ESDRAS 7

1Noq xwihik i Artajerjes chi reyil Persia xwihik chee jinaj winaq Esdras rub'ihnaal. Re' reh rak'uun i Seraías, re' Seraías rak'uun i Azarías, re' Azarías rak'uun i Hilcías. 2Re' Hilcías re' re' rak'uun i Salum. Re' Salum rak'uun i Sadoc. Re' Sadoc rak'uun i Ahitob. 3Re' Ahitob rak'uun i Amarías. Re' Amarías rak'uun i Azarías. Re' Azarías rak'uun i Meraiot. 4Re' Meraiot rak'uun i Zeraías. Re' Zeraías rak'uun i Uzi. Re' Uzi rak'uun i Buqui. 5Re' Buqui rak'uun i Abisúa. Re' Abisúa rak'uun i Finees. Re' Fineses rak'uun i Eleazar. Re' Eleazar rak'uun i Aarón, re' peet k'amal kib'eeh aj tiij. 6Eh re' i Esdras re' re' rutijem riib' chi korik ruuk' i k'uhb'aal ye'ooj reh i Moisés ruum i QaJaaw Dios, re' qaDios i hoj, hoj aj Israel. Ruum chi re' i QaJaaw Dios xtoob'inik reh i Esdras chu'nchel i xupahqaaj reh i reey Artajerjes xye'arik reh. Re' Esdras xelik cho Babilonia xchalik Jerusaleem. 7Eh noq wuquub' chik haab' rokiik chi reyil i Artajerjes, wilik taqe i aj Israel xi sutinik cho chi riij Jerusaleem, wilik taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, wilik taqe i aj Levíta, wilik taqe i aj tz'uyineel, wilik taqe i kicha'jinik reh taqe i ru puertahiil i rupaat i Dios, wilik taqe i kikamanik chupaam i rupaat i Dios. 8Eh chupaam i roo' poh reh i ruwuuq haab' rokiik chi reyil i Artajerjes noq xponik Jerusaleem i Esdras. 9Ruum re' i Esdras chupaam i k'amb'al rub'eeh i peet poh reh i haab' re' re' xelik cho Babilonia. Eh xponik Jerusaleem chupaam i k'amb'al rub'eeh roo' poh, eh re' i QaJaaw Dios xwihik ruuk' chi rutoob'jiik. 10Re' Esdras xuyeew ruk'ux chutijiik chub'anariik i ruq'or i k'uhb'aal xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios. Eh xuyeew wo' ruk'ux chi k'uhtjiik keh i aj Israel i tz'ihb'amaj chupaam i ruk'uhb'aal i Dios. 11Re' Esdras k'amal kib'eeh aj tiij, aj tz'ihb', rutijem riib' chi korik ruuk' chu'nchel i ruk'uhb'aal xq'orarik keh i aj Israel, je' wili i ruq'or i huuj xye'arik reh ruum i reey Artajerjes: 12Re' hin i reey Artajerjes nim wajaawriik chikinaah taqe i reey. Re' hat Esdras k'amal kib'eeh aj tiij atijem awiib' ruuk' chu'nchel i ruk'uhb'aal i Dios wilik cho pan taxaaj, i nutaq'aaj reje rusuqkiil ak'ux. 13Re' hin i xnuyeew jinaj i k'uhb'aal chi chu'nchel i aj Israel wilkeeb' chi ri'sil i wajaawriik, re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i aj Levíta wila' inkaaj ojik Jerusaleem, neerub'an chi nee kiooj chawiij. 14Ruum re' hin i reey wuch'ihil taqe i wuquub' chi kojol nuna'ojb'al k'ahchi' nutaaq'aniik taq reje aweh chi rilariik chib'ih jariik i k'ahchi' Judá, je' wo' Jerusaleem, eh mi k'ahchi' rub'aan aha' wilik i ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios wilik panaq'ab'. 15Eh re' i plata, i oro, xchalik panuk'ux ruye'ariik i hin, hin reey je' wo' xchalik pankik'ux ruye'ariik taqe i wuquub' chi kojol nuna'ojb'al neenak'am reje, nee naq'asaj parupaat i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel ar Jerusaleem. 16Eh re' plata, i oro, neenamol wach chupaam i ruyuq'ul i Babilonia. Eh re' taqe i naakisihim i tinamit, i naakisihim i k'amal kib'eeh aj tiij, naa ak'amam reje chi yejemb'al reh i rupaat i Dios ar Jerusaleem. 17Ruuk' wo' tumiin re' re' naa aloq'om taqe kok' imas wakax, je' wo' taqe imas tentzun, je' wo' taqe i tentzun, je' wo' taqe i wach i tik xa chi naq'wach, je' wo' hoq i riis uuva. Re' taqe re' naa aq'asam taq chi amayiij chinaah i artaal wilik parupaat taq aaWaJaaw aaDios wilik Jerusaleem. 18Eh re' i ruqox i oro, i plata, re' hat haa' taqe awuch'ihil cha a'n taq ruuk' chib'ih inawaaj taq i hat, xa re' la' je'-oq rukab' iraaj i QaJaaw Dios. 19Eh re' taqe i kulk q'ahteesjik aweh inkamanik parukamaj i Dios chaq'asaj wo' chik i hat chupaam i rupaat i Dios ar Jerusaleem. 20Wila' chib'ih chik jariik i xkamanik taq aweh chupaam i rupaat i Dios neerub'an chi nee taq inaloq' ruuk' i tumiin neenuyeew i hin, inki reey. 21Re' hin i reey Artajerjes k'achi' nuye'em i k'uhb'aal wili keh i molol tumiin wilkeeb' chi juntar i nim ha' Éufrates chi kiyeew chi jumehq'iil chib'ih i neenapahqaaj i hat Esdras. Re' hat k'amal kib'eeh aj tiij atijem awiib' chi korik ruuk' chu'nchel i ruk'uhb'aal i Dios wilik cho pan taxaaj. 22Neenkiyeew i kab'laj miil ruuk' ho'oob' siento kintaal chi plata, eh kiib' ru ka'winaq miil pajb'al i trigo, eh kiib' miil ruuk' kiib' siento nimaq lemeta i riis uuva, eh kiib' miil ruuk' kiib' siento nimaq lemeta i aseite, re' aatz'aam naakiye'em chi ma' pajooj taj. 23Eh chu'nchel i rupahqaaj i Dios wilik cho pan taxaaj neen kamanik reh i rupaat, ajwaal wach chi naa ruye'ariik chi jumehq'iil. Reh chi ma' nee ta nchalik i ti' k'axik chikinaah i wilkeeb' chi ri'sil i wajaawriik, je' wo' chikinaah i wak'uun wixq'uun i hin. 24Eh i nuq'or wo' hoq chi ma' naa ta kitojom riij i chib'ih keh chu'nchel i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' taqe i aj Levíta, je' wo' taqe i aj tz'uyineel, je' wo' taqe i kicha'jinik reh taqe i ru puertahiil i rupaat i Dios. Eh ma' naa ta wo' rupahqaljiik i tooj keh i kikamanik chupaam i rupaat i Dios. 25Eh re' hat Esdras ruuk' ana'ojb'al ruye'em aaDios chapab'aa' taqe i q'atal q'orik chapab'aa' wo' taqe i aj taq'oom chikinaah chu'nchel i tinamit wilkeeb' chi juntar i nim ha' Éufrates. Re' taqe i naa apab'aam koruman chi keht'al-oq chi korik taqe i ruk'uhb'aal aaDios, eh wila' ma' keht'al koruman chi naa ak'uhtaam keh. 26Eh awach i ma' xub'an chi korik i ruk'uhb'aal aaDios, je' wo' nuk'uhb'aal i hin inchol ruq'atariik i q'orik chinaah chi jumehq'iil neenkanteesjik, oon neenehteesjik reje parutinamiit, oon neerutoj riij chi tumiin i ru mahk, inki reey. 27Eh re' Esdras xub'an rutiij je' wili xuq'or: Neeta naq inye'arik ruloq'il i QaJaaw re' ki Dios qamaam qati't, ruum re' reh xye'wik reh paránima i reey chi xuyeew ruloq'il i rupaat i Dios wilik Jerusaleem. 28Ruum wo' hoq chi xirutoob'eej i hin, noq wilkiin chuwach i reey, je' wo' chikiwach i kojol runa'ojb'al, je' wo' chikiwach i nimaq kiwach kikamanik ruuk' i reey, xuyeew rukowiil nuk'ux. Eh ruuk' wo' rotob'il i Dios xnub'an rumolariik kiwach taqe i aj Israel nimaq kiwach reh chi naa kojiik chi wiij Jerusaleem, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\