ISAIAS 21

1Re' taqe i wili xq'orarik chi naa ruk'ulum i tinamit Babilonia. Xa je' chik kaq suut teew jab' chalik i rub'an pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij, eh panchiq yuuq' xa ti yo'joq chik ruum. 2Q'e' ti' i xuk'uhtaaj weh panusaq wiriik i Dios. Re' jot'ool chi ma' eht'alimaj i rub'an. Re' aj sachool i rub'an wo' i sachooj. Re' taq i hat aj Elam, aj Media hiy taq cha a'n keh i tinamit re' re', reh chi nee nelik taq cha naah i ti' k'axik. 3Re' hin ma' k'isiin i nuyo'jiik, q'e' ti' xwik'raaj taqe i xwilow panusaq wiriik. Ma' k'isiin ta ti'kiil nuk'ux ruum xa je' chik rukab' i ruti'kiil jino'q ixoq noq ink'ulik ruk'ux. Re' hin insahchik nuk'ux ruum taqe xwilow re' re'. 4Re' hin insahchik nuna'ojb'al, ma' k'isiin taj nuyo'jiik. Q'e' wo' naq suq nuk'ux noq inqajik i q'iij, xa re' la' insutinik chi ruti'kiil k'uxliis. 5Eh xwilow b'ila' chi xkiyejaa' i mexa, ixkihe' wach itz'ihy chuwach. Eh i xkian kiwa' kihaa', re' i k'amal kib'eeh i soldado je' wili i xuq'or: Cha juk' taq wach pulato ch'ihch' ko'lemb'al taq awiib'. 6Ruum re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Re' hat chakoj jino'q soldado aj cha'joom, reh chi neeruq'or chib'ih taqe i neenk'uloq. 7Wila' xrilow reje wach i kikareta qeremaj kuum i kawáyu. Eh wila' xrilow chi xik'uloq taqe i winaq chi iqilkeeb' chi riij b'uurux, oon chi riij taqe cameyo, nee rilow chi korik inki. 8Eh re' xokik chi cha'jinik kow chik inche xuk'er cho chii' chuq'orariik chi je' wili: Re' hin Jaaw, xak'ahchi' kiin chi cha'jinik panuye'aab' chi q'iij chi aq'ab'. 9Re' hin xwilow chi wilik i winaq xi k'uloq pantaq kareta qeremaj taqe kuum i kawáyu, inki. Eh wilik i xuk'er cho chii' chi je' wili: Xsacharik chik wach, xsacharik wach i tinamit Babilonia, chu'nchel i kitiyoox xiooj wach ak'al. 10Hat nutinamiit Judá, xyeq'arik taq apaam, je' rukab' imb'aan reh i trigo, Re' hin nuq'orom aweh i ruq'orom i QaJaaw Dios nim rajaawriik, re' i qaDios i hoj, hoj aj Israel. Re' ruq'orariik chi naakik'ulum i ti' k'axik i aj Duma 11Xq'orarik chi naakik'ulum i ti' k'axik i aj Duma, wilik i naa ruq'oriniik cho weh Seir, chi je' wili: Hat aj cha'joom ¿Nik' i ora wilkooj? ¿Nik' neensaq'ik? inko'q taqe. 12Eh re' aj cha'joom je' wili i xuq'or: Ach k'isiin ma' insaq'ik, xa re' la' naa wo' chik rokiik aaq'ab'. Awach iraaj runab'eem chupahqaaj nee wo' chik i rub'an chi nee taq ti sutinik ruka'peech, inki. 13Eh xq'orarik chi naakik'ulum i ti' k'axik i aj Arabia: Re' taq i hat aj Dedán, k'ahchi' taq awik'sam aq'ab' pantaq ch'ahn paruyuq'ul i Arabia. 14Eleen taq chaloq i hat aj Tema, chuye'ariik kiwa' kihaa' taqe i kinuhmik, taqe chiqiij kichii' elik inki a'n 15Ruum re' keh elik inki a'n ruum naa kikanteesjiik ruuk' i q'aslaj ch'ihch', ruuk' i flecha, ruum yohb'aal wach i kijosq'iil inixowanik kiwach. 16Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Xa pan jinaj haab' insahchik wach i runimaal kiwach i aj Cedar, xa pan ajlamaj q'iij naa rub'aan, je' rukab' noq inajaljik i ru q'iij i moso. 17Atoob' ta q'e' wo' naq kow kiib' chi q'aq'inik taqe i aj Cedar, xama' k'ih ta chik i kiflecha naa rukahniik i aj q'aq'ineel, inki. Re' i wili re' i QaJaaw Dios inq'orik, re' i qaDios i hoj, hoj aj Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\