ISAIAS 1

1Re' hin Isaías hin rak'uun i Amoz xk'uhtjik weh panusaq wiriik ruum i Dios chib'ih i naakik'ulum i aj Judá, i aj Jerusaleem. Re' noq xk'uhtjik cho weh i re', re' noq xi-ik'ik cho chi reyil ar Judá i Uzías, Jotam, Acaz, i Ezequías. 2Chab'iraj i hat taxaaj, je' wo' hat wach ak'al, re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin xnuk'isaj taqe i wak'uun wixq'uun korehtaal xi k'ihaaxb'ik, eh re' keh xkikanaa' nunimjiik. 3Re' i b'ooyax reh, reht'al wach i rukoo', eh re' i b'uurux reht'al aha' inketarik. Eh re' i nutinamiit Israel reh ma' nkiyeew ta wajaawriik i hin, ma' nkireq ta chi riij. 4Q'e' ti' taq i naa ak'ulum i hat tinamit aj mahk, xa re' i yiib' wach na'ojb'al taq i na a'n. Hat taq kak'uun kixq'uun chaloq i yiib' wach kina'ojb'al. Xinaq'eb' taq chi riij ak'ux i hin, hin taq aaWaJaaw aaDios wilik nuSantohiil, xajosaj taq wach i nujosq'iil. 5¿Chib'ih reet noq ma' tinimanik ta taq? ¿Mi konawaaj taq re' chi naa rub'aan ti' k'axik taq aweh? Xanaah re' ti' taq chik wilik awánima, je' wo' chu'nchel taq ati'jolal. 6Xelik taq chaloq koju' aawooq, eh koxponik taq yejal anaah, ma' xta chik taq awotob'il, je' naa hopeel, je' naa sipjinaq, je' naa tolin q'aah, ma' awach ta taq iniq'omanik aweh inkojwik aseite chuwach. 7Re' taq aatinamiit xkahnik chi ma' xta chik i wilik chupaam, k'ahchi' ruk'ahtiik. Eh re' taqe i tokoom tinamit panaq'awach taq inkik'ux i wach atik, re' taq aaye'aab' xkahnik chi ma' xta chik wilik chupaam. 8Eh ach wo' re' i tinamit Sión xkahnik chi ma' xta xuk'ul, atoob' ta sutimaj riij kuum i nixowanik wach. Ach wo' re' reh xkahnik chi je' rukab' i perpat cha'jalb'al reh i uuva, cha'jalb'al reh i melon. 9Eh wita ma' xukanaa' chik kiib' ixib'-oq i qatinamiit i QaJaaw Dios nim rajaawriik, najtir naq chik insahchik qawach. Je' rukab' noq xsacharik cho kiwach taqe i aj Sodoma, taqe i aj Gomorra. 10Re' taq i hat k'amal kib'eeh i aj Jerusaleem i je' taq akab' i aj Sodoma, i aj Gomorra. Chab'iraj taq i ruq'or aweh i QaJaaw Dios, chab'iraj wo' taq i ruk'uhb'aal. 11Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin ma' xta kamaj weh i ma' k'isa mayiij i nak'am taq cho chi nuwach, xinq'uhtik chik reh i k'atoj imas tentzun, i kixeb'ohiil i q'ina' laj chikop. Eh ma' nwaaj ta chik chi nee taq i nayeew chi amayiij i rukik'eel b'oyax, i rukik'eel tentzun, i rukik'eel imas kaprax. 12¿Awach taq inq'orik aweh chi nchalik taq ayeew chi amayiij chi nuwach taqe re'? ¿Chib'ih reet noq inchalik taq ach'uwarisaj paam i nupaat ruum taqe re'? 13Re' hin ma' nwaaj ta chik chi nee taq i nak'am chaloq i mayiij chi nuwach xama' xta nokik wii'. Re' i rusib'eel i insensia ma' suq ta i rub'an weh. Re' runinq'ijiik i ak' poh, i hi'limb'al q'iij, ruch'ihil i moloj iib' taq i na a'n, ma' imponik ta chi nuwach. 14Re' hin ma' nwaaj ta wach i runinq'ijiik i ak' poh, i moloj taq awiib' i na a'n. Re' taqe re' ma' suq ta i rub'an weh, xama' nukuy ta chik taqe i yiib' wach na'ojb'al taq i na a'n re' re'. 15Eh noq nee taq inajosaj chaa q'ab' chub'anariik taq atiij, re' hin xama' nee ta wo' taq ti wilow qohoq. Atoob' ta ma' k'isatiij taq i neena a'n. Xa ma' naa ta wo' taq kaat b'iram, ruum ma' k'isiin taq aawas achaaq' akansam. 16Chasaqb'isaj taq wach awánima, cha kanaa' taq chi ma' xta chik ruch'uwa'iil wach, reh chi ma' nee ta chik taq i na a'n i yiib' wach na'ojb'al. 17Chatijej taq rub'aan i holohik, re' taq cha a'n i ruk'ul chi b'anarik. Eh chawunej taq i chib'ih aweh taqe i neb'aa', korik-oq taq wach ak'ux kuuk' i ma' xta kituut kajaaw, chatoob'eej taqe kamnaq kib'ahiil, inki. 18Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Kim taq wuuk' chi jumehq'iil, qayejaa' taq wach aak'axkiil. Atoob' ta xa ch'uwa' taq chik wach awánima ruum amahk, re' hin neenukanaa' chi xa je' chik saqpotz'ik laj suutz', atoob' taxiik'naah kaqiil, re' hin neenukanaa' chi xa je' chik saq laj nooq'. 19Wila' xanimaj taq i nuq'or, naa taq a'nam rusuqkiil i kiwach i tik i nelik wach ak'al. 20Eh raaj wila' ma' xanimaj taq, naa taq kaat kikansam ruuk' q'aslaj ch'ihch' i ki-ixowanik taq awach, inki i Dios. 21Re' taq i hat pampeet korik naq taq wach ak'ux, re' naq holohik, i ruk'ul chi b'anarik taq i na a'n. Eh yu'naak xat sutinik taq chi je' akab' taqe ixoq inkik'ayej kiib', eh xa re' taq chik i kaansanik i na a'n. 22Eh je' naq taq akab' i plata, yu'naak je' taq chik akab' i sohk', eh je' naq taq akab' holohik laj riis uuva, eh yu'naak je' taq chik akab' i riis uuva xilakimaj ruuk' jot'ik. 23Re' taqe i wilkeeb' chi taaq'anik taq cha naah, ma' kinimanik taj, inki a'n jinaj kiwach kuuk' i ajileq', eh inkik'ayej kiib'. Eh inkaaj chi wilik i naa rusijiik keh, ma' kitob'eej taj i ma' xta kituut kajaaw, je' wo' taqe ixoq kamnaq kib'ahiil. 24Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, chinaah i tinamit Israel, je' wili i ruq'or: Manlik taq i xa a'n weh Re' hin naa taq nuye'em i nujosq'iil cha naah taq i hat i ti ixowanik nuwach, naa nuq'ajam taq wach aweh i xa a'n taq weh. 25Re' hin naa nuq'atam i q'orik taq cha naah, naa wesam i ruch'uwa'iil taq awach, je' rukab' noq i nelik i ruch'uwa'iil wach i plata. 26Re' hin naa wo' chik nupab'aam taqe i q'atal q'orik, je' rukab' i pampeet, je' wo' taqe i kojol na'ojb'al, je' rukab' i najtir. Eh je' wili i naa ruq'orariik taq chawiij: Re' i tinamit re' re' korik wach kik'ux, eh holohik i kina'ojb'al, inko'q taqe. 27Eh ruum chi re' hin korik wach nuk'ux, naa nuko'leem taqe i aj Sión, naa wesam taqe panti' k'axik, naa wo' chik kiin kinimam. 28Re' taqe i ma' naa ta kinimaniik weh, re' taqe i aj mahk naa nusacham kiwach, eh re' taqe i naa kiinkiq'eb'em chi riij kik'ux, naa wo' kikimiik. 29Re' taq i hat naa taq ak'ixiik noq naa taq awilom wach taqe i chee' tz'inuj, taqe i ye'aab' inatik taq wii' aawuhtz'uub', re' imponik taq chawach, re' naq inaloq'ej taq wii' i tiyoox. 30Eh re' taq i hat, naa taq akahniik chi je' taq akab' i tz'inuj noq inchiqik i xaq. Eh chi je' taq akab' i uhtz'ub' ma' inkojarik ta ruha'iil. 31Eh re' i kow riib' je' rukab' i k'im, re' taqe i yiib' wach i rub'an je' rukab' i ruk'oxb' q'aaq', eh ruuk' i re' junk'ahtiik taqe wach q'aaq', re' q'aaq' ma' jaruuj chik naa ruchuhpiik, inki i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\