ISAIAS 14

1Re' i QaJaaw Dios naa wo' chik ruketelaam kiwach i aj Israel, re' taqe i riih rumaam i Jacob. Naa wo' chik ruk'amam taqe chaloq chupaam i kiye'aab', eh wilik taqe i tokoom tinamit naa ruchaliik chikiij. 2Re' chik taqe i aj Israel naa rutaaq'aniik keh i tokoom tinamit naa ruchaliik chikiij, naakiminariik pankowlaj kamanik chupaam i ye'aab' naa ruye'ariik keh ruum i QaJaaw Dios. Re' chik taqe i aj Israel naa rutaaq'aniik keh i tokoom tinamit re' naq taqe intaaq'anik imb'anik ti' k'axik keh. 3Re' taq i hat, aj i Israel noq naa ruye'em taq ahi'liik i QaJaaw Dios ruuk' i ti' k'axik, ruuk' i ruti'kiil taq ak'ux i hat taq minooj wii' chupaam i kowlaj kamanik. 4Re' taq i hat, je' wili i naa taq aq'orom chi riij i kireey i aj Babilonia: ¿Mi xawil taq nik' wach noq xooj kuxoq imb'anik naq i ti' k'axik qeh? Eh ¿Nik' wach noq xhesteesjik i rajaawriik ink'axwik wach b'ehomal? 5Re' QaJaaw Dios xresaj i kajaawriik, i q'e' naq kow kitaaq'anik. Eh xresaj i kajaawriik i q'e' naq kow kiib'. 6Eh xresaj kajaawriik i kib'anik i ti' k'axik reh i tinamit ruum kijosq'iil, eh xama' kihi'lik ta chub'aan taqe re'. Eh ruum i kijosq'iil xa eliik inkiyeew panti' k'axik i tinamit. 7Eh yu'naak chu'nchel i wach ak'al wilkeeb' pansuqkiil k'uxliis, inkik'er kichii' chi tz'uuy. 8Eh re' taqe sohchaj, taqe i chakaltee' ar Líbano naa rusuuqb'iik kik'ux, je' wili i naa kiq'orom: Xa re' wo' noq xsacharik kiwach i kireey i aj Babilonia, ma' awach ta chik inyok'winaq qeh, inko'q taqe. 9Eh noq naakilom awach i wilkeeb' pan kiye'aab' kamnaq, naa rusahchiik kik'ux. Eh noq naakilom chi naa awojiik k'oloq naa rusuuqb'iik kik'ux, naa kaat ruchaliik kik'ulum. Eh re' taqe wihinaq chi k'amaj b'eeh, taqe i wihinaq chi reyil naa kiwuktiik chaloq chi ak'ulariik. 10Chu'nchel i re' je' wili i naa kiq'orom aweh: ¿Mi xat q'ehb'ik wo' re' hat je' rukab' noq xoj q'ehb'ik i hoj? ¿Mi xehteesjik wo' re' awajaawriik i hat je' rukab' noq xehteesjik i qajaawriik i hoj? 11Eh noq xub'an tixkiyeew wo' naq aloq'il ruuk' i q'ooj arpa, eh yu'naak ma' xta chik aloq'il, xokik taqe ruhahal ati'jolal, xa je' chik chinaah taqe i haah yokolkaat. 12Eh re' hat i naq'at wo' naq kiwach i tinamit, yu'naak xak'ul aweh je' rukab' noq xkutarik chaloq wach ak'al i holohik laj saqum insihq'inik pantaq wahq'eq. 13Re' hat je' wili i xaq'or panak'ux: Re' hin korehtaal kinjohtik pan taxaaj, ar naa wojiik wih-oq i wilkeeb' wii' i ruch'umiil i Dios. Korehtaal i nub'an i taaq'anik chinaah i yuuq' re' inkiloq'ej wii' i ki dios ar pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij. 14Re' hin naa wojiik wih-oq kochinaah taqe i suutz' korehtaal kinkahnik paruye'aab' i Dios, tiki wo' naq. 15Xa re' la' re' hat yu'naak xkesaj awajaawriik, xatkikut ko chupaam i ruchamiil i jul wilkeeb' wii' i kamnaq. 16Eh re' i naa kilwiik aweh na' chak'ul i re', naa rusahchiik kik'ux, je' wili naa kiq'orom: ¿Mi ma' re' i winaq wili re' i ruk'uyu'saj naq i ak'al ruum i rajaawriik, xakib'arb'otik chik ruum kiyo'jiik i tinamit chuwach, 17eh i ma' xta chik jino'q xukanaa' chupaam i tinamit, xukanaa' chi xa je' chik rukab' i ye'aab' chiq yuuq'? ¿I rub'an naq ti' k'axik keh i tinamit, ma' jaruuj naq i roq'taaj taqe reje, i ruminim pankowlaj kamanik? inko'q taqe. 18Eh chu'nchel i reey wilkeeb' wach ak'al kimuhqik chi korik, eh yu'naak k'ahchi' keeb' chi hi'lik chupaam kiye'aab' muqulkeeb' wii'. 19Xa re' la' re' hat ma' naa ta kaat kimuq'aam parub'ehel, naa kaat kikutum reje wulu', je' rukab' imb'aan reh i sohk'. Eh ar naa kaat kikutum chi kixilak taqe i xa kansamaj ruuk' ch'ihch', i xa b'iyooj chi kalaq. Xa nik' wach jul naa kaat kikutum wii'. 20Re' hat ma' naa ta amuhqiik je' rukab' noq ximuhqik taqe i reey junch'uq, ruum re' hat xasach kiwach aatinamiit, xkuxik taqe akansam i tinamit. Eh ma' naa ta chik ruwihiik awiih aamaam ruum ayiib' wach na'ojb'al xa a'n. 21Re' taq i hat cha yejaa' taq awiib' chi kikanteesjiik i riih rumaam i reey wili, ruum i mahk xkian i kimaam kati't. Reh chi ma' nee ta chik inkiye'q' pankooq i tinamit. Eh ma' naa ta kinujisam paam i tinamit, ma' naa ta kehchaam i ye'aab'. 22Re' QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or: Re' hin naa nub'anam keh i tinamit, eh naa nusacham wach i tinamit Babilonia. Ma' xta chik i naa nukanaam, naa nusacham wach i kiih kimaam, inki. 23Re' hin naa nusutem chi ch'uwa' ak'al i Babilonia, naa nukanaam chi kiye'aab' i tuhkur, eh naa numesem cho paam naa nusacham kiwach, inki i QaJaaw Dios. 24Re' QaJaaw Dios nim rajaawriik xti xuq'or i korik, je' wili i xuq'or: Nik' wach nukapaam cho rub'aan naa wo' rojiik eloq wach. Nik' wach i nuyejaam cho wach je' wo' re' i naa nub'anam. 25Re' hin naa nusacham kiwach i aj Asiria pan kiye'aab' i aj Israel chinaah i yuuq' naa nub'anam keh, naa nuyeq'em taqe pan wooq. Kora'j naa wesam re' i ahl laj hiq kiye'em chinaah i nutinamiit Israel. 26Re' taqe i wili i nuyejaam wach chi naa nub'anam kuuk' i tinamit wach ak'al. Eh ruuk' i wajaawriik naa nub'anam keh i nimaq tinamit, inki i QaJaaw Dios. 27Re' wili re' i QaJaaw Dios xyej-anik wach, ma' awach ta chik neenyojwik wach. Re' reh ruq'orom chi naa rusacham kiwach i tinamit ma' xta neenq'ilwik reh. 28Eh chupaam i haab' noq i xkimik i reey Acaz, re' Isaías xuq'or taqe i q'orik wili: 29Re' taq i hat aj filisteo mansuuqb'ik taq ak'ux, chi ma' xta chik rajaawriik intaaq'anik taq aweh. Ruum wilik wo' chik i naa ruktiik cho ar, q'e' kow riib' je' rukab' i aaq'. Re' je' rukab' i rak'uun i aaq' xan pisk'anik chik. 30Eh re' taqe i neb'aa', xanaa wo' kireqem kiwa' kihaa, xanaa wo' kik'achariik chi suq kik'ux. Eh re' i QaJaaw Dios naa taq kaat rukansam ruuk' wi'jaleel i hat taq aj filisteo. Eh nik' chik k'ihaal inaakikahniik naa rusacham kiwach. 31Re' taq i hat aj filisteo, ti oq'oq taq, chaloq taq ab'arb'otiik ruum pantz'eet reh i rookb'aal q'iij xa sib' chik kipaam i xi chalik chi q'aq'inik taq awuuk'. Eh ma' jino'q naa risam iloq riib' chi kixilak i kuch'ihil. 32¿Chib'ih taq i naa achaq'weem wii' i kaj taqareel i tinamit? Re' hoj je' wili i naa qachaq'weem taqe wii': Re' i QaJaaw Dios xye'wik paruye'aab' i Sión, re' rutinamiit ti' wilkeeb' ar naakiko'leem kiib', qoh ko'q.


Copyright
Learn More

will be added

X\