OSEAS 10

1Re' taqe i aj Israel je' naq kiholwochiil i ruche'el i uuva q'e' wachinik. Nik' wach noq xk'ihaaxb'ik i chib'ih keh, je' wo' re' noq ink'ihaaxb'ik i kiartaal inkiyejaa'. Eh noq xa holohik chik i kitik i nelik, ma' k'isiin i tiyoox xkiyejaa' ruuk' holohaq ab'aj. 2Re' taqe i aj Israel xak'ul inki a'n kiwach, ruum aj re' naa kitojom riij i kimahk. Re' i QaJaaw Dios naa ruyojwiik i kiartaal, eh naa rusacham kiwach taqe i kitiyoox. 3Eh re' i tinamit wili, je' wili naa kiq'orom: Yu'naak aj re' ma' xta chik qareey, ruum ma' xqayohleej ta wach i Dios. Eh ¿Wilik ta wo' naq qareey mi nee ta wo' naq qohrutoob'eej? 4Eh xa kichoqik chi q'orik, inkiq'or i korik chi wilik i naa kianam, xama' inki a'n ta wo' hoq. Eh re' i q'ataj q'orik inki a'n xakaansanik i ruk'am chaloq, xa je' rukab' i ch'ahn inkansanik reh i tik, inko'q taqe. 5Re' taqe i aj Samaria xakib'arb'otik chik, xasuq chik kioq'ik, noq xkib'iraj chi naa rusahchiik wach imas wakax tiyoox wilik Bet-aven. Ruum i re' q'e' ti' kik'ux taqe i tinamit, taqe k'amal kib'eeh aj tiij, re' i runimaal kiwach naa rojiik sahchoq wach. 6Eh re' i ki imas wakax tiyoox, naa ruk'amariik reje Asiria naa ruye'ariik chi rukooch i runimaal wach reey. Ruuk' i re' naakik'ixiik i aj Efraín. Eh re' aj Israel naa wo' kik'ixiik ruum i kitiyoox. 7Re' taqe i aj Samaria naa rehtesjiik i rajaawriik, i kireey naa rukahniik chi xa je' chik rukab' i ma' ahl ta laj sohk' k'ul inooj naa ha'. 8Eh naakiyojib'iik i rupaat i kitiyoox chinaah taqe i yuuq', re' kimahkunik wii' i aj Israel chulooq'jiik i tiyoox. Eh chinaah taqe i kiartaal naa rupoq'iik i k'iix taqe i yiib' wach ch'ahn, je' wili naa kiq'orom i tinamit reh taqe i nimaq taq yuuq': Tiq'ehb'oq cho chi qanaah, chatz'ap qanaah, inko'q taqe, inki Oseas. 9Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' taqe i aj Israel xama' kikanaam ta wo' i mahk chi nuwach kitoq'aam cho Gabaa, ruum aj re' na' b'anroq i q'aq'inik naa rusachariik kiwach i aj Gabaa yiib' wach kina'ojb'al. 10Re' hin naa nuye'em taqe i chutojariik i kimahk i tinamit re' re', xanik' pa' nwaaj i hin. Eh noq naa nuye'em taqe panti' k'axik i hin naa wo' ruchaliik b'anoq keh kuum i tokoom tinamit. 11Re' taqe i aj Efraín inki a'n reh i tinamit je' rukab' i rub'an i b'ooyax noq i ruyeq' paam i trigo reh i rupotz'ariik. Ruum aj re', re' hin xnuyeew ahl laj ihq chikinaah. Re' i aj Judá je' naa nukojom taqe chi b'anaj arado, eh re' taqe i riih rumaam i Jacob je' naa naa nukojom taqe chi rulak'ariik wach aak'al. 12Re' korik taq cha tik, re' i k'axooj taq neenajach ruum re' i rutik ju'jun re' wo' re' naa rujacham, cha yejaa' taq awiib' je' rukab' noq inab'ixjik wach aak'al reh i tik. Ruum ruq'ijil chik i rusik'ariik i QaJaaw Dios, korehtaal i ruyeew chi manlik i ko'lemb'al taq awiib'. 13Re' taq i hat re' i yiib' wach na'ojb'al taq i xatik re' i ti' k'axik taq k'ahchi' ajacham re' chik xak'am taq naah taqe i chukuj q'orik. Eh ruum chi xayeew taq ak'ux chikinaah taqe i kareta reh q'aq'inik, je' wo' chikinaah taqe i soldado. 14Eh naa ruwihiik tukinik iib' taq chaxilak, naa rusacham kiwach chu'nchel inako'leej naq taq wii' awiib', je' rukab' noq xusach wach i tinamit Bet-arbel i reey Salma rub'ihnaal re' noq xub'an i q'aq'inik, noq xukansaj taqe i tuutb'ees taqe i kak'uun kixq'uun. 15Re' taq i hat aj Israel i wilkaat taq ar Bet-el je' re' taq i naa ak'ulum ruum taq ayiib' wach ana'ojb'al, eh re' taq aareey xa chi jumehq'iil naa rusachariik wach, xa je' rukab' noq inchalik rusaq'iik, inki i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\