HABACUC 2

1Re' hin je' wili i xnuq'or: Re' hin xa eliik naawuy-eem chi na'lik weh, chi je' jino'q aj cha'joom chinaah i paat inkiko'leej wii' kiib' i tinamit. Eh naa wilom chib'ih pa' nee kiruchaq'weej wii' i QaJaaw Dios, ruuk' i xnupahqaaj reh. 2Eh re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or weh: Chatz'ihb'aaj chuwach i tz'ilom ab'aj i naa nuk'uhtaam i aweh panasaq wiriik. Eh holohik rutz'ihb'jiik cha a'n reh chi neenkireq chi riij i nee ki-ilwik wach. 3Xa re' la' re' i naa nuk'uhtaam aweh, ma' naa ta pee ruk'ulariik chi jumehq'iil, konaa pee awuy-eem nik'-oq najtiil, xa re' la' ma' naa tarik'iikwach, korehtaal ink'ularik noq naa ruponiik i ruq'ijiil. 4Re' hat re' naa atz'ihb'aam re' chi re' taqe i q'e' nimaq kiwach inki a'n kiib' naa kojiik chi re' chi ma' re'. Re' i korik wach kik'ux ruum chi kiye'em kik'ux chunimjiik i Dios naa kireqem i juneliik k'acharik, inki. 5Re' taqe i aj Caldeo je' kikab' i xohk'reel, xa re' jot'ooj inki a'n q'e' nimaq kiwach inki a'n kiib' ma' nelik ta korik inki a'n Eh xama' manlojik ta wo' keh inkiq'uch reh i tinamit, je' kikab' i nimlaj rujuul kamnaq xa uy-inik i rub'an, je' kikab' i kimik xama' nhi'lik ta chi jumpech. Ruum aj re' xata wo' jarub' i tinamit inkichop naah. 6Xa re' la' naa ruponiik i q'iij noq naakikaqse'ljiik kuum i tinamit, je' wili i naa kiq'orom reh pankitz'uuy: Re' taq i hat aj Caldeo xat b'ehomrik taq ruuk' i ma' re' ta wo' taq aweh q'e' taq ti' i naa ak'ulum. ¿Kojaruuj i namay taq rumolariik wach ab'ehomal ruuk' i xa naq'uch taq chaloq? inko'q taqe. 7Re' taq i hat aj Caldeo chi ma' aweht'al taq naa kojiik k'oloq taq cha naah i xa q'uch taq chib'ih keh. Eh naa taq ab'arb'otiik ruum ayo'jiik naa wo' chik kiq'uchum taq aweh i aq'uchum taq cho keh taq i hat. 8Ruum k'ih seht chi tinamit xa q'uch taq chib'ih keh taq i hat, naakimolom cho kiib' i keh chi q'uchariik chu'nchel i chib'ih taq aweh i hat. Eh naa taq kaat kiye'em chutojariik chu'nchel taq amahk, ikaansanik xa a'n taq chupaam taqe i tinamit xa a'n taq wii' ileq'. 9Eh q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum i naa nujisaj taq apaat ruuk' i xa inawelq'aaj taq keh i tinamit. Eh xakapaaj taq i hat chi ruuk' i re' taq naa ako'leem awiib' chuwach i ti' k'axik 10Ruuk' taq i xa a'n re' re' xak'uhtaaj taq kik'ixb'ilaal awach taq aweh wilkeeb' panapaat. Eh ruum chi xasach taq wach i hat i ma' k'isa tinamit naa wo' rusachariik taq awach i hat. 11Eh wita kiq'orik taqe ab'aj ch'ikaab' reh i paat, eh wita kiq'orik taqe i ruche'el i paat nee wo' naq inkiq'or i keh chi wilik taq amahk, inki Dios. 12Re' taq i hat q'e' taq ti' i naa ak'ulum ruum i na a'n taq ikaansanik, ileq', eh ruuk' i re' inayejaa' taq aatinamiit chi korik. 13Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or: Re' hin naa nusacham wach ruuk' q'aaq' i chib'ih keh i yiib' wach kina'ojb'al, re' i xkiq'uhtisaj cho wii' kiib', xama' xta naa rokiik wii', inki. 14Eh naa ruponiik i q'iij noq naa ruq'orariik i ruq'oral i Dios, naa runujiik chinaah i wach ak'al, je' rukab' noq i nujik i palaw ruuk' i nim ha'. 15Eh re' taq i hat inaxohk'riisaj taq i aka'jaah ak'ula't q'e' ti' i naa ak'ulum, xa xilakeej taq i k'ah laj ha' xayeew taq keh chi uuk'jik, reh chi xkik'uhtaaj kik'ixb'ilaal. 16Eh naa wo' kesam i runimaal taq awach i hat, naa wo' kik'uhtaam taq ak'ixb'ilaal, ruum re' i QaJaaw Dios naa ruye'em i ti' k'axik taq cha naah, je' naa k'ah laj ha' i naa ruye'em taq aweh chi uuk'jik. Naa reh teesjiik taq i runimaal awach. 17Re' i yiib' wach na'ojb'al xa a'n taq Líbano naa rusutiniik cho cha naah taq i hat, i kikantesjiik taq i kichikoop taq xa a'n. Re' taqe i re' naa taq atojom wach, naa ruchaliik i ti' k'axik taq cha naah ruum ikaansanik taq a'nam, ruum taqe i yiib' wach taq xa a'n chupaam i tinamit noq xa a'n taq chaloq i leq' chupaam taqe i ju'jun chi tinamit. 18¿Chib'ih kamaj i tiyoox i xa hat taq titz'aqwik reh? ¿Mi wilik rajaawriik re' taq aadios xa haab'isamaj xama' kiq'orik ta wo' hoq? Re' taqe re' xa pan chukuj q'orik kik'amwik. ¿Nik' wach noq i nayeew taq ak'ux chikinaah i xa winaq kitz'aqwik reh? 19¿Chib'ih reet noq inaq'or taq reh i tiyoox chee' chi naa rik'raam riib', eh naq'or taq reh i tiyoox ab'aj chi naa rupahiik johtoq? Re' re' xama' nee ta wo' kiq'orik ruum xama' k'achalkeeb' ta wo' hoq, atoob' ta naq iq'omamaj kiwach chi oro, chi plata. 20Eh re' i k'achlik Dios reh wilik chupaam i ruSantolaj paat, Eh xanoq wo' intz'aplojik kichii' chuwach chu'nchel i wilkeeb' wach ak'al.


Copyright
Learn More

will be added

X\