ISAIAS 30

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Q'e' ti' i naakik'ulum i aj Israel, ma' kinimanik taj, xa chi kutkeel inkiyejaa' wach inki a'n ma' inkipahqaaj ta weh. Eh xak'ahchi' keeb' chi mahk. 2Re' keh xa chi jumehq'iil kiooj ar Egipto chusik'ariik i kitoob'jiik chi ma' kiq'orom ta weh, inooj kisik' i kitoob'jiik ruuk' i kireey i aj Egipto. 3Xa re' la' ma' re' ta wo' kitoob'jiik naa rub'aan ruum i kireey i aj Egipto, kijot'ariik la' chik naa rub'aan, k'uhtb'al kik'ixb'ilaal. 4Re' keh atoob' ta kitaq'aam wo' naq reje awach inq'orik ponoq chi riij i kitinamiit Zoán, eh ar Hanes. 5Chu'nchel la' naakijot'ariik ruum i tinamit Egipto xama' xta nokik wii', xama' xta wo' otob'il naa rub'aan keh. Naa la' rehtesjiik i kajaawriik, eh xaruti'kiil kik'ux i naa ruye'ariik, inki. 6Re' wili i q'orik chi riij i chikop wilkeeb' Neguev: Re' i ye'aab' re' re' xiik' naah yohb'alil, ruum ar wilkeeb' imaas, ixoq kaq b'ahlam, taqe i josq'laj aaq', taqe aaq' kipisk'anik pan taxaaj. Eh re' taqe i aj Israel ar ki-ik'ik noq kiooj Egipto, inkik'am reje i xa chib'ih jariik k'ih taq tz'aq, taqe i kib'ehomal chi riij taqe i b'uurux, taqe i cameyo, xanaah re' xama' naa ta wo' kitoob'jiik. 7Re' kito'ariik naa rub'aan kuum i aj Egipto, xama' xta naa rokiik wii'. Ruum aj re', re' hin je' wili i nuq'or: Xa ma' naa ta wo' rub'anam kiko'ljiik. 8Re' i QaJaaw Dios xuq'or weh chi naa nutz'ihb'aam chuwach jino'q i tz'ilom, oon chuwach jino'q i huuj. Eh ar neenkahnik rehtalil chi juneliik chi re' taqe i aj Israel ma' xinkinimaj taj, eh nik' wach i kina'ojb'al. 9Eh chi re' taqe i tinamit re' re' xa q'et q'et taqe, ma' korik ta wach kik'ux, ma' nkaaj ta kib'iram i kik'uhb'aljiik imb'aan ruum i QaJaaw Dios. 10Eh je' wili inkiq'or reh i jalal ruq'oral i Dios: Maa q'or taq chik qeh chi wilik taq inawil panasaq wiriik, eh chi holohik i ruq'or i ruk'uhtaaj taq riib' aweh. Re' taqe holohik rib'irjiik cha q'or taq qeh, atoob' ta xachukuj q'orik wo' hoq. 11Chakanaa' taq rub'aan i k'ahchi' taq kaat, eh cha kanaa' taq i korik b'eeh. Eh ma' q'or taq chik rib'iral qeh i Dios wilik ruSantohiil, re' qaDios i hoj, hoj aj Israel, inki taqe. 12Ruum aj re', re' i QaJaaw Dios wilik ruSantohiil re' inqaloq'ej i hoj, hoj aj Israel je' wili xuq'or: Re' taq i hat inaq'eb' taq chi riij ak'ux i nuq'oral, xa re' i peleto, xa re' taq i ma' holohik ta na'ojb'al i na a'n. 13Re' taq i hat wilik taq amahk, xa je' taq akab' inajt naah tz'aq xa tareel chik ma' k'ahchi' ta taq akapaam noq naa taq awojiik wach ak'al. 14Xa je' taq ti xerarik ak'al xaro naa rub'aan, xama' xta chik rotob'il i ruxeer inkahnik, ni xata naq chik neenkanik chi ye'aab' naah wach q'aaq'. Eh ni xata naq chik neen kamanik i ruxeer chi ehteesb'al ha' chupaam jino'q i jul, inki Dios. 15Eh ruum i re', re' Dios wilik ruSantohiil i ki Dios i aj Israel je' wili i xuq'or: Kinanimaj wo' taq chik nee wo' chik taq tinuko'leej. Eh nee taq ti k'acharik pansuqkiil, eh nee taq inareq akowiil, inki. Re' taq i hat xama' xawaaj ta wo' taq. 16Je' wili taq i xaq'or: Ma' chih taj, re' hoj naa qamolom chi elik chi riij i qakawayu, chupaam taqe i kareta xti kow inki a'n tiki taq. Korik je' re' taq elik naa a'nam, xa re' la' q'e' wo' chik kow taq naa kaat kajimam i ki-ixowanik taq awach. 17Noq naa ruk'uliik iloq i jinaj chi aj ixowaal jinaj miil taq aweh i hat i naa rumolom chi elik. Eh chikiwach i ho'oob' chi aj ixowaal chawunchelaal taq naa amolom chi elik, xa hat taq chik kiib' ixib' naa akahniik, je' rukab' i b'olob'ik chee' wilik naah yuuq', eh chi je' rukab' i ehtalil wilik chi jurub' i yuuq'. 18Re' i QaJaaw Dios kok'ahchi' taq kaat ruy-eem chi naa taq ruketelaam awach xaraaj taq chik ruye'em aweh i ruk'axb'al, ruum re' i QaJaaw Dios re' i rub'ehel i rub'an. Eh q'e' atoob' keh awach inkiyeew kik'ux ruuk. 19Re' taq i hat tinamit i wilkaat taq chinaah i yuuq' Sión, ar Jerusaleem ma' naa ta chik taq awoq'iim, ruum re' i QaJaaw Dios naa ruketelniik taq chawach. Noq naa taq ak'erem aachii' chupahqaljiik taq atoob'jiik jumehq'iil wo' taq naa kaat rutob'eem. 20Re' QaJaaw Dios atoob' ta nee ruyeew i ti' k'axik taq cha naah chi je' awa' ahaa' taq ruti'kiil k'uxliis. Eh naa taq awilom wach ruuk' naq'awach i reh ruum re' reh taq awajtiijoom, eh re' reh ink'uhb'alinik taq aweh. 21Eh re' taq i hat noq k'ul taq naa awojiik chub'anariik i ma' holohik taj, jinaj i q'orik naa ab'iram naa rub'aan taq cho chawiij, je' wili i naa ruq'orom: Re' i wili i korik b'eeh re' taq chak'am, inko'q. 22Eh ruum i re' naa taq areqem chi riij chi ch'uwa' wach kinimjiik taqe i tiyoox iq'omamaj kiwach chi plata, je' wo' taqe iq'omamaj kiwach chi oro. Naa taq aq'eb'em chi riij ak'ux chi xa je' jino'q chib'ih jariik, oon chi xa je' taqe sohk'. 23Re' i QaJaaw Dios naa ruye'em chaloq i jab' chinaah taq awijaa' naa taq atikim panye'aab', ruuk' i re' ma' k'isiin taq naa kiwachiniik taqe atik. Eh naa taq a'nam awa' aha' chi manlik. Eh ma' k'isiin wo' naa ruk'ihiik i ch'ahn naa kik'uxum taq aachikoop. 24Re' taqe aab'oyaax, taqe aab'uuruux kib'anik ab'iixik ruuk' arado, re' chik i xti suq laj, i holohik laj ch'ahn naa kik'uxum. 25Eh noq naa ruponiik i q'iij chuwach i QaJaaw Dios chi naa rusacham kiwach i ki-ixowanik taq awach, noq naa ruq'ehb'iik inkiko'leej wii' kiib'. Eh je' naa yohb'aal wach i ha' naa ruqajiik chikinaah taqe i yuuq'. 26Re' i QaJaaw Dios naa riq'omaam i rutinamiit, yohb'aal wach i rusaqumaal i poh xa je' chik rukab' i rusaqumaal i q'iij, je' wo' i rusaqumaal i q'iij naa ruye'em chaloq, wilik naa wuquub'-oq chi je' rukab' i rusaqumaal yu'naak. 27Re' i QaJaaw Dios naa ruk'uliik ruk'uhtaam riib' ruuk' i rujosq'iil xa je' chik rukab' i xaq q'aaq', i sib'. Eh re' taqe i naa ruq'orom ruuk' chii' naa rik'uhtaniik reh i rujosq'iil, re' taqe i naa ruq'orom i ju' raaq' je' rukab' i q'aaq' imb'anik sachooj. 28Eh re' i ruxlab'al je' naa rukab' i chaamlaj ha', imponik kochiralaq jino'q i winaq. Reh chi naa ruye'em taqe panti' k'axik yiib' wach i kina'ojb'al, chi sachb'al kiwach. Re' keh naa rukojariik ch'ihch' pan kichii' mek'b'al reje keh chupaam i ma' holohik ta laj b'eeh. 29Eh re' taq i hat aj Israel naa taq a'nam atz'uuy je' rukab' i xb'aan pan chaq'ab' noq xninq'ijik i elik chaloq Egipto. Naa taq rusuuqb'iik awánima, je' rukab' i rub'an ink'amwik naah i xuul i rub'an i q'ooj noq inooj rusik' i ko'lemb'al riib' chinaah i yuuq' Sión. 30Re' i QaJaaw Dios, narib'irjiik i ruq'oral noq kow naa ruq'oriik chaloq ruum i rujosq'iil, naa ruhk'uhtaam i runimaal wach. Je' naa jinaj runimaal xaq q'aaq, je' naa kowlaj kahoq, je' runimaal ab'aj, je' naa runimaal saqb'och, i naa ruye'em chaloq. 31Eh noq naa kib'iram i ruq'oral i QaJaaw Dios, i aj Asiria i xib'anik ti' k'axik keh i aj Israel yohb'aal wach noq naakiyo'jiik. 32Eh noq re' i QaJaaw Dios naa ruye'em i ju'jun chi ti' k'axik chikinaah i aj Asiria, re' taqe i aj Israel keh naakiq'ojom i kitamb'oor, i kiarpa, ruum i rusuqkiil kik'ux. 33Re' taqe i ti' k'axik wili xanoq wo' ruyejaam wach i Dios chi keh aj Asiria, chi reh i kireey. Re' i je' naa nim i chaam laj jul, je' naa rukab' i horna qoplik ruq'aq'al. Eh re' Dios ruuk' i junhuup chi ruxlaab' naa ruqopom ruq'aq'al ruuk' asufre.


Copyright
Learn More

will be added

X\