ISAIAS 33

1Q'e' ti' taq i naa ak'ulum i hat taq aj Asiria i tib'anik taq sachooj i komajaa' taq insacharik awach i hat. Eh noq naa taq akohlaam i leq' i hat naa wo' kelq'aam i chib'ih taq aweh i hat. Noq naa taq akohlaam sachooj naa wo' rusachariik taq awach i hat. 2QaJaaw Dios nee ta tiinaketelaaj qawach, ruum xa awuuk' wo' hat ch'iklik qak'ux. Inquy-eej chi re' hat neetitoob'inik qeh rajlaal i q'iij, eh re' wo' hat nee ti ko'linik qeh panti' k'axik. 3Eh noq inkib'iraj i tinamit chi naa aye'em chaa josq'iil inkimol chi elik. Noq inak'uhtaaj chaa kowiil inkimol chi elik i kichalik pantaq nimaq tinamit. 4Re' taqe inixowanik kiwach i keh yohb'aal wach kik'ihaal, xa je' chik taqe ruk'ihaal nimaq chili'l noq naa kikutum kiib' chinaah i chib'ih keh, eh naa relq'jiik reje chikiwach. 5Re' i QaJaaw Dios pan taxaaj wilik xiik'naah nimaal wach, naa ruye'em q'ab' chi parub'ehel, parukorkiil chik naa kik'achariik i aj Sión. 6Eh juneliik naa rucha'jeem taqe, naa rukojom kina'ojb'al, reh chi naa kireqem chi riij i holohik, eh naakiko'leem kiib'. Re' i ruyohljiik i QaJaaw Dios xiik' naah chihojal. 7Eh re' taqe i q'e' kow kiib' oq'ik chik inki a'n pantaq b'eeh. Eh oq'ik inki a'n i xitaq'ab'jik naq chaloq chi rusik'ariik i rusuqkiil k'uxliis. 8Eh xkahnik chi xantz'irik chik paam i tinamit, ma' xta chik taqe b'ehik inki a'n pantaq b'eeh. Xyoj chik wach i naa naq kianam, ma' awach ta chik imponik chuwach i ras ruchaaq'. 9Xantz'irik chik wach aak'al, re' taqe i aj Líbano xkik'uhtaaj kik'ixb'ilaal, ruum xsacharik kiwach. Re' i wach k'ixkaab' Sarón xkahnik chi xa je' chik chiq yuuq', eh re' i ye'aab' Basán, i yuuq' Carmelo xi kahnik chi ma' xta chik i wilkeeb' chupaam. 10Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: yu'naak naa nuk'uhtaam i runimaal nuwach, naa nuk'uhtaam i wajaawriik. 11Re' taq ayejaam wach i hat, taq akamaj, ma' xta tz'aq, xa ruuk' i junhuup chi wuxlaab' naa nusacham wach, je' rukab' noq ink'ahtik i sohk'. 12Re' taqe i junseht chi tinamit naakichajriik ruuk' q'aaq', je' rukab' noq ink'ahtik i chiq k'iix. 13Re' taq i hat najt taq wilkaat naa taq ab'iram rib'iral i naa nub'anam. Eh re' taq i hat xa ayu' taq wilkaat naa taq awilom chi wilik wajaawriik. 14Eh re' taqe i aj mahk ar Sión naakib'arb'otiik ruum kiyo'jiik, je' wo' taqe i ma' kinimanik taj, je' wili inakiq'orom: Xti korik wo' hoq chi ma' awach taj i naa ruko'leem riib' chuwach i rujosq'iil i QaJaaw Dios, ruum je' rukab' i horna qoplik ruq'aq'al chi juneliik, re' imb'anik sachooj, inko'q taqe. 15Xa re' wo' naa ruko'ljiik i re' i rub'ehel i rub'an, korik inq'orik, eh ma' re' ta ruuk' iransil i tokoom nee nb'ehoomrik. Eh ma' nee ta ruk'ayej riib' ruuk' jino'q i kooch neenye'arik reh, ma' runimaj taj i kitaqchi' i kansan kas kichaaq', eh ma' rukapaaj ta chik rub'aan i yiib' wach na'ojb'al. 16Re' aj i re' ma' xta naa ruuchjiik, chinaah inajt naah paat ko'lemb'al iib' naa rojiik ruko'leem riib'. Eh chupaam i ruhoop i paat ab'aj naa rojiik ruko'leem riib', juneliik naa ruwihiik ruwa' ruhaa'. 17Eh re' i reey naa taq awilom i ruloq'il. Eh re' taq aatinamiit naa runimb'iik reje, naa ruponiik kochinajt. 18Eh noq naa ruk'uliik taq panak'ux i yo'jik taq xak'ul, je' wili taq i naa aq'orom: ¿Aha' wilik inajlanik naq reh i tumiin? ¿Aha' wilik imb'anik naq pajooj? ¿Aha' wilik incha'jinik naq reh inajt naah paat ko'lb'al iib'? tiko'q taq. 19Re' taq i hat, ma' naa ta chik taq apatiniik chi kixilak i tinamit xiik' naah kijosq'iil. Re' taqe i k'axik noq inkan chi riij inkiq'or, eh k'ayeew wach q'orik kiq'orik wii' ma' awach ta inreqwik chi riij. 20Re' taq i hat chayeew taq reje i naq'awach, chinaah i tinamit Sión, re' inqa a'n wii' i qaninq'iij. Eh ar taq chayeew reje i naq'awach chinaah i tinamit Jerusaleem, re' i wilik wii' i suq kiil k'uxliis. Re' re' je' rukab' i paat itz'ihy naah lamlik chi korik ma' xta naa ruyojwiik reh, ma' nee ta ink'up taqe i b'ak'lik wii'. 21Eh re' i QaJaaw Dios xiik' naah i ruloq'il, naa ruwihiik ar chi qako'ljiik. Re' reh je' rukab' nim ha' nim wach, re' i ki-ixowanik qawach ma' naa ta kianam ojik chi qajot'ariik chinaah i nim ha' re' re' pan barco. 22Re' QaJaaw Dios naa ruq'atwiik i q'orik chi qanaah, re' reh naa ruk'amwiik qab'eeh, re' reh i qareey, eh re' wo' reh i qaDios naa ruko'liniik qeh. 23Re' i ki barco i ki-ixowanik qawach xama' xta naa rokiik wii', naa rucho'lojiik i ruk'ahamal itz'ihy, ma' naa ta chik ruq'atam i teew. Re' la' chik i hoj naaqehchaniik reh i chib'ih keh, atoob' ta chelej riib' kib'ehik naakik'ulum chib'ih keh. 24Eh ar ma' jino'q chik naa ruq'oriik chi je' wili: Re' hin, hin yowaab', ma' inko'q taj. Eh re' i QaJaaw Dios naa rukuywiik reh i kimahk i wilkeeb' ar Sión.


Copyright
Learn More

will be added

X\