ISAIAS 3

1Chab'iraj taq, re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, naa risam chu'nchel inkich'ikaa' wii' kik'ux i aj Jerusaleem, i aj Judá. Naa resam i k'uxumb'al keh chi kiwa' chi kihaa'. 2Naa resam i winaq kow riib', i aj q'aq'ineel, i aj q'atal q'orik, i jalal ruq'oral i reh, i aj q'iij, i aj k'amal b'eeh. 3Naa resam intaaq'anik keh i lajeeb' roxk'ahl chi soldado, i nim wach, i kojol na'ojb'al, i insik'wik chi riij i ch'umiil, i aj war. 4Eh kok' k'ijool chik i naa nukojom chi k'amal kib'eeh reh chi re' chik i keh naa rutaaq'aniik keh. 5Re' i tinamit k'ul naa kitoq'aam peleto chikiwach, ruuk' i kika'jaah kik'ula't. Re' i k'ijolaq naa kitoq'aam peleto kuuk' i mama' winaq, re' i ma' xta kina'ojb'al naa kitoq'aam peleto kuuk' i wilik kina'ojb'al. 6Eh parupaat i kajaaw, je' wili i naa kiq'orom reh i chaaq'b'ees: Re' hat ko wilik aso' neerub'an chi, re' chik i hat nee ti taaq'anik chinaah i qatinamiit wili k'ahchi' rik'iik panti' k'axik, inko'q taqe. 7Eh re' i aasb'ees je' wili i naa ruq'orom: Re' hin ma' nee ta nub'an rilariik i tinamit wili, ruum ma' xta nuwa' nuhaa', ma' xta nuso' panupaat. Maa kinakoj taq chi taaq'anik chinaah i tinamit wili, inko'q. 8Re' taqe aj Jerusaleem, taqe aj Judá ilook' insahchik kiwach, ruum re' inki a'n inkiq'or ma' imponik ta chuwach i QaJaaw Dios. Ruuk' taqe re' inkesaj i ruloq'il. 9Re' keh xa panaq'kiwach ink'utinik chi yiib' wach i k'ahchi' keeb'. Eh ma' nkikeb'aa' taj i kimahk, je' rukab' inki a'n chaloq i aj Sodoma, ruum i re' q'e' ti' i naakik'ulum. Ti' k'axik k'ahchi' kik'amam chaloq chikinaah. 10Eh re' taqe i korik wach kik'ux naakeliik korik, eh naa kianam rusuqkiil i kikamaj. 11Eh re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al keh q'e' ti' i naakik'ulum ruum naakik'ulum jilow i yiib' wach inki a'n 12Re' i nutinamiit kok' ak'un i kow kitaaq'anik chikinaah, eh ixoq taqe ink'amwik kib'eeh. Re' taq i hat nutinamiit, xak'ahchi' taq kaat kijot'om i kik'amwik taq ab'eeh, tikesaj taq chupaam i korik laj b'eeh. 13Re' i QaJaaw Dios ruyejaam chik cho riib' chi ruq'atariik i q'orik, chuye'ariik panti' k'axik i rutinamiit. 14Re' i QaJaaw Dios naa ruq'atam i q'orik chikinaah i k'amal b'eeh, chikinaah i ajaab'ees. Je' wili i naa ruq'orom keh: Re' taq i hat xa a'n taq ti' k'axik keh i nutinamiit, xa q'uch taq i wach i kitik i neb'aa', i nayeew taq panapaat. 15Eh re' taq i hat ¿Chib'ih reet noq i na a'n taq i ti' k'axik keh i nutinamiit? ¿Chib'ih reet noq inayeq' taq panak'al taqe i neb'aa'? inki i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 16Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Ruum chi re' taqe ixoq wilkeeb' ar Sión, xankinimb'isaj chik kiib', xankijab'aa' chik i kiwach, xankiyejaa' chik inaq'kiwach. Eh xa je' chik soon inki a'n xan tzalajinik chik taqe i xooyb'al reh kooq. 17Re' QaJaaw Dios, naa ruset'em i rismaal kinaah taqe ixoq wilkeeb' Sión. Eh re' wo' i QaJaaw Dios naa ruk'uhtaniik kik'ixb'ilaal. 18Eh chupaam i q'iij re' re', re' QaJaaw Dios naa risam inkixoyej wii' kiib' ixoq, naa resam taqe i xooyb'al ralaq kooq, i xooyb'al yejal kiwach. 19Naa wo' resam i karena chi kalaq, i kika'xikin, i kotokaq ch'ihch' ralaq kiq'ab'. 20Eh naa resam i itz'ihy inkikoj wach kinaah, je' wo' inkikoj chi chaq'b'al reh i rismaal kinaah, je' wo' karena ralaq kooq, je' wo' ink'ohnik laj iq'oom inkikoj, je' wo' i xa chib'ih chik jariik inkixoyej wii' kiib'. 21Eh naa resam taqe i lopq'aaq' inkikoj, taqe i ch'ihch' inkilokaa' chi ki ju'. 22Eh je' wo' i holohaq itz'ihy inkikoj, i kinimaq rooq so', i ma' piim ta laj itz'ihy reh wach kinaah, je' wo' hoq i bolso. 23Eh naa wo' resam i lemow inkikoj, i k'ih taq tz'aaq itz'ihy inkikoj, itz'ihy xanlihik chik. 24Eh chi jilow ink'ohnik laj iq'oom xa chuh chik i kiwach naa rub'anam. Eh chi jilow i holohik laj b'ak'b'al kipaam, k'ahaam chik i naa kikojom. Eh chi jilow rujitz'ariik kinaah, johm chik wach i kinaah naa rukahniik. Eh chi jilow i ch'ub'ik wach itz'ihy, q'as wach itz'ihy chik i naa kikojom, chi jilow kiholwochiil naa rukojariik kehtalil ruuk' q'aaq'. 25Re' taqe i winaq inko'linik naq keh, naa kikanteesjiik ruuk' q'aslaj ch'ihch', panq'aq'inik. 26Chupaam i q'iij re' re', ma' k'isiin ta naa rutib'iik kik'ux i tinamit re' re', naa kikojom i kiq'eq so' chikiij, naakitzunaam kiib' panak'al.


Copyright
Learn More

will be added

X\