ISAIAS 19

1Xq'orarik chi naa ruchaliik i ti' k'axik chinaah i tinamit Egipto, je' wili xq'orarik keh: Chab'iraj taq, re' i QaJaaw Dios chinaah i suutz' kow i rub'an naa ruponiik taq cha naah, eh naa ruk'uyu'sam pan kiye'aab' taqe i tiyoox ar Egipto. Re' taq i hat aj Egipto naa taq ayo'jiik chuwach. 2Re' hin naa nuye'em q'ab' chi k'ul naa kipletoheem kiib' i aj Egipto. Eh k'ul naa kipletoheem kiib' xa kas kichaaq' kiib'. Eh re' i ju'jun seht chi tinamit k'ul naa kipletoheem kiib', je' wo' taqe i reey. 3Re' hin naa nuyojom i kina'ojb'al taqe i aj Egipto, naa nuyojom wach i kiyejaam wach. Eh re' keh naa kipahqaam i koq reh i kitiyoox chihreet inkik'ul, je' wo' keh i aj war, keh i aj q'iij, reh i kánjel kit'iosil taqe kamnaq. 4Re' hin naa nuq'asam pan q'ab' josq'laj aj taaq'oom i tinamit Egipto. Eh naa nuq'asam pan q'ab' i reey kow intaaq'anik, inki, i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 5Eh re' i ruha'iil i palaw naa ruchiqiik, naa wo' ruchiqiik chu'nchel i nim ha' wilkeeb' ar. 6Re' taqe i rooq ha' wilkeeb' Egipto, naakichiqiik, eh naakichuhb'iik. Eh re' taqe i kaxlan-aaj, taqe i kowlaj k'im naakichiqiik. 7Chu'nchel i ch'ahn wilkeeb' chi chii' i nim ha' Nilo naa rukuxiik kichiqiik. Naa wo' rukuxiik kichiqiik chu'nchel i tik wilkeeb' chi chii' i nim ha' re' re'. 8Eh re' taqe aj karineel chupaam i ha' re' re', naa koq'iim, naa rutib'iik kik'ux, ruum ma' naa ta chik kikutum qohoq i kiya'l chopb'al kar, je' wo' hoq i kiloklok naah ch'ihch' chopb'al kar ruum naa ruchiqiik i ha' re' re'. 9Re' taqe i kiyej-anik i holohaq itz'ihy, taqe i kikemwik reh itz'ihy, naa rutiib'iik kik'ux. 10Eh chu'nchel i kikemwik i itz'ihy naa ruyojiik kik'ux, je' wo' chu'nchel i aj karineel. 11Xti korik chi re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Zoán, ma' xta kina'ojb'al. Re' i kikojwik runa'ojb'al i reey Egipto yiib' wach i kina'ojb'al. Eh ¿Chib'ih reet noq inkiq'or i koq reh i reey ar Egipto chi je' wili? Re' hoj, hoj kiih kimaam i wilik kina'ojb'al, hoj kiih kimaam i najtir reey, inki taqe. 12Eh ¿Aha' wilik taqe i kikojwik na'ojb'al inaq'or? wila' korik chi wilik kina'ojb'al neerub'an chi nee kichalik yu'naak eh neenkiq'or aweh chib'ih jariik i ti' k'axik naa ruchaliik chikinaah aatinamiit Egipto. 13Re' taqe i k'amal kib'eeh aj Zoán sahcheel i kina'ojb'al, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh aj Menfis. Chu'nchel i k'amal b'eeh wilik pan kitinamiit xkiyeew kiib' chi jot'arik, eh xkiyeew chi jot'arik i tinamit Egipto. 14Re' i QaJaaw Dios xusach i kina'ojb'al, reh chi ma' holohik ta naa kib'aniik. Eh re' taqe i aj Egipto ma' nelik ta korik inki a'n ruum je' taqe rukab' i xohk'reel i ruxab'ej riib', eh k'ulchel inooj. 15Re' tinamit Egipto ma' awach ta naa ruko'liniik reh ni xata wilik rajaawriik, ni xata ma' chih rajaawriik, ni xata re' ipak', i kalaab'. 16Eh chupaam i q'iij re' re', naa kikahniik i aj Egipto chi xa je' chik taqe ixoq, xakib'arb'otik chik ruum kiyo'jiik. Re' keh naa kiyo'jiik noq naakilom chi naa ruye'em chikinaah i rujosq'iil i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 17Eh re' taqe i aj Egipto ma' k'isiin ta naa kiyo'jiik chikiwach i aj Judá. Noq naa kib'iram rib'iral i ti' k'axik yej-amaj cho wach chi naa ruye'ariik chikinaah ruum i QaJaaw Dios. 18Eh chupaam i q'iij re' re', ho'oob' taqe i tinamit naa kichaliik Egipto, eh naakiq'orik pan kiq'oral i aj Canaán. Eh naa kiq'orom xti korik chi naa kiloq'em i QaJaaw Dios nim rajaawriik. Eh jinaj keh i tinamit re' re' i Herez naa rubíhnaam. 19Eh chupaam i q'iij re' re' naa ruwihiik jinaj ru artaal i QaJaaw Dios ar Egipto. Eh chupaam reje i k'ula't reh i rutinamiit naa ruwihiik jinaj inajt naah ab'aj loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios. 20Re' taqe i re' naa rukahniik chi rehtalil chi re' i QaJaaw Dios naa ruwihiik ar Egipto. Noq re' taqe i tinamit naa kipahqaam i rotob'il ruum i ti' k'axik, naa wo' kib'irjiik. Re' i QaJaaw Dios naa rutaq'aam chaloq jinaj i naa resaniik keh pan i ti' k'axik. 21Re' i QaJaaw Dios naa ruk'uhtaam i rotob'il kuuk' i aj Egipto, eh naakinimam chi wilik i Dios naa kik'atam kimayiij chuwach, eh naa kiloq'em. Re' i naa kiq'orom reh chi naa kianam, naa wo' kianam. 22Re' QaJaaw Dios naa rik'sam taqe chi ti' i aj Egipto, eh naa wo' chik resam taqe chupaam. Eh re' keh naakinimam i QaJaaw Dios, naa rib'iram taqe, naa resam taqe chupaam i ti' k'axik. 23Eh jinaj i b'eeh naa reliik chaloq Egipto naa ruponiik ar Asiria. Re' taqe aj Egipto naakiponiik ar Asiria, eh re' taqe i aj Asiria naakiponiik ar Egipto. Eh naa kianam jinaj wach kik'ux, pankomonil naa kiloq'em i QaJaaw Dios. 24Eh chupaam i q'iij re' re', naa rub'anam jinaj kiwach i ixib' chi tinamit. Re' Israel, re' Egipto, re' Asiria, kuum i keh naakik'ulum i rotob'il i Dios i tinamit wach ak'al. 25Noq naakikuxeesjiik ruum i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i naa ruq'orom: Re' hin naa nukuxisam i nutinamiit Egipto, naa nukuxisam i Asiria, re' i nuyejaam chaloq, je' wo' hoq i Israel re' i xa nutinamiit wo' chaloq, inko'q.


Copyright
Learn More

will be added

X\