahniik chi k'achalkeeb' naa wo' chik kik'ihaaxb'iik je' rukab' noq inwachinik i tik noq i ruk'am raa' chi korik. 32Wilik taqe i aj Judá naa kikahniik chi k'achalkeeb' ar Jerusaleem. Eh wilik taqe i naa kikahniik chi k'achalkeeb' chinaah i yuuq' Sión. Re' i wili, re' i QaJaaw Dios naa rub'aniik ruuk' i runimaal i ruk'axb'al. 33Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' i kireey i aj Asiria ma' jaruuj naa rokiik chi q'aq'inik pan tinamit Jerusaleem, ni xata ruuk' flecha, ni xata ruuk' i pulato ch'ihch', ma' naa ta kianam ookik atoob' ta naq neenkimol wach aak'al kijohtb'aal. 34Re' i b'eeh xuk'am chaloq noq xchalik, ar wo' chik naa rusutiniik reje, xama' jaruuj ta wo' naa rokiik pan tinamit Jerusaleem, inki i QaJaaw Dios. 35Re' hin naa nucha'jiniik reh, naa nuko'liniik reh i tinamit wili ye'b'al runimaal wach i nub'ihnaal i hin, ye'b'al runimaal wach i rub'ihnaal David waj kamanoom inki Dios, inki i Isaías. 36Eh chupaam aq'ab' re' re' jinaj i ruánjel i QaJaaw xponik rukansaj taqe i kimolom naq wii' kiib' i aj Asiria jinaj siento miil ruuk' kajwinaq ruuk' hoob' miil chi soldado Eh chu'nchel i re' kamnaq chik taqe noq xsaq'ik chi junwaar. 37Eh noq xrilow chi je' re' i Senaquerib i kireey i aj Asiria, xelik reje ar xuk'am reje i rutz'a'aamb'aal reh q'aq'inik, ar chik xooj wih-oq Nínive. 38Eh re' i Senaquerib, noq loq'inik i rub'an parupaat i rudios Nisroc rub'ihnaal, xkikansaj i ki'ib' chi rak'uun, Adramelec, Sarezer i kib'ih. Ruum i re' xumol chi elik i Senaquerib ruch'ihil taqe i ru soldado, ar chik xiooj i Ararat, eh re' chik i rak'uun Esar-hadón i b'ih xokik chi reyil chi jilow.


Copyright
Learn More

will be added

X\