OSEAS 4

1Hat taq aj Israel chab'iraj taq i ruq'or i QaJaaw Dios. Re' reh xchalik ruk'aah, je' wili i xuq'or: Re' taqe i tinamit wili ma' jino'q i korik wach ruk'ux, ma' xta ketelinik wachiis kuuk'. Eh ma' awach ta inye'wik wajaawriik chi re' hin, i Dios. 2Eh xa re' i ma' holohik taj, xa re' i chukuj q'orik, xa re' i leq', xa re' i ch'uwarisanik wach kikaxaro inki a'n Eh xa re' rub'anariik i ti' k'axik, xa re' ikaansanik inki a'n rajlaal i q'iij. 3Re' i wach ak'al panti' wilik, re' taqe i k'achareel chuwach ma' xta chik kikowiil. Eh re' taqe josq'laj chikop, taqe i chikop kirupinik pan taxaaj, taqe i kar wilkeeb' pan palaw, k'ahchi' kikimiik, inki. 4Re' taq i hat k'amal b'eeh aj tiij ma' xaq'il ta taq i tinamit wili, ma' xakoj ta taq kina'ojb'al, ruum eliik taq wach tib'anik kuuk'. Re' i nuk'aah wach anaah taq i hat naa wik'sam. 5Re' taq i hat xanik' neenuyeew taq i ti' k'axik cha naah pan q'ij, oon chaq'ab' awuch'ihil ijalal naq nuq'oral i hin. Eh naa nusacham taq wach aatinamiit Israel. 6Re' taqe i nutinamiit naa nusach kiwach, ruum i kimahk, ruum ma' xakoj ta taq kina'ojb'al. Re' taq i hat ruum chi xaq'eb' taq chi riij ak'ux i nuk'uhb'aal, re' hin, naa taq kaat wisam chi k'amal kib'eeh aj tiij. Je' wo' taq aawiih aamaam ma' naa ta nukojom taqe chi k'amal kib'eeh aj tiij. 7Eh nik' wach i k'ihaaxb'ik taq i na a'n je' wo' re' i k'ihaaxb'ik i rub'an taq amahk. Je' re' noq re' hin naa nusutem taq i runimaal awach chi k'uhtb'al taq ak'ixb'ilaal. 8Re' taq i hat xasuq taq chik aweh noq inki a'n i mahk i nutinamiit, ruum re' i kimayiij inak'uxlaaj taq wii' awiib'. 9Re' hin chi je' taqe i tinamit, chi je' taqe k'amal kib'eeh aj tiij naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk, ruum i kiyiib' wach na'ojb'al inki a'n 10Eh naa wo' naq kianam kiwa', xama' naa ta wo' kinujiik, eh naa wo' naq kiwiriik ruuk' i kixooq, eh xama' naa ta wo' ruwihiik kak'uun kixq'uun, inki Dios. 11Re' i nutinamiit k'ahchi' rusahchiik i kina'ojb'al ruum i ruuk'jiik i k'ahlaj ha' inxohk'risanik, eh ruum i je' k'oyomal inki a'n 12Eh inkipahqaaj kina'ojb'al reh i tiyoox re' ruuk' i chee', eh xama' kich'aq'weesjik ta wo' ruum. Eh xsahchik kina'ojb'al ruum i je' k'oyomal inki a'n xin kiq'eb' chi riij kik'ux i hin, hin k'achlik Dios. 13Re' keh kiooj nah taq yuuq' chuk'atariik i kimayiij, chuk'atariik i insensia wataq yuuq' k'ixkaab', je' chi muuj taqe i tz'inuj, chi muuj taqe tuhq, chi ri'sil i rumuuj i saq chee' álamo rub'ihnaal. Eh inkik'uhtaaj reh i kak'uun kixq'uun, i loq'inik tiyoox. Re' i kixq'uun nakiwihiik pan k'oyomal, re' taqe i kil-iib' na kich'uwa'risam wach i kikaxaro. 14Re' hin ma' naa ta nuye'em taqe chutojariik i kimahk taq awixq'uun chi riij i k'oyomal nakianam. Ma' naa ta nuye'em taqe chi tojariik i kimahk taq awil-iib' chi riij i ch'uwa'risanik wach kikaxaro nakianam. Eh hat wo' taq xatk'amwik kib'eeh chi xkiyeew i kimayiij chuwach i tiyoox, je' aj re' noq i ruq'eb' riib' i tinamit ma' xta runa'ojb'al. 15Re' taqe i aj Israel atoob' ta wilkeeb' pan k'oyomal. Re' taq i hat aj Judá ma' a'n taq aweh i k'oyomal re' re', mat'ooj taq chikiij kiooj Gilgal, i kijohtik Bet-aven. Eh maaq'or taq i nub'ihnaal chi xama' xta rub'ehel. 16Re' taq i hat aj Israel, je' taq akab' i simaroon laj q'ahxoq wakax xina q'eb' taq, chi riij ak'ux. ¿Mi konawaaj taq re' chi nee taq tinuchajeej chi je' taq hat kok' rak'uun tentzun? 17Re' taqe i aj Efraín, aj looq'en tiyoox taqe, cha kanaa' taq kian peet inkaaj rub'aan. 18Re' keh xa re' i xohk'rik, xa re' i k'oyomal, xa re' taqe i k'ixb'ilaal laj na'ojb'al inki a'n re' i holohik laj na'ojb'al xkiq'eb' chi riij kik'ux. 19Eh xa je' kikutarik reje ruum kowlaj teew naa rub'aan keh eh naakik'uhtaam kik'ixb'ilaal, ruum irulooq'jiik taqe i tiyoox, inki i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\