ISAIAS 22

1Re' wili naa ruk'ulariik wach k'ixkaab', re' i xwilow panusaq wiriik. ¿Chib'ih taq i xak'ul, noq chawuncheel taq xatjohtik chinaah taq aapaat, ruum ayo'jiik? 2Chupaam taqe aatinamiit wilik tukinik iib', i choqinik iib', eh suq wo' naq taq ak'ux. Re' taq akamnaaq ma' re' ta ruuk' q'aslaj ch'ihch', ma' re' ta panq'aq'inik xi kanteesjik. 3Re' i k'amal taq aab'eeh xkimol chi elik, noq naa naq kikanteesjiik ruuk' flecha, xa re' la' xa xichoparik wo' hoq xi k'amarik reje kuum inixowanik kiwach. Atoob' ta xkimol wo' naq chi elik chi najt. 4Re' hin je' wili i xnuq'or: Kinakanaa' taq naawoq'iim q'e' ti' nuk'ux. Eh ma' awach chik inq'uninik nuwach, ma' naa ta chik numayam oq'ik chi riij i rusachariik wach i nutinamiit. 5Re' QaJaaw Dios nim rajaawriik, ruq'orom chi naa ruchaliik i yo'jik, i tukinik wachiis sachaj wachiis, chupaam i ye'aab' xk'uhtjik weh panusaq wiriik. Eh noq naa ruq'ehb'iik i tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit, re' koq'iim naa ruponiik kopan taq rax chee'. 6Re' taqe i aj Elam, pan kareta, rij kawáyu chalik inki a'n kiyohq'eem kiflecha. Eh re' i aj Qir xkik'am chaloq i pulato ch'ihch' ko'lemb'al kiib'. 7Re' taqe i wach k'ixkaab' q'e' holohaq xinujik chi kareta reh q'aq'inik. Eh re' taqe i xi chalik chi riij i kawáyu xkipab'aa' kiib' chi chii' i ookb'al reh i tinamit Jerusaleem. 8Re' taq i hat aj Judá, ma' naa ta taq a'nam ruko'ljiik awiib'. Jumehq'iil wo' naq taq naa awesam chaloq i ch'ihch' chupaam i paat wilik panch'ahn. 9Re' taq i hat xawil taq chi k'erenaq chik i tz'aq kotimaj wii' riij i rutinamiit reey David. Eh ruum i re' xokik i ha' chupaam i ye'aab' ha' wilik panyuuq'. 10Re' taq i hat xawil taq i paat wilkeeb' Jerusaleem, chi wilik i xraaj yojarik, reh chi xareq taq i tz'a'amb'al korb'eesb'al reh i tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit. 11Eh chi kixilak i ki'ib' chi tz'aq re' re' jinaj i tz'aq xkiyejaa' jilow i tz'aq korjinaq cho najtir ye'aab' ha'. Xa re' la' ma' xkipahqaaj ta kitoob'jiik ree Dios, re' i xye'wik cho q'ab' pampeet chi xikorjik chaloq i molb'al ha' re' re'. 12Eh chupaam i q'iij wili re' QaJaaw Dios nim rajaawriik, i ruq'or taq aweh chi tioq'oq taq, chi tiib'oq taq ak'ux. Eh chi chakoj taq i q'as wach itz'ihy, chi chajohmaaj taq wach aanaah, k'uhtb'al reh chi ti' taq ak'ux. 13Eh re' taq i hat ninq'ijinik, xohk'rik, kaansanik ixoq wakax, kaansanik tentzun taq i na a'n, reh chi nak'ux taq. Eh je' taq wili inaq'or: Yu'naak qa a'n qawa' qahaa' chi suq ruum xa i iqal kab'iij qoh kimik, tiki taq. 14Re' QaJaaw Dios nim rajaawriik, xuk'uhtaaj riib' weh i panusaq wiriik, je' wili i xuq'or weh: Korik chi ma' jaruuj naa nukuyum i kimahk i aj Jerusaleem, ruum korehtaal kikimik chub'aan, inki i Dios. 15Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, je' wili i xuq'or weh: Hiy ruuk' i Sebna incha'jinik reh i paat imb'aan wii' i q'ataj q'orik, je' wili i cha q'or reh: 16¿Chib'ih i k'ahchi' kaat i hat ayu'? ¿Awach q'orik aweh chi k'achi' ak'otom jinaj muq'umb'al? ¿Awach q'orik aweh chi chupaam i paat ab'aj wilik ayu' taxaaj xchalik ayejaa' amuq'umb'aal? 17Re' QaJaaw Dios xuq'or chi naa kaat rukutum reje wulu', je' rukab' i rub'an i winaq wilik ransil i rukut reje wulu' i wilik ru mahk chuwach. 18Eh naa kaat rutolem reje wach ak'al, je' rukab' imb'aan reh i pelota ar naa akimiik. Eh ar naakikutariik taqe i kareta kiye'wik naq runimaal awach. Ruuk' i re' naa ak'uhtaam ruk'ixb'ilaal i ajaab'ees tikamanik wii'. 19Eh naa kaat resam chupaam akamaj wilkaat wii', eh chi naa resam awajaawriik. 20Eh chupaam i q'iij re' re', naa nutaq'aam ruk'amariik i waj kamanoom Eliaquim rub'ihnaal rak'uun i Hilcías. 21Eh naa nukojom reh itz'ihy i nakoj naq i hat, je' wo' asincho inakoj naq i hat, re' naq inye'wik runimaal awach. Naa wo' nuye'em reh awajaawriik i hat. Re' Hilcías, naa rukahniik chi je' jinaj kajaaw i aj Jerusaleem, i aj Judá. 22Re' hin naa nuye'em i rajaawriik, re' chik i reh naa rilwiik reh i riih rumaam i reey David. Eh re' i naa rutehem i reh ma' awach ta chik naa rutz'apwiik reh, re' i naa rutz'apam i reh ma' awach ta chik naa rutehwiik reh. 23Re' hin naa nuye'wiik reh paruye'aab' chi je' inch'aplojik kalawux. Eh naa ruye'ariik runimaal wach ruum taqe i awach reh i rajaaw. 24Eh nim wach i ihq naa rukahniik chinaah ruum chu'nchel i awach reh i rajaaw ruuk' i reh naa kipahqaam kitoob'jiik. Eh naa rukahniik chi je' kalawux ch'ilaab' reh i kulk re' ruuk' taqe i oro chi nimaq chi kok' taq. 25Eh re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili xuq'or: naa ruponiik i q'iij noq ma' naa ta chik rukuyum naa rojiik wach ak'al i ransil. Je' rukab' i kalawux noq ma' rukuy ta rahliil int'uyub'jik chi riij, inch'a'lojik qohoq wach ak'al i rihq, inki i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\