ISAIAS 28

1Q'e' ti' i naakik'ulum i aj Samaria, re' inye'wik runimaal kiwach i aj Efrín, re' i wilik wach k'ixkaab' i rax wii' paam ak'al. Re' taqe i aj Samaria xa re' xohk'rik inkaaj, ruum aj re' naa rusachariik kiwach, je' rukab' noq inchiqik i uhtz'ub'. 2Xa re' la' re' i QaJaaw Dios rusik'im cho wach jinaj i winaq kow riib', re' rajaawriik je' rukab' kowlaj saq b'och, je' rukab' i jab' kahoq paam. Eh je' rukab' i kaq suut teew, je' rukab' i elal ha', noq naa rusacham kiwach. 3Eh naakiyeq'ariik panak'al i aj Samaria, re' i kiye'wik runimaal kiwach i aj Efrín i xa re' xok'rik inkaaj. 4Re' taqe i aj Samaria naa rehtesjiik i kajaawriik, re' wilkeeb' wach k'ixkaab' re' i rax wii' paam ak'al, naakik'ulum keh je' rukab' i ruk'ul i uhtz'ub' xa holohik naq chik, eh xa re' yu' inchiqik. Eh na' wo' kik'ulum keh je' rukab' i ruk'ul i peet wach i higo xa holohik chik, eh insik'arik chi jumehq'iil ink'uxarik i koq. 5Eh chupaam q'iij re' re', re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, re' i ruqox rutinamiit ma' naa ta rusacham kiwach. Je' naa corona xiik' naah holwochiil re' ruuk' i uhtz'ub' korjinaq wii' chi keh. 6Eh naa ruye'em kina'ojb'al q'atal q'orik reh chi parub'ehel naakiq'atam i q'orik. Naa ruye'em rukowiil kik'ux i soldado inko'linik keh 7Re' taqe i q'atal q'orik xa re' i xohk'rik inki a'n xak'ulchel chik kiooj. Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i jalal ruq'oral i Dios xak'ul inooj i kikapeb'aal ruum i k'ahlaj ha', ma' nkireq ta chi riij chib'ih jariik i ruq'or ink'uhtjik keh pan kisaq wiriik, xama' nkian ta wo' chik rukojariik kina'ojb'al i tinamit. 8Eh re' i ki mexa nujinaq naah, chi chuh laj xab'ik. Re' taqe i ye'aab' i kiwihik wii' xiik' naah ch'uwa'iil paam. 9Eh re' hin je' wili inkiq'or chi wiij: ¿Mi re' reh naa rutijiniik qeh re'? ¿Mi re' reh naa ruq'oriik qeh re' i ruyeew chi naab'jik i Dios? Hoj ta chi ha'lak'un chi je' re' neerub'an qeh. 10Xa re' inchel i qatijiniik, i k'uhb'aal i ruk'uhtaaj qeh, eh ruch'ob' inche rub'ehel qeh i ju'jun chi q'orik, je' cho rukab' imb'aan keh i ma' xta kina'ojb'al i rub'an qeh, inki taqe. 11Re' hin xama' xta wo' inwaaj reh wila' ma' nkaaj tiijik. Xa re' la' re' chik taqe i tokoom tinamit k'ayeew wach kiq'orik naa ruq'oriik keh i tinamit wili. 12Re' QaJaaw Dios je' naq wili i ruq'orom chaloq chikiij: Re' hin naa nuye'em taqe pansuqkiil k'uxliis. Eh naa nuhi'lisam taqe i q'uhtinaq, inki, eh re' keh xama' xkaaj ta wo' kinimam. 13Eh re' chik i QaJaaw naa ruq'oriik keh, xa re' chik i k'uhb'aal naa ruq'orariik keh, xa re' chik i kik'uhb'aljiik naa rub'aan. Eh naakitaq'ab'jiik, naa rub'aan keh je' rukab' imb'aan keh i kok' ha'lak'un, q'e' ti' i naakik'ulum noq naa kik'amariik reje pan tokoom tinamit. Re' i kiq'ilariik i aj Jerusaleem 14Chab'iraj taq i ruq'oral i Dios i hat i tib'anik taq i taaq'anik chinaah i tinamit Jerusaleem, ruum re' taq i hat q'e' taq nim awach i na a'n awiib'. 15Re' taq i hat je' taq wili inaq'or: Re' hoj wilik chik ixqayejaa' wach ruuk' ink'amwik cho reh i kimik, eh ruuk' i kimuhqik wii' i kamnaq. Eh noq neenk'uloq i ti' k'axik chi qanaah ma' xta nee qoh ruchej, naa rik'iik chiqiij ruum i chukuj q'orik xqa'an, eh naa wo' qareqem ko'lemb'al qiib' ruuk' taqe i jot'ooj xqa'an, tiki taq. 16Ruum aj re', re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin jinaj i je' kowlaj ab'aj xnusik' wach, xnukoj ar nah yuuq' Sión. Eh re' je' ab'aj re' re', naa rukahniik chi manlik rukowiil rooq i paat, awach i naa ruch'ikaam ruk'ux ruuk' naa rureqem rusuqkiil ruk'ux. 17Eh re' reh naa rupajwiik reh i rub'ehel chi b'anarik noq naa rub'aan i q'ataj q'orik. Eh naa nukojom chi pajb'al i rukorkiil wach k'uxliis, inki. Je' naa ruuk' saqb'och ruuk' elal ha' naa nusacham wach i ko'lemb'al taq awiib' xareq taq ruuk' chukuj q'orik. 18Eh re' taq i xayejaa' wach ruuk' ink'amwik cho reh i kimik, ruuk' i kimuhqik wii' taqe i kamnaq xama' xta naa rokiik wii'. Re' taq i hat q'e' ti' i naa ak'ulum, naa ruchaliik taq ayo'jiik. 19Re' taq i hat k'ih pech taq naa ak'ulum i ti' k'axik, chi q'iij chi aq'ab' naa ruchaliik taq cha naah. Eh xa ruum chi naa taq ab'iram rib'iral chi je' re' i naa taq ak'ulum ma' k'isiin taq naa ruchaliik ayo'jiik. 20Re' ti' k'axik re' re', je' rukab' noq imb'aan yohkik chinaah i k'isiin rooq ch'aht, eh je' naa rukab' noq imb'urarik iib' ruuk' i k'isiin rooq chamaar. 21Re' QaJaaw Dios naa rub'anam taq wuuk' je' rukab' i xub'an chinaah i yuuq' Perazim, eh wach k'ixkaab' Gabaón. Re' reh naa rukaqriik naa rub'anam i ma' jank'al ta rub'an, eh naa rub'anam chi manlik wach i ma' eht'alimaj ta naq chaloq. 22Je' re' noq maa kaq se'laaj taq chik i korik, reh chi ma' nee ta intiqarik naah i ti' k'axik taq cha naah. Re' hin b'iram rib'iral chi re' QaJaaw Dios nim rajaawriik ruyejaam chik wach chi naa rusacham wach taq aatinamiit. 23Chab'iraj taq, i naa nuq'orom, eh xti chakoj taq rehtaal i nuq'oral. 24Noq re' jino'q i aj ab'ixoom, noq rutikim chik i chib'ih reh neerumay i b'anaj arado, eh nee wo' rumay rulak'ariik i sohk' chuwach i ruye'aab'. 25Re' hin korik taq i nuq'or aweh, noq rab'ixeem chik wach i ruye'aab' i rutik reje irija'eel i eneldo, i rutik i ruja'eel i Comino, eh i rutik chi lohk'aal i trigo, chii' taq chii' i rutik, i rutik i rija'eel i sebada, je' wo' i rija'eel i avena. 26Eh re' wo' hoq i Dios ink'uhtanik reh nik' wach rutikariik imb'aan. 27Re' eneldo, i Comino, xa ruuk' k'isa chee' inq'ojarik paam noq impotz'arik inaq'wach. Ma' nee ta ruyeew riib' chi ruuk' nimlaj chee' neenq'ojarik, je' rukab' imb'aan reh i trigo noq impotz'arik. 28Re' trigo ruuk' nim paam chee' inkiq'oj paam, xa re' la' ma' q'e' ta kow inkiq'oj re' inkaaj chi ma' kipuch' taj inaq'wach. Eh manlik wach noq inkipuh wach, noq inkimol pam ye'aab' reh. 29Chu'nchel i na'ojb'al re' re', re' i QaJaaw Dios ink'uhtanik. Re' QaJaaw Dios wilik taqe i na'ojb'al ruyejaam wach naa rub'anam.


Copyright
Learn More

will be added

X\