ISAIAS 29

1Ma' k'isiin ta ti'kiil i naa ruk'ulum i Jerusaleem, Ariel inkiq'or reh. Re' i xwihik wii' i reey David, i xub'an cho wii' i ninq'iij chuwach i ixib' haab'. 2Re' i QaJaaw Dios naa ruye'em i ti' k'axik chikinaah i aj Jerusaleem, Ariel inkiq'or reh. Eh naa ruchaliik ruyot'kiil i kánima, je' nanaah wach q'aaq' naa kiwihiik. 3Re' QaJaaw Dios naa ruk'amam chaloq i tokoom tinamit, naa kiyejaam ki-itz'ihy naah paat chi junsuut taq aatinamiit. Eh naa kitoq'aam peleto taq awuuk' reh taq akanteesjiik. 4Ruuk' i re' naa rehtesjiik i kajaawriik i tinamit Jerusaleem, Ariel inkiq'or reh. Eh chib'ih i naa kiq'orom xama' xta chik naa rokiik wii', xa panteew naa rukahniik je' rukab' i pooq. 5Xa re' la' re' i QaJaaw Dios naa ruye'em taqe chutojariik i kimahk i k'ih laj ixowan kiwach i aj Jerusaleem. Eh xa chi jumehq'iil naa rusachariik kiwach, je' rukab' noq ink'amarik reje i rutuus ixiim ruum i kowlaj teew. 6Eh re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, xa chi jumehq'iil naa ruye'em i rujosq'iil chikinaah. Re' reh kowlaj kahoq, kowlaj yihk, runimaal teew jab', xaq q'aaq' naa ruye'em chikinaah. 7Eh chu'nchel i tinamit naa rub'aniik i peleto i ti' k'axik keh i aj Jerusaleem, xa chi jumehq'iil naa rusachariik kiwach. Re' i kik'achariik xa je' naakixohk'reem wach, eh xa je' pan kisaq wiriik naakilom wach. 8Naakik'ulum keh je' rukab' i ruk'ul i nuhmeel, i rub'an ruwa' noq i rilow paruwiriik, noq irik'raaj riib' xanuhmik wo' hoq. Eh je' rukab' i ruk'ul i chiqiij chii', rub'an ruhaa' noq i rilow paruwiriik, noq i rik'raaj riib' xa chiqiij wo' chii'. Je' re' i naakik'ulum i naa kitoq'aam peleto kuuk' i wilkeeb' chinaah i yuuq' Sión. 9Eh re' taq i hat aj Jerusaleem. ¿Mi konaa taq akahniik chi je' taq hat moywach chi je' taq hat xohk'reel chi tichele'lanik taq, atoob' ta ma' k'ahchi' taq awuk'em aweh i k'ahlaj ha'? 10Re' i QaJaaw Dios suq laj wirik i xuyeew taq cha naah. Re' taqe i jalal ruq'oral i Dios, kikojwik runa'ojb'al i tinamit, xa re' la' re' i QaJaaw Dios xsachwik reh i kina'ojb'al, je' na naa rub'urum inaq'kiwach. 11Eh ma' awach ta chik naa ruch'ob'wiik rub'ehel i naa taq awilom pansaqwiriik, naa rukahniik chi je' rukab' i q'orik tz'ihb'amaj wach i huuj lutz'uuj chi korik. Eh wila' xye'arik reh chi ilarik inchol ilij wach huuj je' wili i naa ruq'orom: Re' hin ma' nee ta nub'an rilariik wach ruum lutz'lik, inko'q. 12Wila' xye'arik reh chi ilarik wach jino'q i ma' nchol ta ilij wach huuj je' wili i naa ruq'orom: Re' hin ma' nee ta nub'an rilariik wach ruum ma' kinchol ta ilij wach huuj, inko'q. 13Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or: Re' i tinamit wili xa chi kichii' kinkiloq'ej, eh re' kánima najt wilik wuuk'. Xa ma' xta rutiq chi kinkiloq'ej, ruum re' i k'uhb'aal inkik'uhtaaj xa kitijem, xa ruk'uhb'aal winaq. 14Je' re' noq re' hin ma' k'isiin i sachb'al k'uxliis, ma' k'isiin i ma' ilooj taj xnub'an, eh naa nusacham wach i kina'ojb'al i wilik kina'ojb'al korehtaal insahchik kik'ux i tinamit wilik kina'ojb'al. Eh naa nuyojom i kikapeew i nimaq wach kikapeb'aal 15Eh q'e' ti' i naakik'ulum inkikeb'aa' i kimahk chuwach i Dios, eh inkikeb'aa' i inkiyejaa' wach, xa pan ke'b'lik inki a'n je' wili inkiq'or: Re' hoj ma' awach ta inilwik qeh ruuk' taqe inqa a'n, inki taqe. 16Re' keh, ma' xta kina'ojb'al. ¿Mi nee ruyeew riib' chi re' ak'al xun nee ruq'or reh chi je' wili awach intz'aqwik reh?: Ma' hat ta xatz'aqwik weh, inko'q Eh ¿Mi nee ruq'or i re' ak'al xun chi je' wili reh intz'aqwik reh? Ma' aweht'al taj i k'ahchi' kaat weh, inko'q reh. 17Eh xa chi jumehq'iil naa ruponiik i ruq'ijil chi re' rax chee' Líbano naa rukojariik chi tikb'al tik. Eh re' intik wii' i tik yu'naak naa rukahniik chi rax chee'. 18Chupaam taqe i q'iij re' re', re' taqe i tz'ap xikin naa chik kib'iram chib'ih i ruq'or panhuuj noq naa rilariik wach chi kixikin. Eh naakeliik chupaam i q'equm wilkeeb' wii'. 19Eh re' taqe i xama' nimaq ta kiwach, naa kireqem runimaal kiwach ruuk' i QaJaaw Dios. Eh re' taqe neb'aa', naa kireqem rusuqkiil kik'ux ruuk' i wilik ruSantohiil, re' i qaDios i hoj, hoj aj Israel. 20Re' taqe i xiik' naah kijosq'iil naa rusachariik kiwach, je' wo' taqe inkikaqse'laaj i kas kichaaq'. Eh naa rusachariik kiwach chu'nchel i xa re' i yiib' wach na'ojb'al inki a'n 21Eh naa rusacham kiwach i kitz'aqwik ru mahk i kas kichaaq', je' wo' taqe i kitaqchi'inik reh taqe i q'atal q'orik, je' wo' taqe inkisik' chi riij nik' wach noq naa rukojariik ru mahk i ma' xta ru mahk. 22Re' i QaJaaw Dios i xko'linik reh i Abraham je' wili i ruq'or keh riih rumaam i Jacob: yu'naak reje chi qawach ma' naa ta chik taq ayo'jiik, eh ma' naa ta chik rukaaqb'iik taq awach ruum ak'ixiik. 23Eh noq naakilom taq awiih aamaam xnub'an ruuk' taq aatinamiit, re' keh naa kikojom rehtaal noq re' hin wilik nuSantohiil, eh naa kiin kiyo'hleem i hin, hin ki Dios i aj Israel riih rumaam taqe i Jacob. 24Re' taqe i sahchinaq kina'ojb'al naa chik kireqem chi riij i naa kia'nam, eh re' taqe i xa re' wech'inik kiib' inki a'n naa kik'amam naah i kik'uhb'aljiik naa rub'aan, inki Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\