HAGEO 2

1Eh pan jinaj ru ka'winaq rub'eeh i ruwuuq poh ree rukab' haab' re' re', re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Hageo jalal ruq'oral: 2Re' hat naa a'nam ak'utaaj ruuk' i wilik chi ajaab'esil ar Judá Zorobabel rub'ihnaal rak'uun i Salatiel, je' wo' ruuk' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij Josué rub'ihnaal rak'uun i Josadac, je' wo' kuuk' i tinamit, je' wili i naa aq'orom keh: 3¿Mi ko wilik taq jino'q chaxilak i ilwinaq chaloq i nupaat noq xkorjik cho pampeet chi xiik' naah holwochiil? ¿Mi ma' nakoj taq rehtaal re' i nupaat yu'naak chi ma' je' ta chik holwochiil noq xkorjik cho pampeet? 4Re' hat Zorobabel chakowej ak'ux je' wo' hat Josué kajaaw k'amal kib'eeh aj tiij chakowej wo' ak'ux. Eh chawunchelaal taq i hat wilkaat taq paruyuq'ul i Judá chakowej wo' taq ak'ux chi kamanik, re' hin neekinwihik taq awuuk' cha toob'jiik, inki i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 5Je' rukab' i xnuq'or taq cha weh noq xatwisaj taq chaloq Egipto, chi naa taq nuwihiik awuuk', eh yu'naak xa wilkiin wo' taq awuuk', ruum aj re' maa yohb'isaj taq awiib'. 6Re' hin ilook' i rureq i q'iij chi naa nuk'uyu'sam i taxaaj, i wach ak'al, i palaw, ruch'ihil i ye'aab' chiq yuuq'. 7Eh naa wo' kib'arb'otiik chi nuwach chu'nchel i nimaq tinamit, eh naa kik'amam chaloq i kib'ehomal chupaam i nupaat, ar naa ruwihiik chi manlik inuloq'il, inki i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 8Chu'nchel i plata, i oro re' hin kinehchanik reh. 9Re' i nupaat naa rukorjiik ruka'peech xiik' chik naah holwochiil chuwach i wilik naq cho pampeet. Eh naa nuye'em i suq laj wihik chupaam i ye'aab' wili, inki i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 10Eh kijib'-oq chik ru ka'winaq rub'eeh i rub'eleej poh, re' rukab' haab' rokiik chi reyil i Dario, re' i QaJaaw Dios xuq'oreej wo' chik i Hageo i jalal ruq'oral. 11Xuq'or reh chi parub'ihnaal i reh nim rajaawriik chupahqaaj keh i k'amal kib'eeh aj tiij chib'ih inkikapaaj chi riij taqe i k'uhb'aal wili. 12Eh re' Hageo je' wili i xuq'or: Re' jino'q i winaq nee ruk'am reje i mayijimaj tiwik rub'otom pan itz'ihy, nenik'ik jurinoq chinaah i kaxlanwi'k, chinaah i riis uuva, chinaah i Aseite, oon chinaah i k'uxb'al wi'k. ¿Mi neenkahnik chi kuxisamaj chik taqe re'? inki. Ma' nee ta inkuxeesjik xa ruum i re', inki taqe i k'amal kib'eeh aj tiij. 13Eh re' i Hageo xupahqaaj wo' chik keh chi je' wili: Qaq'or chi wilik jino'q i neerutz'aj i kamnaq, eh nee wo' chik i rutz'aj jino'q keh i chib'ih jariik i xqaq'or, ¿Mi neenkahnik chi ch'uwa' wach? inki. Re' re' ra'j neenkahnik chi ch'uwa' wach re', inki taqe i k'amal kib'eeh aj tiij. 14Re' i Hageo je' wili i xuq'or: Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or: Je' wo' re' taqe i tinamit wili chu'nchel inkiyeew chi kimayiij chi nuwach, chu'nchel inki a'n xiik' naah ch'uwa'iil wach. 15Je' re' noq yu'naak johtoq chi qawach noq komajaa' i ntohq'ik taq ayejaam i nupaat cha kapaaj taq riij chi korik chib'ih taq i na a'nam re' re'. 16Eh noq inakapaaj taq i hat chi naa taq amolom juninaq-oq koxtaal i wach taq atrigo xalajeeb' wo' tii koxtaal taq inamol. Eh noq inakapaaj taq i hat chi naa taq areqem lajeeb'-oq roxk'ahl ikom i riis taq aa-uuva, xa juninaq wo' tii ikom taq inareq. 17Re' hin xnusach wach taq i aa-tik inakamaneej wach, ruuk' yab'ilaal, ruuk' saqb'och. Eh re' taq i hat xama' xinanimaj ta wo' taq ruka' pech, inki QaJaaw Dios. 18Chakoj taq rehtaal chi yu'naak kijib' ru ka'winaq ruk'amam rub'eeh i rub'eleej poh xtohq'ik taq akojom i raa' ch'ikaab' reh i nupaat. 19Ruum aj re' yu'naak taq johtoq chawach naa runujiik taq inamol wii' i wach taq atik. Yu'naak ma' rub'an ta wach i uuva, i higo, i granado, i olivo, yu'naak taq johtoq chawach naa taq kaat nukuxisam, inki i QaJaaw Dios. 20Re' i QaJaaw Dios chupaam wo' q'iij re' re' xuq'oreej i Hageo jalal ruq'oral, je' wili i xuq'or reh: 21Re' hin i nuq'or aweh chi cha q'or reh i Zorobabel wilik chi ajaab'esil ar Judá chi re' hin naa nuk'uyu'sam i taxaaj, i wach ak'al. 22Re' hin naawisam taqe pan kiye'aab' i wilkeeb' chi reyil, naa wo' wisam i kajaawriik i nimaq taq tinamit, naa nusacham kiwach. Eh na naa nusacham wach i kikareta, eh chi naa rukanteesjiik i kikawayu, je' wo' taqe i iqilkeeb' chi riij, re' keh xak'ul naa kikansam kiib' chikiwach ruuk' q'aslaj ch'ihch'. 23Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or: Eh chupaam taqe i q'iij na' k'ularoq taqe i re', re' hat Zorobabel rak'uun i Salatiel waj kamanoom re' hin naa nucha'jiniik aweh, je' rukab' noq inchajaljik jino'q ilopq'aaq' kojb'al ehtalil, ruum re' wo' hin xin sik'wik chaawach, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\