ISAIAS 2

1Re' wili xk'uhtjik reh parusaq wiriik i Isaías rak'uun i Amoz, chi naakik'ulum i aj Judá, i aj Jerusaleem. 2Je' wili i xq'orarik reh: Naa ruponiik i q'iij noq re' manlik rupaat i QaJaaw Dios wilik chinaah i yuuq', re' re' naa ruwihiik runimaal wach chikiwach chu'nchel i nimaq kiwach. Eh re' i tinamit sut i wach ak'al naa kojiik chi rilariik. 3Eh re' i tinamit je' wili i naa kiq'orom: Qoh johtoq chinaah i yuuq' wilik wii' i rupaat i QaJaaw, re' i ruDios Jacob. Eh neeruk'uhtaaj qeh i rub'eeh, eh neenqak'am naah i nee ruq'or qeh, inko'q taqe. Ruum ar Sión naa reliik chaloq i ruk'uhb'aal i Dios, eh Jerusaleem naa reliik chaloq i ruq'oral. 4Eh re' reh naa ruq'atwiik i q'orik chikinaah i nimaq tinamit, i ruq'il i kok' i tinamit. Re' i kiq'aslaj ch'ihch', naakisutem chi arado, re' i kiq'as ju' ch'ihch' naa kisutem chi macheet. Ma' naa ta chik kojiik chi kansanik ruuk' ruq'aslaj ch'ihch' pan tokoom tinamit, ma' naa ta chik kitijem i q'aq'inik. 5Chab'iraj taq i hat, rak'uun rixq'uun i Jacob, qoh wih-oq taq parusaqumaal i QaJaaw Dios. 6QaJaaw Dios re' hat xakanaa' aatinamiit, re' taqe i rak'uun rixq'uun i Jacob, ruum inki a'n taqe i yiib' wach na'ojb'al, inchalik parelb'aal q'iij. Eh inkiq'ijej kiib' je' rukab' inki a'n i aj filisteo, eh inki a'n jinaj kiwach kuuk' i tokoom tinamit. 7Eh re' i kitinamiit nujinaq chi plata, nujinaq chi oro, eh xiik' naah k'ihaal i k'ih taq tz'aaq wilik keh. Eh ma' k'isiin i kikawayu, i kikareta wilik. 8Eh re' i kitinamiit nujinaq paam chi tiyoox. Re' xan kiyeew chik kik'ux chulooq'jiik i ki dios xa re' keh xitz'aqwik reh ruuk' kiq'ab'. 9Re' keh inkixuk'aa' kiib', inkiloch' kiib' chulooq'jiik i ki dios re' re'. Re' hat QaJaaw Dios maakuy chik kimahk. 10Re' i tinamit naakikeb'aam kiib' pantaq paat ab'aj, pantaq jul. Ruum naa kiyo'jiik ruum i rujosq'iil i runimaal wach i ruloq'il i QaJaaw Dios. 11Re' i nimaq kajaawriik naa ruloch'ariik kinaah, eh re' taqe i kow kiib' naa rehtesjiik i runimaal kiwach. Eh xa re' chik i QaJaaw Dios naa ruk'uhtaam i runimaal wach. 12Re' QaJaaw nim rajaawriik naa ruponiik i q'iij noq naa resam i runimaal kiwach i wilik kajaawriik, i yiib' wach kina'ojb'al, je' wo' taqe i kow kiib'. 13Eh naa resam i runimaal kiwach inkikapaaj chi je' kikab' inajt kinaah chee' chakaltee' ar Líbano. Eh chi je' kikab' inajt kinaah tz'inuj ar Basán. 14Naa resam i runimaal kiwach i nimaq kiwach, inkikapaaj chi je' kikab' taqe i yuuq' najt kinaah. 15Eh naa wo' resam i runimaal kiwach inkikapaaj chi je' kikab' inajt kinaah tz'aq, eh chi je' kikab' i kowlaj koraal tz'aq. 16Naa kesam i runimaal kiwach inkikapaaj chi je' kikab' i b'ehlb'al kihq i aj Tarsis, eh chi je' kikab' taqe i holohaq barco. 17Re' i QaJaaw Dios naa resam i runimaal kiwach i wilik kajaawriik, i kow kiib'. Eh xa re' chik i QaJaaw Dios naa ruk'uhtaam i runimaal wach chupaam taqe i q'iij re' re'. 18Eh naa rukuxiik rusacham kiwach chu'nchel i tiyoox. 19Chupaam taqe i q'iij re' re', yohb'aal wach i ti' k'axik naa ruye'em chinaah i wach ak'al i QaJaaw Dios, re' i tinamit naakikeb'aam kiib' pantaq paat ab'aj, pantaq jul ruum ma' naa ta kikuyum, i runimaal wach, i ruloq'il i QaJaaw Dios. 20Eh chupaam taqe i q'iij re' re', re' i tinamit naa kikutum reje chuwach i ch'ooh, chuwach i chikop tz'uhumxik' i kitiyoox re' ruuk' i oro, i plata chi naa kiloq'em. 21Eh noq naa rub'anam i q'ataj q'orik i QaJaaw Dios chinaah i wach ak'al, re' i tinamit naakikeb'aam kiib' pantaq paat ab'aj, pantaq nimaq jul. Ruum ma' naa ta kikuyum rilariik i rujosq'iil i runimaal wach, i ruloq'il i QaJaaw Dios. 22Eh maayeew taq chik ak'ux chikinaah i xa winaq, ruum re' keh xa reh junk'aam i kik'achariik. Eh ¿Chib'ih reet noq q'e' taq i nayeew kiloq'il?


Copyright
Learn More

will be added

X\