ISAIAS 23

1Re' taqe i wili i naakik'ulum i aj Tiro: Re' taq i hat aj Tarsis i ti oq'oq taq ruum naa rusachariik wach i Tiro re' ti ponik taq eloq wii' pan barco Eh ko Quitim xab'iraj taq chaloq chi je' re' taq i naa ak'ulum. 2Eh re' taq i hat i wilkaat taq chi juntar i palaw, naa taq rusahchiik ak'ux, je' wo' taq i hat aj Sidón i xat b'ehomrik taq ruum i k'aay ink'amarik cho pan barco. 3Ruuk' taqe i b'iyajo inki a'n pan barco chinaah taqe i runimaal ha' Nilo inkireq kitumiin. Eh inooj naq kik'ayej chi naq'wach taqe i xa chib'ih jariik pantaq tokoom tinamit. 4Eh re' taq i hat i aj Sidón i wilkaat taq chi chii' i palaw chaloq taq ak'ixiik, je' taq wili i naa aq'orom: Re' hoj je' naa ma' xqik'raaj taqe nik' ti'kiil i ak'unanik, je' naa ma' xqak'isaj ta jino'q qak'uun qixq'uun, tiko'q taq. 5Eh re' taqe i aj Egipto, ma' k'isiin ta naa rutib'iik kik'ux noq naa kib'iram i naakik'ulum i aj Tiro. 6Eh re' taq i hat i wilkaat taq reje chi chii' i palaw naa wo' taq awoq'iim eh naa taq amolom chi elik ar Tarsis. 7Eh je' wili i naa ruq'orariik taq chawiij: ¿Mi re' re' i tinamit wili i xa eliik naq suq kik'ux eh xawilik wo' cho najtir? ¿Mi ma' re' re' i tinamit wili i xa kiooj naq chi patinik chi najt? 8Eh ¿Awach xq'atwik i q'orik chikinaah i aj Tiro chi je' re' i xkik'ul? Re' taqe i aj yakool chi kixilak k'amal b'eeh wo' naq taqe, eh xti nimaq wo' naq kiwach chikiwach chu'nchel i k'achareel. 9Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik xq'atwik q'orik chikinaah. K'uhtb'al reh chi wilik rajaawriik chi rehtesjiik i kiloq'il, i runimaal kiwach i nimaq kiwach wilkeeb' sut i wach ak'al. 10Re' taq i hat aj Tarsis naa taq awojiik xa aha' yuuq', je' rukab' noq inik'ik i nim haa', ruum xehteesjik taq chik awajaawriik chi jumpech. 11Re' Dios xuyeew i q'ab' chinaah i palaw, eh xakib'arb'otik chik ruum kiyo'jiik taqe i wilik kajaawriik. Eh xutaq'aaj kikanteesjiik inko'linik naq keh i aj Canaán. 12Eh je' wili i xuq'or keh i aj Sidón: Re' taq i hat, je' taq akab' i k'isa xq'un jot'ooj chik, atoob' ta neenamol taq chi elik Quitim, xama' naa ta wo' taq areqem rusuqkiil ak'ux. 13Eh chawil taq i kiye'aab' aj Caldeo, re' re' ma' re' ta naq tinamit, eh re' taqe i aj Asiria xich'ikanik reh, chi kiye'aab' i wilkeeb' cho panchiq yuuq'. Eh kijosaj kinimaq paat, xkijosaj i paat imb'aan wii' i q'ataj q'orik, eh re' wo' taqe i aj Asiria xsachwik kiwach. 14Eh re' taq i hat aj Tarsis i tib'iyajoinik taq pan barco, naa taq awoq'iim, ruum naa rusachariik wach i tiqajik taq wii'. 15Eh chupaam i q'iij re' re', naa rusahchiik pank'uxliis i Tiro chuwach i lajeeb' rukajwinaq haab', je' najtiil ink'acharik i reey. Noq ik'inaq chik i lajeeb' rukajwinaq haab', re' taq i hat aj Tiro naa taq kitz'uyem aweh i tz'uuy je' rukab' intz'uuyjik keh i k'oyoom laj ixoq. 16Re' i tz'uuy i ruq'or chi je' wili: Hat taq k'oyoom laj ixoq hat taq sahchinaq pank'uxliis, naa taq akotem paam i tinamit chi tz'uuy ruuk' arpa, xa re' naq taq naa awaajwaam chi naa taq ak'uliik pank'uxliis, inki. 17Eh noq ik'inaq chik i lajeeb' rukajwinaq haab', re' i QaJaaw Dios naa wo' chik ruye'em q'ab' keh i aj Tiro chi naa wo' chik kianam i yak kuuk' i tokoom tinamit. Eh je' nanaa kianam i k'oyomal kuuk' i tinamit sut i wach ak'al. 18Eh re' i kiyak, i kitumiin naa kiq'asam pan q'ab' i QaJaaw Dios, ma' naa ta kimolom, ma' naa ta kitamam wach. Naa la' ruye'ariik keh i kikamanik parukamaj i QaJaaw Dios, reh chi neenkiloq' kiwa' kihaa', reh chi neenkiloq' kiholohaq so'.


Copyright
Learn More

will be added

X\