OSEAS 2

1Re' Dios je' wili i xuq'or: Re' taq i hat naa taq aq'orom keh awuch aj Israel chi nutinamiit chik taqe, chi re' taqe ixoq nu ketelaam chik kiwach, inki. 2Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Chaq'il taq i je' atuut noq wilik chi chukanaa' i yiib' wach na'ojb'al. Eh re' reh ma' je' ta chik wehk'een noq wilik, ma' hin ta chik rub'ahiil noq wilkiin. Eh chi maa rub'an chik i je' k'oyomal, eh maa ruk'ax chik reje wach tokoom winaq. 3Eh wila' ma' xukanaa' rub'aan taqe re', re' hin naa nukanaam chi ma' xta chik i wilik reh, eh chi t'uslik, naa nukanaam chi je' rukab' noq xutoq'aa' cho k'acharik. Eh naa nukanaam chi je' rukab' i chiq yuuq', naa rukimiik ruum i ruchiqkaal chii'. 4Eh ma' naa ta nuketelaam kiwach taqe i rak'uun rixq'uun, ruum re' reh xuk'am taqe pan je' k'oyomal. 5Re' i je' kituut noq wilik, xuq'eb' i ruloq'il noq xuq'or chi je' wili: Naa wojiik chi kisik'ariik i winaq kik'axwik weh i kiye'wik nuwa' nuhaa', nu holohaq itz'ihy re' ruuk' i riij chikop, re' kiye'wik weh i xela itz'ihy, re' kiye'wik waseite. 6Ruum aj re', re' hin je' k'iix i naa nukojom chi tz'apb'al paam i rub'eeh, je' naa nukojom kotimaj koraal chi riij, reh chi ma' nee ta rureq i rub'eeh. 7Re' reh naa wo' naq chik rusik'im taqe i winaq ink'axwik reh, eh ma' naa ta chik rureqem, ruum i re' je' wili i naa ruq'orom: Re' hin naa wo' chik wojiik ruuk' i peet nub'ahiil noq wilik, ruum ruuk' i reh ma' xta naq reet wilkiin, ma' je' ta rukab' i yu'naak, inko'q, chi wiij. 8Xa re' la' re' reh, ma' xukoj ta rehtaal chi re' wo' naq i hin xin ye'wik reh i rutrigo, i ruvino, i raseite, eh chi re' hin xin k'ihaaxb'isanik reh i ru oro, i ru plata i ruyeew chi rumayiij chuwach i tiyoox Baal. 9Eh re' i hin paruq'ijil i rumolariik i wach taqe i rutik i ma' naa ta chik nuye'em reh i wach i trigo, i vino. Eh naa wo' chik nuq'uchum reh i itz'ihy re' ruuk' riij chikop, je' wo' i xela itz'ihy nuye'em naq reh chi rub'urb'aal. 10Eh re' hin panaq'kiwach i je' winaq i q'e' k'axwik reh naa nuq'uchum i chib'ih reh, naa nukanaam chi t'uslik, ma' jino'q naa ruko'liniik reh panuq'ab'. 11Eh ma' naa ta chik nuye'em q'ab' chi naa rub'anam i ru ninq'iij inye'wik rusuqkiil ruk'ux, je' wo' taqe i runinq'ijiik i ak' poh, i hi'limb'al q'iij. Je' wo' chu'nchel i ru ninq'iij. 12Re' hin naa nusacham kiwach i ru-uuva, i ruhigo, re' i je' wili i ruq'or chikiij: Re' taqe wili xkiyeew weh i je' i winaq q'e' kik'axwik weh, inki. Eh re' i hin naa nukanaam chi xa je' chik ch'ahn taqe i rutik, naa ruk'uxariik kuum taqe i josq'laj chikop. 13Re' hin naa nuye'em chutojariik i ru mahk i je' ehk'eenb'ees re' re', ruum taqe i k'ataj i insensia xub'an chikiwach i Baal. Re' noq i rukoj lopq'aaq', i karena chutahqaljiik taqe i je' ruwinaqiil q'e' k'axwik reh. Eh re' hin xiruq'eb' chi riij ruk'ux, inki i QaJaaw Dios. 14Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin naa nuk'amam reje panchiq yuuq' SinaĆ­ i je' ehk'eenb'ees re' re', ar naa nuq'orom reh chi q'e' naa nu k'axam. 15Eh naa wo' chik nuye'em q'ab' chi naa ruwachiniik taqe i ru-uuva, naa nuye'em chi ruye'aab' i wach k'ixkaab' Acor rub'ihnaal, reh chi nee wo' chik i rureq i rusuqkiil ruk'ux. Eh ar neerub'an chi je' rukab' i nimanik xub'an cho pampeet, noq xwesaj chaloq Egipto. 16Ma' naa ta chik ruq'orom chi je' wili: Hat dios Baal ma' ko'q ta chik weh. Je' la' wili i naa ruq'orom weh: Re' hat, i hat manlik nub'ahiil noq wilkaat, inko'q weh, inki Dios. 17Eh ma' naa ta chik nuye'em q'ab' chi naa ruq'orom i kib'ihnaal taqe i xa tiyoox Baal. Ma' naa ta chik ruq'orom rib'iral chi jumpech taqe re'. 18Chupaam taqe q'iij re' re' wilik i naa nuyejaam wach kuuk' i josq'laj chikop, kuuk' i chikop kirupinik pan taxaaj, kuuk' taqe aaq', reh chi ma' xta naa kuuchjiik i aj Israel. Eh ma' naa ta chik nuye'em q'ab' chi naa rub'aan i q'aq'inik, ikaansanik ruuk' flecha, ruuk' i q'aslaj ch'ihch', reh chi nee kik'acharik pansuqkiil k'uxliis. 19Re' taq i hat aj Israel je' nanaakaat taq nuk'amam wuuk' chi wehk'een chi jumpech, ruum q'e' taq ti nuk'ax, naa awihiik taq wuuk' panotob'il, pansuqkiil k'uxliis, naa taq nuketelaam awach. 20Re' hin naa kaat taq nuk'amam chi manlik wehk'een, parukorkiil wach k'uxliis, eh naa taq anab'eem chi hin taq aaWaJaaw. 21Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi chupaam taqe ponoq i q'iij re' re' kopan taxaaj naa nuye'em chaloq i wotob'il, naa nuqaasam chaloq jab' chinaah i wach ak'al. 22Eh chinaah i wach ak'al naa chik rub'anam wach i trigo, riis i uuva, aseite. Re' taq i hat je' wili taq i naa aq'orom: Jezreel, tiko'q taq. 23Eh naa taq kaat nuye'em chupaam i ye'aab' re' re' chi hat taq nutinamiit, naa nuketelaam wach i Lo-ruhama. Eh re' i Lo-ami je' wili i naa nuq'orom reh: Re' hat, hat chik nutinamiit, kinko'q reh re' reh naa kiin ruq'orom chi hin ruDios.


Copyright
Learn More

will be added

X\