ISAIAS 16

1Re' taq i hat aj Moab i akeb'aam taq awiib' panchiq yuuq' Sela, neerub'an chi nee taq i naataq'aaj i rak'uun tentzun chi rukooch i reey wilik Sión. 2Re' taqe ixoq aj Moab naakikanab'jiik chi chii' i nim ha' Arnón. Eh naa kikahniik chi je' kikab' i kok' tz'ikin ma' nkireq ta kisuuq'. 3Eh je' wili i neenkiq'or ponoq keh i aj Sión: Cha a'n taq otob'il qeh, chakoj taq qana'ojb'al, qoh ako'leej taq je' rukab' i rub'an i muuj parutz'a'iil i q'iij. Ruum re' hoj k'ahchi'kooj kisik'im i aj ixowaal reh i qakanteesjiik. 4Eh nee ta tii nayeew taq qapatal panatinamiit, qoh ako'leej i hoj, hoj aj Moab chikiwach inkaaj qakanteesjiik, inko'q taqe. Re' taqe aj ixowaal naa wo' kikanteesjiik, ma' naa ta chik rilariik kiwach chinaah wach ak'al. 5Eh jinaj i re' ruuk' i riih rumaam i reey David naa rokiik chi reyil. Re' reh naa ruwihiik otob'il ruuk', eh parukorkiil naa rub'anam i q'ataj q'orik, eh naa ruye'em reh i ju'jun aha' wilik iraaj. Eh re' rub'ehel naa rub'anam. 6Re' hoj qeht'al chi re' taqe aj Moab ma' k'isiin ta inkinimb'isaj kiwach. Eh xa q'et q'et taqe, xa re' i yiib' wach na'ojb'al inki a'n ma' xta korik kuuk'. 7Ruum aj re' chu'nchel i aj Moab, naa koq'iim ruum i ti' naakik'ulum. Eh ruum chi ma' naa ta chik kinik'eem wach kikaxlanwi'k inkorjik ruuk' i chiq uuva re' inkorjik cho ar Qir-hareset. 8Naa ruchiqiik i kiye'aab', naa ruchiqiik wach i ki uuva chupaam i ye'aab' Hesbón, je' wo' chupaam i ye'aab' Sibna, naa ruchiqiik kuum i tokoom tinamit. Eh noq xub'an chaloq i uuva inkitik imponik ko chupaam i tinamit Jezer, eh imponik wo' naq ko chupaam i chiq yuuq', je' wo' chi chii' i palaw. 9Ruum aj re', re' hin xa je' chik kinoq'ik aj Jezer, ruum naa rusachariik wach i ki uuva. Eh ti' nuk'ux noq kinoq'ik chikiij i aj Hesbón, i aj Eleale. Re' taqe re', ma' naa ta koqiim noq naa rusachariik wach i kitik, ko ruum chik i q'aq'inik naakik'erem kichii'. 10Eh ma' naa ta chik ruwihiik suq kiil k'uxliis chupaam i kiye'aab'. Ma' awach ta chik i naa rutz'uyiniik chupaam i ye'aab' intikarik wii' i uuva, ma' naa ta chik kiyitz'im i riis. Ma' awach ta chik naa rusuuqb'iik ruk'ux, ruum re' hin naa wesam i rusuqkiil kik'ux. 11Re' hin naa rutib'iik nuk'ux ruum i ti' k'axik naakik'ulum i aj Moab, i naakik'ulum i aj Qir-hareset. 12Re' taqe i aj Moab naa wo' naq kojiik chinaah taqe inajt naah yuuq' chulooq'jiik taqe i tiyoox, xa re' la' xama' xta wo' chik inaakesam ruuk' i re'. 13Re' i QaJaaw Dios re' taqe i ti' k'axik wili ruq'orom cho najtir chi naakik'ulum taqe i aj Moab. 14Eh yu'naak re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' taqe i aj Moab ach ixib' haab' naa kik'achariik, xa nupajam chik i q'iij, je' rukab' noq impajarik i q'iij reh i kamanoom. Eh naa rehtesjiik i kajaawriik, atoob' ta kik'ihaal wo' naq, xama' k'ih chik i naa kikahniik, eh ma' kow ta chik kiib', inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\