OSEAS 9

1Re' Oseas je' wili i xuq'or: Re' taq i hat wuch aj Israel, mat pisk'anik taq panawooq ruum i rusuqkiil taq ak'ux, je' rukab' inki a'n i tokoom tinamit. Re' taq i hat xkitoj taq aweh je' k'oyomal taq xa a'n ruum xakanaa' taq aaDios, xakapaaj taq i chi ruum i re' naa ruwachiniik taq atik. 2Naa la' ruponiik i q'iij chi ma' naa ta chik ruwachiniik i trigo, i uuva, ma' naa ta chik ruwihiik taq awa' ahaa'. 3Re' taq i hat aj Efraín, ma' naa ta chik taq awihiik ayu' parutinamiit i QaJaaw Dios. Naa la' wo' chik asutiniik taq reje Egipto, eh Asiria, ar taq naa ak'uxum i ch'uwa' wach. 4Eh ar ma' naa ta chik taq aye'em i riis uuva chi mayiij, i ak'atoj mayiij chuwach i QaJaaw Dios, re' taq awa' naa ak'uxum reh ti'kiil k'uxliis. Eh chu'nchel taq i naa ak'uxwiik reh i re', naa ruch'uwa'risam taq awach. Eh ma' naa ta taq aye'em chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios. 5Eh wila' je' re' ¿Chib'ih taq i naa a'nam na' chureq i ruq'ijil i ninq'iij ye'b'al ruloq'il i QaJaaw Dios? 6Re' taq i hat naa aweliik reje ayu' ruum i ti' k'axik, naa taq kimolom reje awach i aj Egipto, je' naa naa kaat taq kimuq'aam ar Menfis. Re' taqe i chib'ih aweh re' ruuk' i plata naa ruq'uuxriik kiwach, naa ruchaamb'iik i ch'ahn, i k'iix chupaam taq aa ye'aab'. 7Eh xponik chik i ruq'ijil chi naa taq ak'ulum i ti' k'axik, eh chi naa taq atojom riij taq amahk, je' rukab' i ruk'ul taq cha weh. Eh je' taq wili inaq'or: Re' i jalal ruq'oral i Dios re' re' q'e' min min ruuk' taqe i ruq'or, je' cho ahqaal, tiki taq, ruum q'e' taq i yiib' wach ana'ojb'al, ma' k'isiin taq ti ixowanik. 8Re' hin xirupab'aa' i Dios chi jalal ruq'oral taq chaxilak, i hat taq aj Efraín, eh re' taq i hat inaq'at taq panub'eeh. Eh noq kinwihik chupaam i rupaat i QaJaaw Dios, ma' k'isiin taq i nawixow nuwach. 9Re' taq i hat ma' k'isiin i yiib' wach na'ojb'al taq i na a'n, je' rukab' i xb'aan Gabaa. Re' i QaJaaw Dios naa ruk'uliik paruk'ux taq ayiib' wach na'ojb'al, eh naa taq kaat ruye'em chutojariik taq amahk, inki i Oseas. 10Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Noq xnusik' cho kiwach i aj Israel xsuuqb'ik nuk'ux, je' rukab' noq insuuqb'ik ruk'ux inreqwik reh i uuva panchiq yuuq'. Re' i kimaam kati't xsuuqb'ik wo' cho nuk'ux kuuk', je' kikab' i peet wach i higo, re' chik i tiyoox Baal-peor xkiloq'ej, xin kiq'eb' i hin, xkik'uhtaaj kik'ixb'ilaal. Eh xkich'uwa'risaj kiib' je' kikab' inkiloq'ej. 11Re' i runimaal kiwach i aj Efraín naa rusahchiik wach xa je' inrupinik reje tz'ikin. Re' kehk'een, ma' naa ta chik kikahniik wach k'achariik, eh ma' naa ta chik raasjiik kak'uun kixq'uun. 12Eh atoob' ta neenkik'isaj kak'uun kixq'uun, re' hin naawisam chikiwach, ma' jino'q chik i naa nukanaam. Eh q'e' ti' i naakik'ulum, ruum naa nukanaam taqe chi kutkeel, inki. 13Re' i Oseas je' wili i xuq'or: Re' hin xwilow taqe i aj Efraín je' kikab' i aj Tiro chi q'e' naq suq wilkeeb', xa re' la' re' taqe i aj Efraín pankimik k'ahchi' kikanaam taqe i kak'uun kixq'uun. 14QaJaaw Dios, re' hat cha a'n kuuk' inakapaaj. Chakanaa' taqe ixoq chi ma' nee ta chik ki ak'unaniik', eh chi ma' nee ta chik kich'uch'isanik, inki. 15Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' taqe i aj Efraín Gilgal i xkian kiyiib' wach na'ojb'al, xchalik nujosq'iil kuuk'. Eh ruum i kiyiib' wach na'ojb'al, ma' naa ta chik nukojom taqe panupaat. Eh ma' naa ta chik nuk'axam taqe, ruum re' taqe i k'amal kib'eeh ma' kinkinimaj ta chik. 16Re' taqe i aj Efraín q'e' ti' naa kiwihiik, je' kikab' i chee' chiqinaq chik i raa', ma' wachinik ta chik. Re' keh naa wo' naq ruwihiik kak'uun kixq'uun, eh re' hin naa nusachwiik kiwach, inki. 17Re' i tinamit wili ma' xkinimaj taj inq'orarik keh ruum i nuDios, ruum aj re' naakiq'eb'ariik ruum, re' keh xanaa chik kojiik chi b'ehik naah taq tinamit, inki i Oseas.


Copyright
Learn More

will be added

X\