ISAIAS 13

1Re' Isaías rak'uun i Amoz xk'uhtjik reh parusaq wiriik ruum i Dios chib'ih i naa ruk'ulum i tinamit Babilonia. 2Chajosaj taq i rehtalil chinaah inajt naah yuuq'. Eh cha q'or taq keh i soldado chi naa taq awokiik chupaam i kiye'aab' taqe i aj taaq'oom chikinaah i tinamit. 3Eh re' i hin naa nusik'im kiwach nu soldado kow kiib', reh chi narojiik b'anroq keh i aj ixowaal re' re'. Eh naakeliik korik, ruuk' i re' naakiye'em nuloq'il, inki Dios. 4Chinaah taqe i yuuq' inib'irjik chi k'erlik kichii' i ruk'ihaal tinamit. Re' i choqik inki a'n re' taqe i ruk'ihaal tinamit kianam jinaj wach kik'ux. Re' i QaJaaw Dios i ruyeew rukowiil kik'ux i ru soldado reh chi naa kojiik chi q'aq'inik. 5Re' taqe i re' najt naa kichaliik chi junsuut i wach ak'al, chusachariik kiwach chu'nchel i aj Babilonia ik'tesb'al reh i rujosq'iil i QaJaaw Dios. 6Re' taq i hat tiib'oq taq ak'ux, ruum k'ulik iloq reh i q'iij chi naa ruye'em taq cho cha naah i rujosq'iil i QaJaaw Dios nim rajaawriik naa rusacham taq awach. 7Eh chu'nchel i tinamit ma' k'isiin ta naa rutib'iik kik'ux, naa kikahniik chi ma' xta chik k'isinoq kikowiil. 8Re' keh i ti' k'axik naa ruchaliik chikinaah, naa kiyo'jiik, naa rutib'iik kik'ux. Eh xiik' naah i ti' naakik'ulum, je' rukab' i ruti'kiil ixoq noq ink'ulik ruk'ux. Eh k'ul naakitz'ehtaam panaq'kiwach, naa rusahchiik kik'ux, xanaa chik rukaaqb'iik i kiwach. 9Re' i QaJaaw Dios ilook' i rureq i ruq'ijil chi naa ruye'em taqe panti' k'axik i tinamit, naa ruye'em i rujosq'iil. Eh naa rukanaam chi ma' xta chik wilik chupaam, naa rusacham kiwach chu'nchel i aj mahk. 10Re' i ch'umiil ma' naa ta chik ruye'em i rusaqumaal, eh re' i q'iij xa kore' wo' naq elik i rub'an chaloq naa wo' chik ruq'equmriik wach. Eh re' poh ma' naa ta chik ruye'em i rusaqumaal. 11Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk i tinamit, taqe i yiib' wach kina'ojb'al ruum i kaansanik inki a'n naa wesam i runimaal kiwach i nimaq kiwach, taqe i kib'anik ti' k'axik. 12Re' hin xama' k'ih ta chik i winaq naa nukanaam chi k'achalkeeb'. Xa je' chik kik'ihaal i holohik oro ar Orfir. 13Chupaam taqe i q'iij re' re' noq naa nuye'em i nujosq'iil i hin nim wajaawriik, naa nuk'uyu'sam i taxaaj. Eh naa nuk'uyu'sam i wach ak'al, ik'tesb'al reh i nujosq'iil chinaah i tinamit. 14Re' taqe tokoom tinamit naakimolom chi elik noq naa kojiik pan kitinamiit, je' rukab' noq inkimol chi elik i keej, je' kikab' i tentzun ma' xta cha'jen keh. 15Re' i tinamit re' re', xa aha' pa' neenkik'am reje xanaa wo' rusachariik kiwach. Eh ma' k'isiin taqe ruuk' q'aslaj ch'ihch' naa kikanteesjiik. 16Re' i kiha'lak'uun panaq'kiwach naakiq'ojariik wataq ab'aj, naa relq'jiik i chib'ih keh pankipaat, naa ruchopariik i kehk'een kuum i tokoom winaq. 17Re' hin naa nuk'amam taqe chaloq i aj Media, reh chi naa rub'aan keh. Re' keh, ma' nee ta inkik'ul i plata i oro chi tojb'al riij chi ma' ta neenb'aan keh. 18Re' keh ruuk' i kiflecha naa kikansam taqe i k'ijolaq, eh ma' naa ta kiketelaam wach noq naa kikansam taqe i koxi aasjik, je' wo' i saq nimaq chik taqe. 19Re' Babilonia q'e' naq holohik chi keh i tinamit, eh q'e' wo' naq looq', nim i rajaawriik chi keh i aj Caldeo. Xa re' la' re' hin i Dios, naa nusacham wach, je' rukab' noq xnusach wach i Sodoma, i Gomorra. 20Eh ma' awach ta chik i naa rupatiniik ar chi jumpech, ma' xta chik i naa ruwihiik ar, eh ma' naa ta chik kiyejaam ki perpat ar taqe i aj árabe, eh ma' naa ta wo' chik kiye'em i kichikoop ar taqe i aj cha'jen chikop. 21Naa la' rukahniik chi kiye'aab' i chikop kiwihik chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. Eh ar naa kiwihiik taqe tuhkur, taqe i nimaq chikop wilik kixiik', taqe i kaprax, xanaa chik kipisk'anik pankooq ar. 22Eh chupaam taqe i paat imb'aan wii' i taaq'anik, re' chik taqe i josq'laj chikop naakik'erem kichii', taqe i xojb', je' wo' chupaam inajt kinaah paat ko'lb'al iib'. Je' re' noq xa ilook' insacharik wach i Babilonia, inki Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\