ISAIAS 10

1Re' taq i hat, q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum inakoj taq i k'uhb'aal chi ye'b'al keh panti' k'axik i tinamit. 2Eh xaq'uchb'al chib'ih keh i neb'aa', xa reh chi ma' parub'ehel ta taq inaq'at i q'orik. Eh xaq'uchb'al chib'ih keh ixoq kamnaq kib'ahiil, je' wo' chib'ih keh i ma' xta kituut kajaaw. 3Eh ¿Chib'ih taq i naa a'nam i hat noq naa ruq'atariik taq i q'orik cha naah? Eh ¿Chib'ih taq i naa a'nam noq naa ruk'uliik iloq taq cha naah i ti' k'axik? ¿Awach taq naa rutoob'iniik aweh? ¿Aha' taq naa rojiik ab'ehomal amolom wach? 4Eh wii' ma' xat kanteesjiik taq panq'aq'inik, naa taq ak'amariik reje chi prexohjik pan tokoom tinamit. Eh ni xata ruuk' i re' naa rik'iik i rujosq'iil i QaJaaw Dios, xa konaa wo' ruye'em i ti' k'axik taq cha naah. 5Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin, re' taqe i aj Asiria naa nukojom chi jilow nukarote, re' keh naakik'saniik reh i nujosq'iil chikinaah i tinamit 6Re' ruum nujosq'iil naa nutaqaam taqe chaloq i aj Asiria chi q'aq'inik kuuk' taqe i aj Israel, reh chi naa ruq'uchariik i chib'ih keh. Eh reh chi naa rub'aan ti' k'axik keh, naakiyeq'eb'iik panak'al, je' rukab' imb'aan reh i ch'uwa' pantaq b'eeh. 7Xa re' la' re' i kireey i aj Asiria ma' xata re' re' iraaj chi naa rub'anam, re' la' raaj i reh chi naa rusacham kiwach i ruk'ihaal tinamit. 8Re' i reey re' re' je' wili i ruq'or: Chu'nchel i wilkeeb' chi reyil, chi ri'sil i wajaawriik wilkeeb'. 9Eh chi wee hin eliik wach i tinamit Calno, ruuk' i Carquemis. Eh eliik wach i tinamit Hamat, ruuk' i Arfad. Eh re' i Samaria eliik wach ruuk' Damasco. 10Re' hin xnub'an keh i tinamit ma' k'isiin i tiyoox kuuk' ma' xata je' k'ihaal i tiyoox wilik kuuk' i aj Jerusaleem, i aj Samaria. 11¿Mi ma' naa nusach kiwach re' i aj Jerusaleem, ruch'ihil i kitiyoox, je' rukab' noq xnusach kiwach i aj Samaria, ruch'ihil i kitiyoox? inki i kireey i aj Asiria, inki. 12Eh re' i QaJaaw Dios noq rukohlaam chik ruye'ariik i ti' k'axik chikinaah i aj Jerusaleem chinaah i yuuq' Sión. Kora'j naa ruye'em chutojariik re' i ru mahk i yiib' wach runa'ojb'al, re' i kireey i aj Asiria, ruum i xu q'etwachej riib'. Eh xa nim wach i rub'an riib'. 13Re' i kireey i aj Asiria je' wili i ruq'or: Chu'nchel i xnub'an, ruuk' i wajaawriik xnub'an, eh wilik nuna'ojb'al. Eh xinelik korik, re' hin xnub'an keh i k'ih seht chi tinamit, eh xnuchop naah chi weh i kib'ehomal, xnuq'uch i kajaawriik i kireey. 14Eh xnuchop naah i kib'ehomal i tinamit re' re', ma' awach ta neentz'a'inik weh. Xa je' rukab' noq inchoparik naah i miloj wilik pan jino'q suuq' ma' xta ehchan reh noq xnuchop naah. Eh ma' awach ta inq'orik chi riij, ma' xkik'er ta kichii' chi ko'ljiik riij, inki kireey aj Asiria. 15¿Mi re', re' ikej nim wach chuwach intz'a'inik reh? ¿Mi re', re' i xera ch'ihch' tarb'al chee' nim wach chuwach intz'a'inik reh? ¿Mi re', re' i karote nim wach chuwach i k'ahchi' rutob'eem riib' chinaah? ¿Mi neeruksaj jino'q re' i winaq i xa chee' wo' hoq? 16Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik naa resam i kajaawriik i aj Asiria. Re' wilik kajaawriik inki a'n kiib' naa ruye'em i ti' k'axik chikinaah, na naakik'ahtiik ruum q'aaq' noq naakik'ulum taqe re'. 17Re' QaJaaw Dios wilik ruSantohiil, kisaquum i aj Israel. Re' i kib'anik i ti' k'axik, naa rusacham kiwach, je' rukab' noq ink'ahtik kaq k'iix, i k'iixmoq'ool. 18Re' taqe re' je' naq kiholwochiil i rax chee' pan kiye'aab'. Xa re' la' naa rusachariik kiwach naa kikahniik chi ma' xta chik kikamaj. Xa je' chik kikab' i yowaab' ma' xta chik ransil. 19Re' keh xama' k'ih ta chik inaakikahniik, je' rukab' noq kiyok'arik i chee' xama' k'ih ta chik inkahnik, xa jinaj chik chi k'isa k'un i neenchol rajaljiik. 20Eh naa ruponiik i q'iij chi re' taqe i aj Israel i riih rumaam i Jacob, i ma' naa ta rusachariik kiwach. Ma' naa ta chik kisik'im ko'lemb'al kiib' kuuk' i xa re' sachooj inki a'n Ruuk' la' chik i QaJaaw Dios wilik ruSantohiil chikinaah i aj Israel naa kisik'im i ko'lemb'al kiib'. 21Eh re' taqe i riih rumaam i Jacob, ma' naa ta rusachariik kiwach naa wo' chik kinimam i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 22Atoob' ta xa je' wo' naq chik kik'ihaal i saniib' chi chii' i palaw taqe i aj Israel, xama' k'ih ta chik i naakisutiniik cho ruuk' i QaJaaw Dios. Ruum korjinaq chik wach chi naa rusachariik kiwach. 23Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, ruyejaam chik wach chi naa rusacham kiwach chu'nchel i tinamit, eh naa wo' rub'anam chaloq. 24Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i ruq'or: Hat taq nutinamiit aj Sión, mat yo'jik taq kuum taqe i aj Asiria. Atoob' ta neenkian taq ti' k'axik aweh, nee taq tikiq'oj chi chee', je' rukab' inki a'n i aj Egipto. 25Re' hin jumehq'iil naa wesam i nujosq'iil taq cha naah i hat, chikinaah chik i aj Asiria naa nuye'em i nujosq'iil chi sachb'al kiwach, inki. 26Re' i QaJaaw Dios, nim rajaawriik naa rusacham kiwach, je' rukab' noq xusach kiwach i aj Madián chinaah i yuuq' Oreb. Eh naa ruk'uhtaam i rajaawriik, je' rukab' i xub'an Egipto, noq xuq'eb'aa' i rukarote i Moisés chinaah i kaq palaw. 27Eh chupaam i q'iij re' re', naa taq aweliik chi ri'sil i kajaawriik i aj Asiria. Ma' naa ta chik kianam ti' k'axik taq aweh, naa reliik taqe i ahl laj ihq taq cha naah ruum hat taq nutinamiit nusik'im taq chaawach, inki. 28K'ulik chik inki a'n iloq ar Ajat i ki-ixowanik taq awach, xi-ik'ik chik cho ar Migrón. Eh xkimol chik wach ar Micmas i naa rukamaniik keh. 29Eh naakik'iik chinaah i yuuq' Geba naa kiyejaam i kikok' perpat. Eh re' taqe i aj Ramá naa ruchaliik kiyo'jiik kuum, eh re' taqe i rutinamiit i Saúl inkimol chi elik. 30Re' taq i hat aj Galim, cha k'er taq aachii' chi kow reh chi neenib'irjik chaloq ar Lais. Re' taqe i aj Anatot, q'e' ti' i naakik'ulum. 31Re' taqe i aj Madmena inkimol chi elik. Eh re' taqe i aj Gebim xkikeb'aa' kiib'. 32Eh re' taq i ki-ixowanik awach k'ulik iloq keh ar Nob, naa kiyejaam i kikok' perpat. Ar naa kojiik chi q'aq'inik chinaah i yuuq' Sión wilik ar Jerusaleem. 33Xa re' la' re' i QaJaaw Dios naa rusacham kiwach ruuk' i rajaawriik. Naakik'ulum keh je' rukab' noq inq'eb'arik taqe i nimaq taq chee'. Re' taqe i nimaq kiwach naa rehtesjiik i kajaawriik. 34Naa rub'aan keh je' rukab' noq inyok'arik i nimaq chee'. Je' rukab' noq kiq'eb'arik taqe i chee' wilkeeb' ar Líbano.


Copyright
Learn More

will be added

X\