ESDRAS 8

1Re' Esdras je' wili xuq'or: Re' wili i kib'ihnaal taqe i k'amal kib'eeh i ju'jun chi patineel, i xi chalik chi wiij noq xinelik cho Babilonia, noq wilik chi reyil i Artajerjes: 2Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam i Finees re' Gersón. Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam i Tamar, re' i Daniel. Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam David, re' i Hatús. 3Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam i Secanías, ruch'ihil taqe i riih rumaam i Paros, re' i Zacarías. Eh wilik taqe i ma' tokoom ta ruuk' i Paros ruch'ihil jinaj siento ruuk' lajeeb' roxk'ahl taqe chi winaq. 4Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam Pahat-moab, re' Elioenai rak'uun Zacarías, ruch'ihil taqe i kiib' siento chi winaq. 5Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam, re' Secanías rak'uun i Jahaziel, ruch'ihil taqe ixib' siento chi winaq. 6Re' i xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam i Adín, re' i Ebed rak'uun i Jonatán, ruch'ihil taqe i lajeeb' roxk'ahl chi winaq. 7Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam i Elam, re' i Jesaías rak'uun i Atalías, ruch'ihil taqe i lajeeb' ru kajwinaq chi winaq. 8Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam i Sefatías, re' i Zebadías rak'uun i Micael, ruch'ihil taqe i kajwinaq chi winaq. 9Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam i Joab, re' i Obadías rak'uun i Jehiel, ruch'ihil taqe i kiib' siento ruuk' waxaqlaj chi winaq. 10Re' k'amwik cho kib'eeh i riih rumaam i Selomit, re' i rak'uun i Josifías, ruch'ihil taqe i jinaj siento ruuk' oxk'ahl chi winaq. 11Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam i Bebai, re' i Zacarías rak'uun i Bebai ruch'ihil taqe i waxiqiib' ru ka'winaq chi winaq. 12Re' k'amwik cho kib'eeh i riih rumaam i Azgad, re' i Johanán rak'uun i Hacatán, ruch'ihil taqe i jinaj siento ruuk' lajeeb' chi winaq. 13Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam i Adonicam je' wili kib'ihnaal: Elifelet, Jeiel, Semaías, re' xi wihik koq'uun, kuch'ihil taqe i oxk'ahl chi winaq. 14Re' xk'amwik cho kib'eeh i riih rumaam Bigvai, re' i Utai, i Zabud, kuch'ihil taqe i kijib' ru kajwinaq chi winaq. 15Ar qamol qiib' chi chii' i nim ha' Ahava, wuch'ihil taqe i xi chalik chiqiij, eh ixib' q'iij xoj kahnik ar. Eh noq xnusik' chi kixilak i tinamit, chi kixilak i k'amal kib'eeh aj tiij taqe i aj Levíta, ma' jino'q i xnureq. 16Je' re' noq re' hin xnuyuq'eej taqe i Eliezer, Ariel, i Semaías, i Elnatán, i Jarib, i Elnatán jinaj chik, i Zacarías, i Mesulam. Re' taqe winaq re' re' k'amal b'eeh taqe. Eh xnuyuq'eej wo' taqe Joiarib, i Elnatán, re' taqe re' aj tijoom. 17Eh xnutaq'aaj taqe reje ruuk' i Iddo, re' k'amal b'eeh chupaam i ye'aab' Casifia. Eh xnuq'or reje keh chib'ih i naa kiq'orom ponoq reh i Iddo, je' wo' naa kiq'orom pookeh i ruch'ihil, re' taqe i kikamanik chupaam i rupaat i Dios wilik ar Casifia. Re' hin xnutaq'aaj taqe ar reh chi naa kik'amam cho qeh taqe i naakikamaniik chupaam i rupaat i Dios. 18Ruum chi re' Dios xtoob'inik qeh xkireq chaloq i Serabías, reh chi xchalik chi kamanik, jinaj winaq holohik runa'ojb'al, re' ruuk' taqe i riih rumaam i Mahli aj Levíta. Eh xchalik ruch'ihil taqe i rak'uun, ruch'ihil taqe i ras, waxaqlaj chi kiib. 19Eh xkik'am wo' cho qeh i Hasabías i Jesaías re' ruuk' taqe i riih rumaam i Merari, xi chalik wo' haa' i kas, haa' taqe i kak'uun xponik juninaq chi kiib'. 20Eh xkik'am wo' cho qeh i kiib' siento ruuk' juninaq i xi kamanik chupaam i rupaat i Dios re' ruuk' taqe i kiih kimaam i rupab'aam kahnoq i reey David, xukoj taqe chi kito'ariik i aj Levíta chi kamanik chupaam i rupaat i Dios. Eh tz'ihb'amaj i kib'ihnaal chi kiju'junaal. 21Eh chi chii' i rooq haa' Ahava xnuq'or keh chi naa qa'nam qatiij chi ma' qa'nam ta qawa' chi naa qaloch'om qiib' chuwach i QaJaaw Dios. Reh chi xqapahqaaj reh chi xojrutoob'eej, chi ma' xta xqak'ul panqab'eeh i hoj, je' wo' taqe i kok' qaha'lak'uun, je' wo' taqe chib'ih qeh. 22Je' re' xqa'an ruum re' hin xink'ixik chupahqaljiik reh reey taqe i soldado rij kawáyu kib'ehik reh chi xooj kiko'leej naq pan kiq'ab' i aj ixowaal wach b'eeh. Ruum wo' hoq chi qaq'orom chik ree reey chi re' i Dios intoob'inik keh awach i kinimanik reh i Dios. Eh iruyeew chee rujosq'iil i Dios chikinaah inkiq'eb' chi riij kik'ux i reh, kinki reh. 23Je' aj re' noq xooj okik chi tiij chi ma' qa'nam ta qawa' qahaa', xqapahqaaj reh chu'nchel i re' xuyeew wo' qeh. 24Eh jumehq'iil xnusik' kiwach i kab'laj chi k'amal kib'eeh aj tiij. Re' i Serebías, re' i Hasabías, eh lajeeb' chik i kuch'ihil. 25Re' hin xnupaj xnuq'asaj keh i plata, i oro, taqe i kulk inkamanik parukamaj i Dios, re' taqe i ruq'asam chi rumayiij i reey reh i QaJaaw Dios, je' wo' i xkiyeew taqe i kojol nuna'ojb'al, i xkiyeew i nimaq wach kikamaj ruuk' i reey, i xkiyeew chu'nchel i aj Israel wilkeeb' ar. 26Eh je' wili k'ihaal i xpajarik xnuq'asaj keh: Jinaj ru ka'winaq miil ruuk' kiib' siento ruuk' lajeeb' roxk'ahl pajb'al i plata, ixib' miil ruuk' ixib' siento pajb'al i oro, jinaj siento pajb'al i kulk re' ruuk' i plata inkamanik parukamaj i Dios. 27Eh juninaq i kulk re' ruuk' i oro, waqlaj libra rahliil waxiqiib' pajb'al, kiib' i kulk re' ruuk' i q'an ch'ihch' xiik' naah holwochiil xan worwotik chik xa je' chik oro, xiik' naah k'ihaal tz'aaq'. 28Chi riij i re' je' wili i xnuq'or keh: Re' taq i hat, hat taq q'asamaj pan q'ab' i QaJaaw Dios, je' rukab' taqe i kulk wili, taqe plata, taqe oro xq'ahteesjik chi mayiij chuwach i ki Dios i qamaam qati't. 29Chawilow, chamol taq chi korik, korehtaal impajarik chikiwach i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, chikiwach i aj Levíta. Eh chikiwach i k'amal kib'eeh i ju'jun chi patineel wilkeeb' Jerusaleem. Ar taq neenapaj chupaam i rupaat i Dios, kinki keh. 30Eh re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij xkik'ul wo' hoq i plata, oro, je' wo' taqe i kulk, noq pajooj chik taqe reh chi xkik'am cho chupaam i rupaat i QaJaaw Dios Jerusaleem. 31Eh chupaam i k'amb'al rub'eeh i poh reh i haab' re' re' xoj ooj cho chi chii' i nim ha' Ahava, xoj chalik Jerusaleem. Eh re' i QaJaaw Dios xoj rutoob'eej, xoj ruko'leej wo' pan kiq'ab' i aj ixowaal yiib' wach kina'ojb'al wilkeeb' naq panqab'eeh. 32Eh noq xoj k'ulik Jerusaleem ixib' q'iij xoj hi'lik. 33Eh parukaaj q'iij xpajarik i oro, i plata, je' wo' taqe i kulk chupaam i rupaat i QaJaaw Dios. Chu'nchel i re' xq'ahteesjik reh i k'amal kib'eeh aj tiij Meremol rub'ihnaal rak'uun i Urías, ruch'ihil i Eleazar rak'uun i Finees, ruch'ihil taqe i aj Levíta Jozabad i Jesúa, eh ruch'ihil i Noadías rak'uun i Binúi. 34Eh xa chupaam wo' q'iij re' re' xkipaj xkajlaaj, eh xkitz'ihb'aaj nik' k'ihaal xelik chikiwach i xkik'am chaloq, eh xkiq'asaj. 35Eh re' taqe aj Israel xi elik cho Babilonia xi chalik Jerusaleem xkik'at chi kimayiij taqe i chikop chuwach i QaJaaw Dios. Eh kab'laj chi kok' imas wakax i xkiq'asaj pankib'ihnaal i kab'laj ch'uq chi tinamit Israel, waqiib' chik ma' jinaj siento taqe imas tentzun, wuqlaj ru kajwinaq taqe i rak'uun tentzun, eh kab'laj taqe imas kaprax, re' taqe re' xkiq'asaj chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios. 36Eh xkiq'asaj keh i k'uhb'aal xuyeew i reey, xkiq'asaj wo' keh i wilkeeb' chi taaq'anik chupaam taqe tinamit wilkeeb' chi juntar i nim ha' Éufrates. Re' i xi okik haa' chuyejeb'jiik i rupaat i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\