ISAIAS 31

1Q'e' ti' inakik'ulum i aj Israel inooj kisik' kitoob'jiik Egipto, eh inkich'ikaa' kik'ux chi naa kik'o'ljik ruum i k'ih laj kawáyu, i k'ih laj kareta, eh kuuk' kiooj chi riij taqe kawáyu ruum q'e' taqe kow. Ma' inkik'am ta chik i rub'eeh i wilik ruSantohiil, re' i qaDios i hoj, hoj aj Israel. Eh ma' ruuk' tee reh inkipahqaaj kitoob'jiik. 2Re' i QaJaaw Dios wilik wo' runa'ojb'al i reh, nee wo' ruyeew i ti' k'axik chinaah, noq i ruq'or i reh chi naa rub'anam, i rub'aan wo' hoq, eh ma' rusutej ta chi riij i ruq'oral naa wo' ruye'em i ti' k'axik chinaah i yiib' wach kina'ojb'al. 3Re' taqe i aj Egipto xa winaq wo' taqe ma' re' taa taqe Dios re' i kikawayu reh i q'aq'inik xa chikop wo' taqe ma' re' taqe uxlab'al. Ruum aj re' noq naa rub'aan ti' k'axik keh ruum i QaJaaw Dios junsachariik kiwach naa rub'aan chi je' naakiko'ljiik, chi je' i naa kib'aniik i ko'linik. 4Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Re' hin naa nub'anam i peleto chi riij i nutinamiit naa taqe nuko'leem chinaah i yuuq' Sión, ma' awach ta neenq'atwik chi nuwach, je' rukab' i rub'an i kaq b'ahlam noq i ruchop i tentzun, ma' awach ta chik nee q'uchwik reh. Atoob' ta naq neenkimol kiib' i aj cha'jen tentzun, nee ta naq inkik'erb'eej i koq kichii' chukajiik i kaq b'ahlam xama' nee ta wo' i roq'taaj i rutiib'. 5Re' hin i Dios nim wajaawriik, naa nutob'eem, naa wesam taqe panti' k'axik i aj Jerusaleem. Naa nub'anam kuuk' je' rukab' i rub'an i tz'ikin noq i rucha'jeej taqe i kok' rak'uun parusuuq'. 6Hat taq aj Israel re' QaJaaw Dios iraaj wo' chik chi nee taq inasik', eh ti raaj taq kaat ruko'leem atoob' ta yohb'aal taq wach i mahk xa a'n chuwach. 7Eh noq neemponik i q'iij chi chawunchelaal taq i hat nee naq'eb' taq chi riij ak'ux kinimjik taqe i tiyoox plata, oro korjinaq wii', re' taq i xa ayejaam taq ruuk' aq'ab' i hat xa hat wo' taq aj mahk. 8Re' taqe i aj Asiria i naa kikanteesjiik ruuk' q'aslaj ch'ihch' ma' xata winaq naa rub'aniik, eh ruum i re' naakimolom chi elik i tinamit. Re' taqe i k'ijolaq naa kikojom chi q'aq'inik naakichopariik kuum i nutinamiit. 9Eh ruum i kiyo'jiik i aj Asiria, haa' ki soldado naakimolom chi elik, naa kikanaam kahnoq itz'ihy kehtalil. Re' i QaJaaw Dios xuq'or chi wilik jinaj i horna naa ruye'em taqe wii' inixowanik kiwach i aj Jerusaleem.


Copyright
Learn More

will be added

X\