ISAIAS 36

1Kab'laj-oq chik haab' rokiik chi reyil Judá i Ezequías, re' i kireey i aj Asiria Senaquerib rub'ihnaal, xooj chi peleto chikinaah chu'nchel i tinamit Judá re' i wilik wo' naq kipaat inkik'olej wii' kiib'. 2Re' i kireey i aj Asiria ar wilik Laquis noq xutaq'aaj reje i Rabsaces, i nim wach k'amal b'eeh, ma' k'isa soldado i xuk'am reje chi riij, noq xooj ruuk' i Ezequías ar Jerusaleem. Eh ar xkiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chi chii' i rooq i ha' wilik cho taxaaj, re' i b'eeh i nik'ik chi chii' i ha' tz'ajb'al. 3Eh ixib' i xi elik chaloq chi kik'ulariik, je' wili kib'ihnaal: Re' Aliaquim, ilil reh chu'nchel i wilik ar rak'uun Hilcías, re' i Sebna i aj tz'ihb', re' i Joa rak'uun i Asaf x-ilwik wach i huuj. 4Re' i Rabsaces je' wili i xuq'or keh ixib' chi winaq re' re': Re' taq i hat naa taq aq'orom reh i Ezequías re' taq aareey taqe i q'orik wili: Re' i kireey i aj Asiria nim rajaawriik je' wili i xuq'or taq cho chawiij. 5Mi rukapaaj re' reh chi neeruko'leej riib' ruuk' taqe i holohaq q'orik, mi neenye'arik rukowiil chi q'aq'inik re'. ¿Awach aj uuk' ruye'em ruk'ux chi ma' kiruyohleej ta k'isinoq? 6Re' hin inwilow chi kuuk' i aj Egipto i rusik' i ko'lemb'al riib'. Eh wila' re' reh xuyeew ruk'ux kuuk' i re' naa ruk'ulum reh je' rukab' i ruk'ul awach i rukoj chi rukarote i kaxlan aaj noq i ruyeew i rahliil chinaah intoq eh inokik pan q'ab' i ruxeer, xama' xta inkih chi nee ruyeew ruk'ux ar. 7Eh wila' xuq'or i reh chi je' wili: Re' hoj ruuk' i QaJaaw Dios inqayeew qak'ux nee qoh ruko'leej, inkoq. Re' hin ma' nunimaj taj ruum re' wo' i Ezequías x-esanik reh chu'nchel taqe i artaal imb'aan naq wii' i loq'inik. Re' artaal naa kianam wii' i loq'inik ar Jerusaleem. 8Yu'naak nee b'ila' rub'an chi nee taq inayejaa' wach i jinaj na'ojb'al ruuk' i qareey i hoj, hoj aj Asiria. Re' reh nee b'ila' i ruyeew i kiib' miil chi kawáyu, eh re' b'ila' hat nee tisik'wik keh winaq neekijohtik chikiij. 9Re' reh ma' nee ta rukuy i q'aq'inik ruuk' i k'amal kib'eeh soldado atoob' ta ma' q'e' kow riib' inchalik ruuk' i kireey i aj Asiria. ¿Mi ch'iklik taq ak'ux re' chi wilik taqe i aj Egipto naa kichaliik rij kawáyu taq chako'ljiik? 10¿Mi rukapaaj re' reh chi xchalik nub'an reh chi xchalik nusach wach i tinamit chi ma' nupahqaam ta reh i Dios? Re' i reh xq'orik cho weh, chi naa nusacham wach, inki i reey tiko'q taq reh. 11Eh re' Eliaquim, i Sebna, i Joa je' wili ruchaq'weesjiik i Rabsaces xkian: Chakuy pan kiq'oral i aj arameo qoh aq'oreej ruum re' hoj inqib'iraj. Je' re' noq ma' qoh aq'oreej pan kiq'oral i aj Judá ruum chu'nchel i wilkeeb' cho nah tz'aq k'ahchi' cho kib'iram i k'ahchi' aq'orom qeh, inki taqe. 12Re' i Rabsaces xchalik Asiria je' wili i xuq'or: Re' hin ma' xata awuuk' taq i hat, eh ma' xata ruuk' taq aareey xintaq'ab'jik cho chi q'orik. Xin taq'ab'jik la' wo' chaloq chi q'orik kuuk' i wilkeeb' cho nah tz'aq, kuuk' taqe re', hat taq junk'uxariik aasaa' na'chub'an, eh naa taq awuk'em aawaab' chinaah, inki. 13Re' Rabsaces xpa'lojiik johtoq kow xuq'or chi je' wili: Pan kiq'oral i aj Judá: Chab'iraj taq chawunchelaal i ruq'or taq cha weh i kireey i aj Asiria, re' i xiik' naah nimaal i rajaawriik. 14Re' reh je' wili i ruq'or: Maa yeew taq awiib' chi jot'arik reh i reey Ezequías ruum re' reh xama' naa ta wo' taq rub'anam ako'ljiik. 15Wila' re' Ezequías xuq'or taq aweh chi je' wili: Ruuk' i QaJaaw Dios chayeew ak'ux, xti korik chi nee qoh ruko'leej. Re' reh ma' jaruuj naakooj ruq'asam pan q'ab' i kireey i aj Asiria, inko'q taq aweh. 16Manimaj taq reh i reey Ezequías. Re' i qareey i hoj, hoj aj Asiria je' wili i xuq'or cho weh chi naa taq nuq'orom aweh: Wila' xkaaj kik'amam kiib' panotob'il wuuk' naa kianam rusuqkiil i wach i ki uuva, i wach i ki higo. Eh naa kianam rusuqkiil i kijul haa'. 17Eh naa nuk'amam taqe reje chupaam i ye'aab' q'e' holohik, je' raxiil pam i kiye'aab' i keh. Re' i rub'an wii' i wach i trigo, i uuva, aha' ma' naa ta kikuyum kiwa' kihaa'. 18Eh wila' xuq'or taq aweh i reey Ezequías chi re' Dios naa ruko'liniik taq aweh manimaj taq reh maayeew taq awiib' chi jot'arik reh. ¿Mi wilik jino'q re' i dios xkian ruko'ljiik i kitinamiit pan q'ab' i qareey i hoj, hoj aj Asiria? 19¿Mi wilik kajaawriik re' i ki dios i aj Hamat, i ki dios i aj Arfad i ki dios i aj Sefarvaim? ¿Mi xkian ruko'ljiik re' i tinamit Samaria pan q'ab' i kireey i aj Asiria? 20¿Mi wilik jino'q keh i dios re' re' xkian ruko'ljiik i kitinamiit pan q'ab' i kireey i aj Asiria? ¿Chib'ih reet noq inkikapaaj chi re' i Dios naa ruko'liniik reh panuq'ab' i tinamit Jerusaleem? inki qareey, inki. 21Eh re' taqe i aj Judá ma' jino'q chi q'orik xichaq'wik, ruum q'orooj chik keh ruum i reey chi ma' naa ta kichaq'wik chi jumpech. 22Eh re' i Eliaquim rak'uun i Hilcías inilwik reh i wilkeeb' parupaat i reey, i Sebna, i aj tz'ihb', i Joa inilwik wach i huuj rak'uun i Asaf. Re' keh xkixih i kiso' chikiij ruum i ruti'kiil kik'ux noq xiooj ruuk' i reey Ezequías chuq'orariik i xq'orarik keh ruum i Rabsaces aj Asiria nim wach k'amal b'eeh.


Copyright
Learn More

will be added

X\